Varer - 19399-2020

15/01/2020    S10

Danmark-Roskilde: Apparatur til kontrol og prøvning

2020/S 010-019399

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Varer

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2020/S 008-013177)

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Sjælland
By: Roskilde
NUTS-kode: DK02 Sjælland
Postnummer: 4000
Land: Danmark
Kontaktperson: Tom S. Rasmussen
E-mail: TSRA@REGIONSJAELLAND.DK
Telefon: +45 24410635
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: http://regionsjaelland.dk

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

HPV-analyse løsning

Sagsnr.: 190008
II.1.2)Hoved-CPV-kode
38500000 Apparatur til kontrol og prøvning
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Sjælland påtænker at indkøbe en CE-IVD-godkendt løsning til påvisning af HPV-højrisikogenotyperne 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66 og 68 ud fra cervixcytologiske prøver taget i BD Surepath-prøvebeholdere. Løsningen skal omfatte apparatur, reagenser, forbrugsvarer og software.

Den anskaffede løsning skal have høj kapacitet (min. 300 analyser pr. dag) og være automatiseret, skal indebære minimal manuel håndtering, forbehandling og alikvotering af modtagne BD Surepath-prøvebeholdere, samt kræve minimal manuel overvågning af analyseprocessen. Der forudsættes driftsstabilitet og regelmæssige, forebyggende serviceaftaler.

Det molekylærbiologiske assay skal give mulighed for integreret intern kontrol for tilstedeværelse af humant materiale eller der skal foreligge dokumentation for, at patienter ikke stilles ringere end hvis denne mulighed er tilstede.

Det vægtes højt, at løsningen giver mulighed for udspecificeret genotypning af højrisikogenotyperne.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/01/2020
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 008-013177

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: I.3
I stedet for:
Læses:

-

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger:

Tidligere angivne link i afsnit I.3 henviste til et forkert udbud. Udbudsmaterialet for HPV-analyse løsning er ikke færdigt på nuværende tidspunkt.