Örömmel jelentjük, hogy a TED portál új verziója 2024. január 29-én megkezdi a működését (figyelem: ez tervezett időpont, az üzembe helyezés végleges dátuma még változhat). Szeretné tudni, milyen új funkciók lesznek elérhetők, milyen javításokat eszközöltünk a portálon, és ezek milyen könnyítéseket jelentenek majd a felhasználók számára? Ajánljuk figyelmébe cikkünket, mely ismerteti a legfontosabb újításokat.

You may get an error message when trying to access the notices listed hereafter. If that is the case, please use the alternative links provided below. We are working on solving the problem. We apologize for the inconvenience.
716246-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:716246-2023:PDFS:FI:HTML
719591-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML
724690-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:724690-2023:PDFS:FI:HTML
731050-2023 - https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:731050-2023:PDFS:FI:HTML
You may also use the following structure to build the URL of the notices concerned:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:NNNNNN-2023:PDFS:LL:HTML, (example: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:719591-2023:PDFS:FI:HTML), but please bear in mind that only the original language version of the notice is available

Tájékoztatjuk, hogy programozási hiba miatt az URL-címek nem megfelelően jelennek meg az e-hirdetményekben. Már dolgozunk a probléma megoldásán. Addig is azt javasoljuk, hogy távolítsa el az URL végén megjelenő vesszőt (vagy más különleges karaktert). Szíves elnézését kérjük a kellemetlenségért.

Szolgáltatások - 19876-2017

19/01/2017    S13

Magyarország-Budapest: Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások

2017/S 013-019876

Tájékoztató az eljárás eredményéről

A közbeszerzési eljárás eredménye

Szolgáltatásmegrendelés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Bp2017 Világbajnokság Szervező és Lebonyolító Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosító szám: AK24071
Postai cím: Hajós Alfréd sétány 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1138
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szántó Éva, ügyvezető
E-mail: istvan.dobo@fina-budapest2017.com
Telefon: +36 12200300
Fax: +36 12200300
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fina-budapest2017.com
A felhasználói oldal címe: http://www.fina-budapest2017.com
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Egyéb típus: Kbt. 5. § (1) bekezdés e) pont szerinti ajánlatkérő
I.5)Fő tevékenység
Szabadidő, kultúra és vallás

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Közlekedési tervek elkészítése a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.2)Fő CPV-kód
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.1.3)A szerződés típusa
Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Közlekedési tervek elkészítése a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan.

II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.1.7)A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték áfa nélkül: 66 700 000.00 HUF
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
71000000 Építészeti, építési, mérnöki és vizsgálati szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU101 Budapest
A teljesítés fő helyszíne:

1149 Budapest, Angol u. 65–69.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Ajánlattevő feladata az elfogadott Közlekedési Koncepció alapján a rendezvény helyszínek ideiglenes forgalmi rendjének megtervezése, a szükséges szakági tervek (pl. forgalomtechnika, útépítés, vízépítés, közművek, fakivágási terv, stb.) elkészítése. Amennyiben a tervek engedélyezése szükséges, az ugyancsak Ajánlattevő feladata az ehhez szükséges jóváhagyások, hozzájárulások megszerzésével együtt.

A feladat részletes leírása:

— Ünnepélyes nyitórendezvény: Helyszín: Várkertbazár. Ideiglenes forgalomkorlátozási terv készítése a forgalom teljes kizárása mellett. A szükséges hozzájárulások beszerzése.

— Úszóversenyek: Helyszín: Dagály Úszóaréna. A közlekedési koncepcióban rögzült forgalmi rendnek megfelelő ideiglenes forgalomkorlátozási tervek elkészítése. A BKK beruházásában készülő Népfürdő utca felújítása útépítési és kapcsolódó szakági terveinek fedvénytervekkel való módosítása a szükséges forgalmi rend érdekében. A szükséges hozzájárulások, engedélyek beszerzése.

— Szinkronúszás: Helyszín: Városliget. Ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése a közlekedési koncepcióban rögzült forgalmi rendnek megfelelően. A szükséges hozzájárulások beszerzése.

— Vízilabda: Helyszín: Margit sziget, Hajós Alfréd Sportuszoda. Ideiglenes forgalomtechnikai tervek készítése. A szükséges hozzájárulások beszerzése.

— Óriás toronyugrás: Helyszín: Batthyány tér. A rendezvényhelyszín megépítéséhez és a verseny lebonyolításához szükséges ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése. A szükséges jóváhagyások beszerzése.

— Edzéshelyszínek: A kijelölt edzéshelyszínek sportolói megközelítésének vizsgálata. Amennyiben szükséges a létesítményeknél ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése a sportolókat szállító buszok várakozására. A szükséges hozzájárulások beszerzése.

— Szálláshelyek: A kijelölt szállodák közelében a sportolókat szállító autóbuszok, ill. akkreditált személyekhez rendelt személygépjárművek őrzött várakozóhelyeinek kialakításához, az épülettömbök körüli mozgásához szükséges ideiglenes forgalomtechnikai tervek elkészítése. A szükséges hozzájárulások beszerzése.

— Gépkocsival érkező látogatók kezelése: A MÜPA mélygarázsba igyekvő látogatók tájékoztató táblarendszerének megtervezése. A szükséges jóváhagyások beszerzése. A Dagály komplexum környezetében esetleg fellépő parkolási feszültségek oldására intézkedési terv kidolgozása.

— Repülőtéri kapcsolat: A repülőtérre érkező akkreditált delegációk szállítását végző autóbuszok, dedikált személygépjárművek helyszíni várakozásának megtervezése. A szükséges jóváhagyások megszerzése. A repülőtér és a Belváros közötti útvonal forgalomlefolyás biztonságának javítására intézkedési terv kidolgozása.

— Nyílt vízi úszás: Helyszín: Balatonfüred. Ideiglenes forgalomtechnikai terv készítése a rendezvény helyszín környezetében, amennyiben szükséges. A szükséges jóváhagyások megszerzése. A Budapest (Belváros és Repülőtér) – Balatonfüred útvonal forgalomlefolyás biztonságának javítására intézkedési terv készítése.

— Dunai hajózás: A közlekedési koncepcióban megfogalmazott hajózási elképzelések felülvizsgálata. A látogatói és média hajó járatok menetrendjének megtervezése, kikötési pontok véglegesítése. Amennyiben szükséges, az újonnan létesülő kikötők engedélyezési dokumentációjának elkészítése és az eljárás lefolytatásában való közreműködés.

II.2.5)Értékelési szempontok
Ár
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  • Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
Magyarázat:

Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 98.§ (2) bekezdés e) pontja alapján. A Budapesten megrendezendő Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megvalósításához szükséges létesítményfejlesztésről szóló 2015. évi XXXIII. törvény 3.§ (1) bekezdése alapján a beruházással, a világbajnokság megvalósításával, valamint a világbajnokság megrendezésével és szervezésével összefüggésben lebonyolítandó közbeszerzési eljárások tekintetében az ajánlatkérő minden esetben jogosult a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti, rendkívüli sürgősségre alapított hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazására. A jelen beszerzés a 2015. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó beszerzésnek, illetőleg közbeszerzési eljárásnak minősül.

IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.8)Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
IV.2.9)Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma: 1
Elnevezés:

Közlekedési tervek elkészítése a „2017-es úszó-világbajnokság” megrendezéséhez kapcsolódóan

Szerződés/rész odaítélésre került: igen
V.2)Az eljárás eredménye
V.2.1)A szerződés megkötésének dátuma:
20/12/2016
V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el: nem
V.2.3)A nyertes ajánlattevő neve és címe
Hivatalos név: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.
Postai cím: Lövőház u. 37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU101 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
A nyertes ajánlattevő kkv: nem
V.2.4)A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 7 500 000.00 HUF
A szerződés/rész végleges összértéke: 66 700 000.00 HUF
V.2.5)Alvállalkozásra vonatkozó információk

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.3)További információk:

A 44/2015. (XI.2.) MvM rendelet 18. § szerinti információk:

Az eljárás eredményes volt.

A nyertes ajánlattevő(k) adószáma: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.: 13842217-2-44.

Az ajánlattevők neve, címe, adószáma:

1. Ajánlattevő neve: Főmterv Mérnöki Tervező Zrt.

Ajánlattevő székhelye:1024 Budapest, Lövőház u. 37.adószám: 13842217-2-44.

2. Ajánlattevő neve: UNITEF'83 Zrt.

Ajánlattevő székhelye: 1119 Budapest, Bornemissza tér 12, adószám: 12108129-2-43.

3. Ajánlattevő neve: Utiber Közúti Beruházó Kft.

Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13., adószám: 10554885-2-43.

Nyertes ajánlattevő által alvállalkozásba adandó tevékenységek:

hozzájárulások, jóváhagyások beszerzése, vízépítés tervezés, fakivágási terv készítése, vízi közlekedés tervezés, intézkedési terv készítés, geodézia.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 148. § (1)-(10) bekezdései alapján.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828594
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2017