Tjenesteydelser - 19620-2017

19/01/2017    S13    - - Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-Vejle: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2017/S 013-019620

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Region Syddanmark
Regionshuset, Damhaven 12
Vejle
7100
Danmark
Kontaktperson: Helge Præstgaard Carlsen
E-mail: Helge.Praestgaard.Carlsen@rsyd.dk
NUTS-kode: DK01

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://regionsyddanmark.dk/wm218399

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Kontrakt om indkøb af EPJ/PAS-løsning i Region Syddanmark.

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Syddanmark har besluttet at anskaffe en ny EPJ/PAS-løsning ved gennemførelse af et EU-udbud. Formålet er at anskaffe en løsning, der leverer effektiv, patientsikker, hurtig og brugervenlig it-understøttelse af arbejdsgange. Løsningen skal ligeledes understøtte den løbende forretningsudvikling i Region Syddanmark.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000
72200000
72230000
72240000
72250000
72260000
72600000
48100000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK03
Hovedudførelsessted:

Region Syddanmark.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Syddanmark gennemfører i forbindelse med forberedelsen af udbuddet af EPJ/PAS-løsningen en markedsdialog med udvalgte leverandører på markedet, jf. udbudslovens § 39. Markedsdialogen gennemføres med henblik på at afdække og vurdere, hvordan anskaffelsen kan gøres bedst muligt, herunder sikre innovative tiltag og effektiv, patientsikker, hurtig og brugervenlig it-understøttelse af arbejdsgange. Interesserede leverandører kan orientere sig om resultatet af markedsdialogen på følgende hjemmeside: https://regionsyddanmark.dk/wm218399 Region Syddanmark opdaterer hjemmesiden med materiale og resultater fra markedsdialogen, når denne har været afholdt.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
01/06/2017

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
16/01/2017