A TED honlapja 2022. november 2-a óta meg tudja jeleníteni az e-hirdetményeket. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból.

Árubeszerzések - 20961-2019

16/01/2019    S11

Magyarország-Budapest: Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők

2019/S 011-020961

Ajánlati/részvételi felhívás

Árubeszerzés

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: Magyar Közút Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_35618302
Postai cím: Fényes Elek utca 7–13.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Budapest
Postai irányítószám: 1024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Falucskai Zoltán
E-mail: kozbeszerzes@kozut.hu
Telefon: +36 18199171
Fax: +36 18199540
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.kozut.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.kozut.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003542019/reszletek
További információ a következő címen szerezhető be a fent említett cím
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000003542019/reszletek
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: országos közutak üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Munkaruha öltönyök beszerzése

Hivatkozási szám: EKR000003542019
II.1.2)Fő CPV-kód
18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
II.1.3)A szerződés típusa
Árubeszerzés
II.1.4)Rövid meghatározás:

Munkaruha öltönyök beszerzése - adásvételi keretszerződés

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: igen
Ajánlatok valamennyi részre
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Munkaruha öltönyök beszerzése Kelet-Magyarország

Rész száma: 1
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU31 Észak-Magyarország
NUTS-kód: HU32 Észak-Alföld
NUTS-kód: HU33 Dél-Alföld
A teljesítés fő helyszíne:

Közép-Magyarország, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Munkaruha öltönyök beszerzése Kelet-MAGYARORSZÁG területén

A beszerzés mennyisége:

— Narancssárga öltöny (Kabát és kantáros nadrág): 1850 db

— Narancssárga derekas nadrág: 1850 db

— Kék öltöny (Kabát és kantáros nadrág): 250 db

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szállítási határidő vállalt időtartama (legjobb 30 naptári nap - legrosszabb 45 naptári nap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:

Munkaruha öltönyök beszerzése Nyugat-Magyarország

Rész száma: 2
II.2.2)További CPV-kód(ok)
18100000 Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU21 Közép-Dunántúl
NUTS-kód: HU22 Nyugat-Dunántúl
NUTS-kód: HU23 Dél-Dunántúl
A teljesítés fő helyszíne:

Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl, Dél-Dunántúl

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Munkaruha öltönyök beszerzése Nyugat-Magyarország területén

A beszerzés mennyisége:

— Narancssárga öltöny (Kabát és kantáros nadrág): 1850 db

— Narancssárga derekas nadrág: 1850 db

— Kék öltöny (Kabát és kantáros nadrág): 250 db

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy, amennyiben a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” minden esetben értendő. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy egyenértékű dolog megajánlása esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek az ajánlatában igazolnia kell.

A részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: A szállítási határidő vállalt időtartama (legjobb 30 naptári nap - legrosszabb 45 naptári nap) / Súlyszám: 20
Ár - Súlyszám: 80
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 36
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésének a)-q) pontjaiban, továbbá (2) bekezdésének a) - b) pontjaiban felsorolt kizáró okok valamelyike fennáll.

Igazolási mód:

Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.

Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattevők esetén valamennyi ajánlattevő köteles külön egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtására.

Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér az érintett rendelkezésekben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.

Amennyiben az ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állásáról be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.

Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdései szerinti öntisztázás lehetőségére, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-ában és 16. §-ában foglaltakra is.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdésében foglaltakra.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Ajánlatkérő nem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági feltételeket.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmassági feltétel kapcsán ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő az egységes európai közbeszerzési dokumentum kitöltésével történő előzetes igazolás során elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát - IV. rész α pont kitöltésével - részletes információk kérése nélkül.

A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni:

M/1. Ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladását közvetlen megelőző három év (36 hónap) legjelentősebb közbeszerzés tárgya (munkaruházat szállítása) szerinti referenciáit a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 22. § (1)-(2) bekezdései szerint.

A vizsgált időszak tekintetében Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1a) bekezdésére, amely szerint Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe ajánlattevők alkalmasságának megállapítása során.

Az igazolásnak, nyilatkozatnak legalább a következő adatokat megjelölve kell tartalmaznia:

— a szerződést kötő másik fél megnevezését,

— a teljesítés idejét, (a kezdő és a befejezési időpontot év-hónap-nap pontossággal megadva),

— a szerződés tárgyát és mennyiségét,

— nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került.

Ajánlatkérő rögzíti, hogy amennyiben egy gazdasági szereplő referenciaként olyan tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az Ajánlatkérő csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt korábbi a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy darabszámban.

M/2. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (1) bekezdésének h) pontja alapján csatolnia kell a beszerzendő áru műszaki leírását, amely tartalmazza legalább az egyes megajánlott áruk típusmegjelölését és a műszaki leírás szerinti műszaki követelmények szerinti paramétereit, továbbá a megajánlott áru (narancssárga öltöny, narancssárga derekas nadrág és kék öltöny) mintapéldányát (1-1 darab).

Ajánlatkérő az alkalmassági feltételek igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdéseire.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban a közbeszerzés tárgyából [munkaruházat szállítása] származó összesen legalább

1. rész: 1500 db munkaruha öltöny szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.

2. rész: 1500 db munkaruha öltöny szállítására vonatkozó referenciával/referenciákkal.

A referenciakövetelmény több szerződésből is teljesíthető. Több részre történő ajánlattétel esetén az egyes részek vonatkozásában meghatározott mennyiségi követelmények összeadottan értelmezendők.

M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő valamennyi rész esetében, ha az ajánlatához csatolt műszaki leírás, illetőleg mintapéldányok nem felelnek meg a műszaki leírásban rögzített a lentebb meghatározott adatokra vonatkozó műszaki minimum követelményeknek.

Több részre történő ajánlattétel esetén csatolandó 1 db narancssárga öltöny (kabát + kantáros nadrág), 1 db narancssárga derekas nadrág és 1 db kék öltöny (kabát + kantáros nadrág) mintapéldánya, valamint a munkaruhátazokhoz tartozó műszaki leírások csatolásával egyszer igazolni ajánlattevő alkalmasságát, amennyiben azonos termék kerül több megajánlott rész vonatkozásában bemutatásra. Csatolandó továbbá

— a megajánlott termékek mérettáblázatai

— garancia nyilatkozat,

— a felhasznált narancssárga és kék alapanyag vizsgálati jegyzőkönyve,

— a logóra vonatkozó követelményeket tartalmazó vizsgálati jegyzőkönyv

Ajánlatkérő a műszaki és szakmai alkalmasság feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

Valamennyi rész tekintetében:

Kötbérek, biztosítékok:

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.

Ajánlatkérő késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbért alkalmaz.

Jótállás időtartama a termék leszállításától számított 12 hónap kötelező jótállás

Fő finanszírozási és fizetési feltételek:

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.

Ajánlatkérő előleget nem fizet, részszámla benyújtására eseti megrendelésenként van lehetőség

A szerződés ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: igen
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 19/02/2019
Helyi idő: 11:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 19/02/2019
Helyi idő: 13:00
Hely:

A bontás elektronikusan történik: https://ekr.gov.hu/

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő bontás során a Kbt. 68. § (1)-(2), (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-t alkalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja: Kbt. 57.§ (1) és (2) bek. szerint, valamint a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet vonatkozó bekezdései alapján elektronikus úton.A közbeszerzési dokumentumok az ajánlati felhívás közzétételének időpontjától elérhetőek az EKR-ben.

2) Ajánlatkérő az eljárás során az ajánlatok bírálata kapcsán a Kbt.81.§ (4)-(5) bekezdésben foglaltak szerint jár el.

3) Az ajánlatnak a következő dokumentumokat kell tartalmaznia a Kbt. 66. § (5) és (6) – (6) nemleges tartalommal is csatolandó – bekezdése és a Kbt.66.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.A csatolandó dokumentumok teljes jegyzékét a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

4) Az ajánlatot az ajánlattevőnek a Kbt.66.§ (1) bek. alapján az felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell elkészítenie és benyújtania az ajánlattételi határidő lejártáig.

5) Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47.§ (2) bek. alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak

6) A Kbt.47.§ (2) bekezdése alapján valamennyi dokumentum egyszerű másolatban is benyújtható a Kbt.66.§ (2) bek. szerinti nyilatkozat kivételével.

7) Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt.71.§-a szerint biztosítja a 71.§ (6) bek. szerinti korlátozással.

8) Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttség lejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt.79.§ (1)-(2) bekezdéseire.

9) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt.73.§(5) bekezdésére.

10) Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.

11) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 131. § (5) bekezdésre.

12) Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.

13) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.6) pontja vonatkozásában rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.

14) Ajánlattevőnek ajánlat részenként külön be kell nyújtania a KD. részenként kiadott Excel ártáblázatot.

15) Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-100.A pontszámítás módszere: 1. értékelési szempont (ár) esetén a fordított arányosítás, míg a 2. szempont (minőségi kritérium) esetén a fordított arányosítás.A további részletes értékelési módszert a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazza.

16) FAKSZ: Dr. Hegyes Péter lajstromszám:00064, dr. Halász Erik lajstromszám:00187

17) A Szerződés a hatálybalépéstől számított 36 hónapig tartó határozott időtartamra jön létre azzal, hogy amennyiben az eseti megrendelések összesített nettó vételára eléri a keretmennyiséget, úgy a szerződés – a fenti időtartamra tekintet nélkül – külön jognyilatkozat nélkül hatályát veszti.

18) Ajánlatkérő a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

19) Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött a Közbeszerzési dokumentumok I. kötetében meghatározottak szerint. Mértéke részenként: 1 000 000 HUF.

20) Az 1. (narancssárga öltöny) és 2. (narancssárga derekas nadrág) termékek esetében mindkét részajánlatban az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát arról, hogy nyertessége esetén a szerződéskötést követően 30 napon belül benyújtja a bejelentett szervezet által kiadott EK típustanúsítványt és benyújtja a bejelentett szervezet által kiadott EK-megfelelőségi nyilatkozatot. Amennyiben nem adja be nyertes ajánlattevő a szerződés aláírását követő 30. naptári napon, úgy a szerződés érvénytelen és a 2. helyezettel kerül megkötésre a szerződés, ugyanezen feltétellel.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A Kbt. 148. § szerint.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828592
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
14/01/2019