Bunuri - 20323-2017

19/01/2017    S13    - - Bunuri - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Cluj-Napoca: Aparate de iluminat fixabile pe tavan

2017/S 013-020323

Anunț de informare prealabilă

Produse

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Municipiul Cluj-Napoca
Strada Motilor nr. 3
În atenția: Bogdan Revesz
400001 Cluj-Napoca
România
Telefon: +40 264592588
E-mail: achizitiipublice@primariaclujnapoca.ro
Fax: +40 264431575

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: www.primariaclujnapoca.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Modernizarea si extinderea iluminatului public si modernizarea iluminatului în 2 cladiri ale Primariei utilizând tehnologie LED.
II.2)Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Municipiul Cluj-Napoca.

Cod NUTS RO113

II.3)Informații privind acordul-cadru
II.4)Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Modernizarea si extinderea iluminatului public si modernizarea iluminatului în 2 cladiri ale Primariei utilizând tehnologie LED conform documentatiei.
Cost estimat fără TVA: 5 957 161,73 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

31524100, 34928530, 45310000

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
28.2.2017
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.8)Informații suplimentare:
Valoare XDR/DST = 1 045 299,47.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
La acest moment nu se cunosc detalii privind cerinte de calificare/criteriu de atribuire, etc.
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală www.mfinante.ro

Ministerul finantelor publice
Strada Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199759
Fax: +40 213199759
Adresă Internet: www.mfinante.ro

Legislația în domeniul protecției mediului www.mmediu.ro

Ministerul Mediului si a Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040127 Bucuresti
România
Telefon: +40 213124227
Fax: +40 213124227
Adresă Internet: www.mmediu.ro

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmuncii.ro

Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Strada Dem. I .Dobrescu nr. 2-4, sector 1
10026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213136267
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: www.mmuncii.ro
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
16.1.2017