Usluge - 18509-2020

15/01/2020    S10

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Napredni sustav vođenja predmeta (e-CSM) za Grupu EIB-a

2020/S 010-018509

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2019/S 205-498176)

Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska investicijska banka
Poštanska adresa: 98–100, boulevard Konrad Adenauer
Mjesto: Luxembourg
NUTS kod: LU000 Luxembourg
Poštanski broj: L-2950
Država: Luksemburg
E-pošta: cs-procurement@eib.org
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.eib.org
Adresa profila kupca: https://www.eib.org/en/about/procurement/index.htm

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Napredni sustav vođenja predmeta (e-CSM) za Grupu EIB-a

Referentni broj: CFT-1569
II.1.2)Glavna CPV oznaka
48000000 Programski paketi i informacijski sustavi
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Cilj je ovog poziva na nadmetanje dodijeliti okvirni sporazum jednom pružatelju usluga radi pružanja usluge naprednog sustava vođenja predmeta (e-CMS) za Grupu EIB-a: softver, implementacija (uključujući povezane licencije), održavanje, podrška, osposobljavanje i povezane usluge.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
10/01/2020
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2019/S 205-498176

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 17/01/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
Glasi:
Datum: 24/01/2020
Lokalno vrijeme: 15:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 20/01/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 27/01/2020
Lokalno vrijeme: 10:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: