Dodávky - 19845-2014

Zobraziť úsporné zobrazenie

21/01/2014    S14

Taliansko-Ispra: Dodávka domácich spotrebičov a súvisiace služby v súvislosti s ubytovaním pracovníkov JRC v Ispre (Taliansko)

2014/S 014-019845

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 13.12.2013, 2013/S 242-420350)

Európska komisia, do rúk: OIB.DR.2 Financie a verejné obstarávanie, CSM 1 05/43, 21027Ispra VA, TALIANSKO. Kontakt: Úrad pre infraštruktúru a logistiku. Tel. +32 22986989. Fax +32 22960570. E-mail: oib-marches-publics@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

31.1.2014 (16:00).

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

7.2.2014 (10:00).

(...)

Viď 

IV.3.4) Lehota na doručenie ponúk alebo žiadostí o účasť:

28.2.2014 (16:00).

IV.3.8) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

11.3.2014 (10:00).

(...)