A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Szolgáltatások - 19661-2017

19/01/2017    S13

Magyarország-Budapest: Marketingszolgáltatás

2017/S 013-019661

Ajánlati/részvételi felhívás

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: MFB – Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: AK05103
Postai cím: Nádor u. 31.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csont Balázs
E-mail: csont.balazs@mfb.hu
Telefon: +36 14281676
Fax: +36 14281316
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.mfb.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.mfb.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://kozbeszerzes.mfb.hu
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Gazdasági és pénzügyek

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

MFB Zrt. pénzügyi termékeinek kommunikációjához kreatív tervezési-gyártási,piac-és közvélemény kutatási, média tervezési és vásárlási szolgáltatások beszerzése 2 részben vállalkozási keretszerződésben.

II.1.2)Fő CPV-kód
79342000 Marketingszolgáltatás
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

A közbeszerzés célja az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság európai uniós és hazai forrású pénzügyi eszközeinek/termékeinek kommunikációjához kapcsolódó szolgáltatások beszerzése.

Ajánlattevő feladata az Ajánlatkérő marketingkommunikációs tevékenységéhez kapcsolódóan a következő feladatok határidőre és szakszerűen történő ellátása: átfogó kreatív koncepció kidolgozása, kreatív és online kampányok tervezése, lebonyolítása, kreatív anyagok gyártása, média felületek foglalása és vásárlása, piac- és közvélemény kutatási, nyomda, grafikai tervezés és egyéb produkciós feladatok ellátása.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1 034 000 000.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MFB Zrt. pénzügyi termékeinek kommunikációjához kreatív tervezési-gyártási, valamint közvélemény-és piackutatási szolgáltatások beszerzése vállalkozási keretszerződés keretében

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342000 Marketingszolgáltatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
NUTS-kód: HU102 Pest
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU333 Csongrád
A teljesítés fő helyszíne:

Kreatív tervezés és gyártás: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Piac- és közvélemény kutatás: Magyarország területe, a kapcsolódó eredménydokumentumok átadásának helye: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

1. közbeszerzési rész: Kreatív tervezéssel, gyártással kapcsolatos feladatok, közvélemény- és piackutatás, médiahatékonyság-mérés.

a) Kreatív stratégiák és tervek készítése, megvalósítása:

Eseti megrendelések alapján az Ajánlattevő felel a kreatív stratégiák és tervek készítéséért és megvalósításáért.

Főbb feladatok:

— kreatív koncepció, tervek kidolgozása és megvalósítása, komplex és részkampányok kivitelezése, különös tekintettel a vizuális és verbális tervezésre,

— online és egyéb nem hagyományos kommunikációs stratégiák kialakítása,

— egyéb elektronikus megjelenési lehetőségek stratégiájának kialakítása.

b) Kreatív tervezési, gyártási, gyártás-előkészítési feladatok:

Eseti megrendelések alapján az Ajánlattevő felel a kommunikációs kampányokhoz kapcsolódó gyártási, gyártás-előkészítési feladatokért is. A szerződés teljes időtartama alatt várhatóan, de nem teljes körűen az alábbi gyártási, gyártás-előkészítési feladatok merülhetnek fel:

— molinó, beltéri plakát, óriásplakát tervezése,

— edukációs, reklám- és PR-filmek tervezése és gyártása,

— rádióreklámok tervezése és gyártása,

— kommunikációs eszközök kreatív/grafikai és nyomdai előkészítése pl.: sajtó-, közterületi- és belterületi hirdetések, pop-up, roll-up,

— szövegírás, stilizálás, tördelés, szerkesztés, lektorálás, korrektúra,

— prezentáció készítés (design, képi elemek kiválasztása, beszerzése, előállítása, stb.),

— kiadványok tervezése, illusztrálása,

— nyomdai előkészítés (grafikai tervezés, layout készítés, pl.: nyomtatott hirdetések, plakátok, szórólapok, kiadványok, stb.),

— képfeldolgozás, fotókészítés és az ehhez kapcsolódó esetleges jogdíjak megvásárlása, kép, illetve stockfotó felhasználási jogdíjának megvásárlása.

c) Online-feladatok tekintetében:

Eseti megrendelések alapján az Ajánlattevő felel a kampányokhoz kapcsolódó online-feladatok ellátásáért. A szerződés teljes időtartama alatt várhatóan, de nem teljes körűen az alábbi feladatok merülhetnek fel:

— internetes bannerek készítése (statikus és animált),

— honlap formai és tartalmi fejlesztése,

— információs portálok és eszközök kialakítása, üzemeltetése és karbantartása,

— interaktív CD vagy DVD készítése a Megrendelő által specifikált tartalmakkal,

— HTML alapú meghívó, hírlevél készítése,

— infógrafikai illusztrációk (adat vizualizáció, grafikai tervezés, animáció készítése) elsősorban prezentációk és szakmai kiadványok, online-felületek illusztrálásához,

— Online-produkció: bannerek és weboldalak, új játékok, minisite-ok kreatív tervezése és tartalmi megvalósításában közreműködés, online elérhető kiadvány tervezése, szerkesztése,

— elektronikus DM layoutok tervezése.

d) Piac- és közvéleménykutatás, médiahatékonyság mérés:

A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő által megfogalmazott eseti igényeknek megfelelően a nyertes Ajánlattevő feladata a szerződés időtartama alatt az Ajánlatkérő által a későbbiekben megküldésre kerülő brief alapján:

— kvalitatív kutatások készítése (egyéni mélyinterjú, fókuszcsoport, kreatív csoport, szemkamerás kutatás módszerrel),

— kvantitatív kutatások készítése (online, telefonos, személyes adatfelvétellel).

Az 1. rész esetén kötendő szerződés keretösszege: nettó 310 200 000 HUF.

A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata a dokumentációban részletezettek szerint / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 310 200 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP ill VEKOP.
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló, sem közös ajánlattevők vonatkozásában.

A teljesítésben részt vevő szakemberek tekintetében biztosítani szükséges a magyar nyelv használatát nyelvismeret meglétével vagy tolmács biztosításával. A szerződéses árnak kifejezetten tartalmaznia kell az esetlegesen szükséges tolmács költségeit.

II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

MFB Zrt. pénzügyi termékeinek kommunikációjához médiatervezési és vásárlási szolgáltatások beszerzése vállalkozási keretszerződés keretében

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
79342000 Marketingszolgáltatás
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU333 Csongrád
NUTS-kód: HU332 Békés
NUTS-kód: HU331 Bács-Kiskun
NUTS-kód: HU323 Szabolcs-Szatmár-Bereg
NUTS-kód: HU322 Jász-Nagykun-Szolnok
NUTS-kód: HU321 Hajdú-Bihar
NUTS-kód: HU311 Borsod-Abaúj-Zemplén
NUTS-kód: HU312 Heves
NUTS-kód: HU313 Nógrád
NUTS-kód: HU231 Baranya
NUTS-kód: HU232 Somogy
NUTS-kód: HU233 Tolna
NUTS-kód: HU221 Győr-Moson-Sopron
NUTS-kód: HU222 Vas
NUTS-kód: HU223 Zala
NUTS-kód: HU211 Fejér
NUTS-kód: HU212 Komárom-Esztergom
NUTS-kód: HU213 Veszprém
NUTS-kód: HU101 Budapest
NUTS-kód: HU102 Pest
A teljesítés fő helyszíne:

Médiatervezési feladatok, média megjelenések utóértékelése: 1051 Budapest, Nádor u. 51.

Médiavásárlás: Magyarország területe.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

2. közbeszerzési rész: „Médiavásárlás”.

A szerződés teljesítése során az Ajánlatkérő által megfogalmazott eseti igényeknek megfelelően a nyertes Ajánlattevő feladata:

a) A szerződés időtartama alatt média stratégia készítése, médiavásárlás a bírálati szempontoknál megadott médialista elemeinek felhasználásával, illetve előre nem ismert, de a célcsoportoknak és a kommunikációs céloknak megfelelő egyéb médiumok alkalmazásával, médiakampányok utóértékelése.

b) Az Ajánlatkérő részére igény esetén (pl. átfogó kommunikációs kampány) médiatervezési feladatok ellátása. Az elkészült médiatervek felhasználási joga a Megrendelőt illeti meg.

c) A médiamegjelenések utóértékelése: beszámoló készítése médiamutatószámok alapján, és az alábbi teljesítést igazoló dokumentumok benyújtásával:

— TV: PR-riport esetében sugárzási lista és a műsor támpéldánya elektronikus adathordozón, reklámszpot esetében sugárzási lista,

— Rádió: PR-riport esetében sugárzási lista és a műsor támpéldánya elektronikus adathordozón, reklámszpot esetében sugárzási lista,

— Nyomtatott sajtó: 2 db támpéldány,

— Online: screenshot(képernyőről adott pillanatban készült kép) és az adott időszakra vonatkozóan a megjelenést tartalmazó honlapról látogatottsági statisztika – amennyiben ez utóbbi nem áll rendelkezésre, úgy igazolás az adott médiumtól a megjelenés megvalósulására vonatkozóan,

— Outdoor (közterületen szabadtéren elhelyezkedő reklámeszközök, pl. citylight, óriásplakát, épületfólia, járműkülső): Monitoringot tartalmazó CD vagy DVD,

— Mozi: hivatalos sugárzási lista.

Az 2. rész esetén kötendő szerződés keretösszege: nettó 723 800 000 HUF.

A részletes műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: Szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány tapasztalata a dokumentációban részletezettek szerint / Súlyszám: 40
Ár - Súlyszám: 60
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 723 800 000.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 14
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: GINOP ill. VEKOP.
II.2.14)További információk

Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem önálló sem közös ajánlattevők esetében.

A teljesítésben részt vevő szakemberek tekintetében biztosítani szükséges a magyar nyelv használatát nyelvismeret meglétével vagy tolmács biztosításával. A szerződéses árnak kifejezetten tartalmaznia kell az esetlegesen szükséges tolmács költségeit.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Kizáró okok:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak.

Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása:

Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban Rendelet) 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával igazolja előzetesen, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját ajánlatkérő a Kbt. 39. § (1) bekezdésében foglaltak szerint elektronikus úton bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére. A Rendelet 3. § (1) értelmében ajánlattevő ajánlatában köteles benyújtani a megfelelő képviseleti joggal rendelkező által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

A Rendelet 2. § (3) bekezdése alapján ajánlattevő köteles feltüntetni az egységes európai közbeszerzési dokumentumban a már ismert alvállalkozókat (adott esetben), amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik ajánlattevő.

Az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a Rendelet 4. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint kell kitölteni.

A Rendelet 4. § (3) (4) bekezdései is alkalmazandóak a kizáró okok igazolása során.

A kizáró okok részletes igazolására és a kizáró okok ajánlatkérő általi ellenőrzésére vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8.§-a, 10.§-a, és 12-16. §-ai az irányadók.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkozni kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá tartozó alvállalkozót.

A Rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet a képviseleti joggal rendelkező által aláírt egységes európai közbeszerzési dokumentumban nyilatkozik, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá.

A Kbt. 69.§ (4) és (10) bekezdésének értelmében ajánlattevő a Rendelet 8.§-a szerint köteles igazolni a kizáró okok hatálya alá nem tartozás tényét az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő felhívását követő öt munkanapon belül. A benyújtandó igazolások keltezése nem lehet korábbi, mint az eljárást megindító felhívás feladásának dátuma. A Kbt. 69. § (5) bekezdése alapján, ha Ajánlattevő nem vagy az esetleges hiánypótlást, illetve felvilágosítás kérést követően sem megfelelően nyújtja be az igazolásokat, az ajánlatkérő ezen ajánlattevő ajánlatának figyelmen kívül hagyásával az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt hívja fel az igazolások benyújtására.

A Kbt. 69. § (6) bekezdése alapján Ajánlatkérő – ha az értékelés módszerét figyelembe véve valamelyik ajánlat figyelmen kívül hagyása esetén az ajánlattevők egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik – az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követő meghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.

Alkalmazandó a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet 3. § (2)-(3) bekezdése és 13. §-a.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót és alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

P.1. A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a jelen közbeszerzés tárgya szerinti (1.rész: kreatív tervezés és kivitelezés;2.rész: média tervezés és vásárlás) tevékenységből származó – általános forgalmi adó nélkül számított – nettó árbevételéről szóló nyilatkozatot, attól függően, hogy az Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint, ha Ajánlattevő a P.1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a hivatkozott rendelkezés alapján kiegészítő tájékoztatás keretében kerülhet sor annak megállapítására, hogy az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett mi minősül az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozatnak vagy dokumentumnak, amellyel igazolható a pénzügyi és gazdasági alkalmasság.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (7) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő elfogadja a minősített Ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét. Az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedési helye szerinti, az elismert Ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást kell benyújtani a meghatározott igazolási módok helyett.

A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a Ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet, és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az Ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.

A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az Ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával, a IV. rész kitöltésével kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

Ha Ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványokat is be kell nyújtania. Ilyen esetben a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket Ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.

Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtania.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Az 1. közbeszerzési rész tekintetében alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (kreatív tervezés és kivitelezés) származó – általános forgalmi adó nélkül számított- – árbevétele összesen nem érte el a nettó 230 000 000 HUF-ot.

A 2. közbeszerzési rész tekintetében alkalmatlan az Ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (médiatervezés és vásárlás) származó – általános forgalmi adó nélkül számított- nettó árbevétele összesen nem érte el a nettó 400 000 000 HUF-ot.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

M1:A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja szerint csatolni kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) alapján.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány benyújtásával, a IV. rész C. pontjának részletes kitöltésével kell előzetesen igazolni az alkalmassági követelménynek való megfelelését.

Konzorciumban történő teljesítés esetén az ajánlatkérő kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó vállalkozásra eső hányadát veszi figyelembe az alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során, kivéve a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. szerinti esetet.

M2: A Kbt. 65. § (4) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pontja alapján az ajánlat tartalmazza azoknak a szakembereknek megnevezését, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.

Csatolni kell továbbá a szakemberek gyakorlatának alátámasztására a szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, a képzettséget igazoló okiratok másolatát, valamint az ajánlati dokumentációban rendelkezésre bocsátott összesítő táblázatokat megfelelően kitöltve. A szakmai önéletrajz részletesen – dátumokkal (év/hó) – térjen ki a szakember szakmai gyakorlatára, és beazonosíthatóan – pl. kiemeléssel, lábjegyzettel, egyéb módon – jelölje a felhívásban előírt M2. alkalmassági feltétel egyes pontjaiban meghatározott releváns tapasztalatokat.

A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy ajánlattevő nyertessége esetén a szerződés teljesítésében személyesen részt vesz.

A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek Ajánlattevő bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 2. § (5) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV. rész C. pontjának részletes kitöltésével kell igazolni a jelen felhívási pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését.

M3:A Kbt. 65.§ (4) bek.,és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bek. i) pontja alapján Ajánlattevő csatolja cégszerűen aláírt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy rendelkezik az M3 pontban előírt vagy azokkal egyenértékű eszközökkel. A nyilatkozat tartalmazza a szerződés teljesítéséhez a gazdasági szereplő rendelkezésére álló eszközök felsorolását.

Az alkalmassági követelménynek való megfelelést a 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 2.§ (5) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott formanyomtatvány IV.C. pontjának kitöltésével kell előzetesen igazolni.

Az M1.-M3. pont tekintetében továbbá irányadóak 321/2015. (X. 30.) Korm.r. 1.§ és 3.§ -ában foglalt előírások, továbbá a Kbt. 67. § (3) bek. alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerint azokban az esetekben, amelyekben a rendelet 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzéke – figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra – bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, az ajánlatkérő elfogadja a minősített Ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét. Az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő esetében a letelepedési helye szerinti, az elismert Ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást kell benyújtani a meghatározott igazolási módok helyett.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M1.Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem tud bemutatni a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben teljesített:

1. rész: összesen legalább nettó 200 000 000 HUF értékű, kreatív tervezés és kivitelezés tárgyú referenciát, ezen belül:

— legalább 1 db, reklámkampányok tervezése és kivitelezése tárgyú, legalább nettó 100 000 000 HUF értékű referenciát.

2. rész: összesen legalább nettó 400 000 000 HUF értékű médiatervezés és vásárlás tárgyú referenciát, ezen belül:

— legalább 1 db nettó 5 000 000 HUF értékű web 2.0 social media (közösségi oldalakon megjelenő kommunikáció, Facebook, Google+ és egyéb média felületek)kampány tervezése és megvalósítása tárgyú referenciát,

— legalább 1 db médiakampány tervezése és lebonyolítása tárgyú, önmagában legalább nettó 50 000 000 HUF értékű referenciát,

— legalább 2 db egyenként legalább nettó 20 000 000 HUF értékű médiatervezésre és vásárlásra vonatkozó referenciát, melyek megfelelnek az alábbi feltételnek: az 5 alapmédiából (televízió, rádió, sajtó (folyamatos periodikával megjelenő nyomtatott médiatermék), közterület, internet) legalább 3 felületen szerepelt.

Ugyanazon referencia más referencia követelménynek való megfelelés érdekében nem mutatható be.

M2.Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem tud bemutatni:

1. rész:

a) 1 fő kommunikációs vagy reklámügynökségi vezető szakember, legalább 5 év reklám vagy kommunikációs ügynökségi szakmai tapasztalattal,

b) 1 fő ügyfélkapcsolati munkatárs, legalább 3 év reklám vagy kommunikációs ügynökségi szakmai tapasztalattal,

c) 1 fő grafikus képzettségű szakember, legalább 3 év reklám vagy kommunikációs ügynökségnél szerzett grafikai tervezési szakmai tapasztalattal,

d) 1 fő minőségbiztosítási mérnök képzettséggel rendelkező szakembert;

2. rész:

a) 1 fő médiaügynökségi vezető szakember, legalább 5 év reklám- vagy médiaügynökségi szakmai tapasztalattal,

b) 1 fő médiatervező, legalább 3 év reklám- vagy médiaügynökségnél szerzett médiatervezési tapasztalattal,

c) 1 fő ügyfélkapcsolati munkatárs, legalább 3 év reklám- vagy médiaügynökségi szakmai tapasztalattal,

d) 1 fő stratégiai kampánytervező, legalább 3 év reklám- vagy médiaügynökségnél szerzett stratégiai kampánytervezési szakmai tapasztalattal.

Ugyanazon szakember ugyanazon rész tekintetében más alkalmassági előírásnak való megfelelés érdekében nem mutatható be.

Ajánlatkérő elfogadja az előírt szakmai gyakorlattal és képzettséggel egyenértékű szakmai gyakorlattal és képzettséggel rendelkező szakemberek bemutatását.

M3. Alkalmatlan ajánlattő, ha nem rendelkezik a szerződés teljesítéséhez szükséges alábbi vagy azokkal egyenértékű eszközökkel

1. rész: Adobe CC csomag(InDesign, Photoshop, Illustrator);

2. rész:

— AGB Nielsen Arianna+nézettségi adatok,

— TNS Hoffman Special Power közterületi tervező és optimalizáló (szoftver és adatbázis),

— TNS Hoffman Choices(NOK adatbázis),

— TNS Hoffman TGI,

— DTK közönségmérés,

— TNS Hoffman Choices (rádióhallgatottsági adatbázis).

Közös ajánlat esetén-a Kbt. 65.§ (6) bek. alapján-az M1.,M2. és M3. pontokban előírt alkalmassági követelményeknek a Közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az ajánlattevő az alkalmasság igazolása során a Kbt. 65.§ (7), (9) bek.-ben meghatározottak szerint támaszkodhat más szervezet(vagy személy) kapacitására.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Megrendelő az ellenértéket az igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenében, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással teljesíti figyelemmel a Kbt. 135. § (1) bekezdésében, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A § (3) bekezdése szerint, a szerződéstervezetben rögzítetteknek megfelelően. Az ajánlatkérő előleget nem fizet. A Kbt. 135.§ (5)-(6) bekezdései is irányadóak. A Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése is irányadó. A részletes fizetési feltételeket és a mellékkötelezettségekre vonatkozó rendelkezéseket a szerződéstervezet tartalmazza.

A szerződés a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (1) 65. pontja szerinti utófinanszírozási kategóriába tartozik.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 22/02/2017
Helyi idő: 10:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 22/02/2017
Helyi idő: 10:00
Hely:

A bontás a benyújtás helyszínén (1051 Budapest, Nádor u. 31. 38. sz. iroda) kezdődik, majd a 17/B. számú irodában folytatódik.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek vehetnek részt. Alkalmazandók továbbá a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdésében foglaltak.

Az ajánlattevők az érkezéshez, illetve az ajánlat határidőben történő benyújtásához vegyék figyelembe, hogy az épületbe való bejutás biztonsági okokból csak személyi igazolvány vagy útlevél bemutatásával lehetséges és 5-10 percet vehet igénybe.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1. Ajánlati biztosíték mértéke részenként 1 000 000 HUF. A részletes szabályokat a dokumentáció tartalmazza.

2. Meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

3. Az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontrendszer. Az értékelés során adható pontszám minden szempont és alszempont esetén azonos, 1-100 pont. Az értékelés módszerének részletes ismertetését a Dokumentáció tartalmazza.

Az 1. részben az ajánlati árra vonatkozó értékelési szempontok alszempontjai:

1.Ajánlati ár: kreatív tervezés, gyártás(nettó HUF):

1.1.Kreatív koncepció és tervezési díjak:10;

1.2.Fotózás:5;

1.3.Rádióreklám gyártás:10;

1.4.Filmgyártás:15;

1.5.On-line ügynökségi feladatok:10;

1.6.Ügynökségi óradíjak:5;

2. Ajánlati ár: piac- és közvélemény kutatás (nettó HUF):

2.1. Kvalitatív kutatások:3;

2.2.Kvantitatív kutatások:2.

A 2. részben az ajánlati ár értékelési szempont alszempontjai:

1.1.Megyei napil.-ker.(nem TCR)kampány:2;

1.2.Megyei napil.-TCR kampány:1;

1.3.Orsz.Napil.-ker.(nem TCR)kampány:2;

1.4.Orsz. Napil.-TCR kampány:1;

1.5.Heti,kétheti,havi lap- ker.(nemTCR)kampány:2;

1.6.Heti,kétheti,havi lap-TCR kampány:1;

1.7.Hiperlok. lap-ker.(nem TCR)kampány:2;

1.8.Hiperlok. lap-TCR kampány:1;

1.9.Közter. hird. felület-ker.(nem TCR)kampány:6;

1.10.Közter. hird. felület-TCR kampány:3;

1.11.Online hird. felület-ker.(nem TCR)kampány:6;

1.12.Online hird. felület-TCR kampány:3;

1.13.Rádiós hird. felület-ker.(nem TCR)kampány:6;

1.14.Rádiós hird. felület-TCR kampány:3;

1.15.Telev. hird. felület- ker.(nem TCR)kampány:8;

1.16.Telev. hird. felület- TCR kampány:4;

1.17.Lokális telev. hird. felület-ker.(nem TCR)kampány:2;

1.18.Lokális telev. hird. felület TCR kampány:1;

1.19. Egyéb kedvezmények ker.(nem TCR) kampány:4;

1.20.Egyéb kedvezmények TCR kampány:2.

4. Az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági feltételek és igazolási módok a minősített Ajánlattevők hivatalos jegyzékébe való felvételhez szükséges minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.

5. A felhívás IV.2.6) pontjában az ajánlati kötöttség 2 hónapos időtartama 60 naptári napnak felel meg.

6.Ajánlatkérő előírja teljesítési biztosíték nyújtását a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint, mértéke az 1. rész esetében nettó 15 000 000 HUF, a 2. rész esetében nettó 35 000 000 HUF. A részletes feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

7. A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell a szerződéskötés napjától a szerződés teljesítésének időtartama alatt érvényes ISO 9001 és ISO 27001 vagy azokkal egyenértékű más tanúsítványokkal, vagy egyenértékű minőségbiztosítási intézkedésekkel.

8. A csatolandó nyilatkozatok felsorolását a dokumentáció tartalmazza.

9. Az ajánlathoz részenként – a dokumentáció részeként kiadott- ártáblázatot kell csatolni.

10. Az ajánlathoz részenként a dokumentációban előírt mintafeladat kidolgozását tartalmazó és a dokumentációban meghatározott szempontrendszernek megfelelő szakmai ajánlatot kell csatolni. Amennyiben a szakmai ajánlatra kapott pontszám nem éri el részenként a kiosztható 100 pontból a 70 pontot, az ajánlat az adott rész tekintetében érvénytelennek minősül.

11. Az ajánlat benyújtásának módja:Postai úton: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

Személyes átvétel a 1051 Budapest, Nádor u. 31. Marketing Igazgatóság, 38. iroda, munkanapokon 9:00-16:00 óra. Az ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidő lejártáig (10:00 óráig).

12. A közbeszerzési eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Név: dr. Csaba Ildikó;lajstromszám: 00024; e-mail cím: csaba.ildiko@mfb.hu ; levelezési cím: 1051 Budapest, Nádor u. 31.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § (3) és (5) bekezdése alapján a kérelem a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tizenöt napon belül, a közbeszerzési eljárást lezáró jogsértő döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmező tudomására jutásától számított tíz napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétől számított kilencven napon túl kérelmet előterjeszteni nem lehet.

Az ajánlati a közbeszerzési dokumentumokkal, illetve ezek módosításával kapcsolatban az – adott esetben módosított – ajánlattételi lejárta előtti ötödik napig lehet kérelmet benyújtani.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2017