Építési beruházás - 21605-2018

17/01/2018    S11    - - Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás 

Magyarország-Budapest: Gázvezetékek építése

2018/S 011-021605

Ajánlati/részvételi felhívás – Közszolgáltatások

Építési beruházás

Legal Basis:

2014/25/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
NKM Földgázhálózati Kft.
AK02400
II. János Pál pápa tér 20.
Budapest
1081
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Juhász István
Telefon: +36 14322011
E-mail: juhasz.istvan@nkm.energy
Fax: +36 14771236
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nemzetikozmuvek.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nemzetikozmuvek.hu

I.2)Információ közös közbeszerzésről
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://nagyeskiss.hu/eljarasok
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, City Torony 6. emelet
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Perényi Rita
Telefon: +36 13280630
E-mail: perenyi.rita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fogazelosztas.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nagyeskiss.hu

Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
NAGY és KISS Ügyvédi Iroda
Szabadság tér 7. Bank Center Irodaház, City Torony 6. emelet
Budapest
1054
Magyarország
Kapcsolattartó személy: Perényi Rita
Telefon: +36 13280630
E-mail: perenyi.rita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
NUTS-kód: HU110

Internetcím(ek):

Az ajánlatkérő általános címe: http://www.fogazelosztas.hu

A felhasználói oldal címe: http://www.nagyeskiss.hu

I.6)Fő tevékenység
Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák – keretmegállapodás

II.1.2)Fő CPV-kód
45231220
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Vállalkozási keretmegállapodás az ajánlatkérő szolgáltatási területén található gázhálózaton végzendő rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkákra.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.1)Elnevezés:
II.2.2)További CPV-kód(ok)
45111000
45231100
71322200
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU322
NUTS-kód: HU120
A teljesítés fő helyszíne:

Ajánlatkérő mindenkori szolgáltatási területén található gázhálózat, a közbeszerzési eljárás megindításának időpontjában az alábbiak szerint:

Budapest közigazgatási területe és 20 vidéki települések.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

Gázhálózaton végzett rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák az alábbiak szerint:

1. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú PE anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi (burkolatbontás, földmunka, befejező munkák, ideiglenes melléklétesítmények) és felépítményi (csőszerelés és hegesztés) munkáinak elvégzése vagy tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

2. Különböző átmérőjű és nyomásfokozatú acél anyagú gázelosztó vezetékek és azokkal együtt épülő leágazó elosztóvezetékek alépítményi és felépítményi munkáinak elvégzése, valamint a vezetékek korrózió elleni aktív védelmének létesítéséhez szükséges alépítményi és felépítményi (nyomvonalas kábelfektetés, korrózióvédelmi berendezések rekonstrukciója, mérése, beszabályozása) munkáinak elvégzése vagy tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

3. Meglévő acél- és öntöttvas anyagú, különböző átmérőjű és nyomásfokozatú gázelosztó vezetékek különböző átmérőjű (DN63 - DN400) PE anyagú cső behúzásával történő rekonstrukciójához szükséges alépítményi és felépítményi munkáinak a leágazó elosztóvezetékek kiváltásával történő elvégzése tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

4. csőbélelés

Csővezetékek üzembiztonságot veszélyeztető szakaszainak helyreállítása, meglévő csővezeték szakaszok nyomásfokozása és így a szállított mennyiség volumenének növelése és acélvezetékek korrózió elleni védelmének biztosítása érdekében végzett csőbéleléses munkák elvégzése tervezéssel együtt, vagy a megrendelő által szolgáltatott tervdokumentáció szerint.

Tervezett mennyiségek a keretmegállapodás teljes időtartama alatt:

— 40 000 folyóméter (fm) gázelosztó vezeték építés (rekonstrukciós és gázhálózat-optimalizációs munkák), amelyből kb. 13 300 fm DN 300 vagy annál nagyobb átmérőjű gázvezeték,

— 4 db csőbéleléssel megvalósuló gázvezeték építési munka,

— 35 db gázvezeték építésre, vagy rekonstrukciójára vonatkozó engedélyes és kiviteli terv készítése.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy itt megadott mennyiséget tájékoztató jellegűek, azoktól ajánlatkérő a keretmegállapodás során eltérhet.

A keretmegállapodás keretösszege nettó 4 400 000 000 Ft.

M/7. alkalmassági miniumkövetelmény:

M/7.Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik legalább az alábbi eszközökkel:

a) 2 db min. 14 t és 2 db min 20 t gumikerekes kotrógép,

b) 2 db min. 300 kg teherbírású csúszókormányzású rakodó,

c) 2 db min. 1000 kg össztömegű minikotró,

d) 2 db min. 8 t össztömegű árokásó munkagép hidraulikus bontókalapáccsal,

e) 1 db min. 20 t össztömegű homlokrakodó munkagép,

f) 2 db aszfaltvágó,

g) 2 db kompresszor,

h) 10 db benzinmotoros szivattyú,

i) 4 db kézi bontókalapács, törőfej,

j) 6 db talajtömörítő eszköz (lapvibrátor, döngölő),

k) 4 db min. 8-15 t húzóteljesítményű vízszintes irányított fúrásra alkalmas berendezés,

l) 3 db min. 25 t össztömegű billenős teherautó,

m) 1000 fm cégnévvel ellátott korlátléc, tartóbakokkal, vagy egybekorlát,

n) 1000 m2 dúcanyag,

o) 10 db mobil hídprovizóriumok (úttestre, járdára),

p) 10 db forgalomterelő jelzőlámpák (sárga villogók),

q) 50 db utasítást adó és veszélyt jelző kresz táblák,

r) 2 db, a 80/2005(X.11.)GKMrendelet (Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelő, rendszeresen karbantartott és érvényes felülvizsgálattal rendelkező PE hegesztőgép, tartozékok,

s) 5 db, a 143/2004(XII.22.)GKMrendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) előírásainak eleget tevő, érvényes felülvizsgálattal rendelkező hegesztő berendezés,

t) 2 db csörlő,

u) 1 db csőmegvezető görgős berendezés (saját gyártású is lehet),

v) 3 db nyomáspróba ellenőrző műszer érvényes kalibrálással,

w) 5 db áramfejlesztő,

x) 1 db, a 47/1999(VIII.4.)GMrendelet (Emelőgép Biztonsági Szabályzat) előírásainak megfelelő, érvényes felülvizsgálattal rendelkező, min. 50 t teherbírású autódaru,

y) 4 db min. 12 500 kg össztömegű tehergépjármű, min.4 t teherbírású daruval.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 1. A III.1.3. M/2.1 alpont igazolására bemutatott szakemberek összesített tapasztalata (fm) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 2. A III.1.3. M/2.1. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek (fő) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 3. A III.1.3. M/2.13. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 4. A III.1.3. M/2.14. alkalmassági követelménynek megfelelő további szakember (fő) / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 5. Többlet földmunkások száma / Súlyszám: 6
Minőségi kritérium - Név: 6. Naprakész online nyilvántartás vezetése / Súlyszám: 6
Ár - Súlyszám: 64
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
Érték áfa nélkül: 1.00 HUF
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 24
A szerződés meghosszabbítható: igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:

A keretmegállapodás időtartamát ajánlatkérő jogosult 6 hónappal meghosszabbítani, amelyről legkésőbb a keretmegállapodás lejárta előtt két hónappal írásban értesíti a keretmegállapodásban részes ajánlattevőket.

II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem
II.2.14)További információk

II.1.5ésa II.2.6.pont technikai okból került kitöltésre.

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt nem teszi lehetővé, mert a keretmegállapodás tárgyát képező munkák adott esetben egymással összefüggésben, egy verseny újranyitás keretében is felmerülhetnek, így sem gazdasági, sem munkaszervezési, sem pedig műszaki indokok nem állnak fenn, amelyek a részekre történő ajánlattételt lehetővé tennék.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet ajánlattevő (továbbiakban: AT), alvállalkozó (továbbiakban: AV), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlatkérő (továbbiakban: AK) kizárja a közbeszerzési eljárásból azokat, akikkel szemben a kizáró ok az eljárás során következik be.

A kizáró okok fenn nem állását AT, valamint adott esetben a kapacitást biztosító szervezet első körben az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) kitöltésével köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67. § (1) bek alapján AT – adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet – köteles az ajánlatban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. II. fejezetében foglaltak szerint. Közös ajánlattétel esetén a közös ATk mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Felhívjuk a figyelmét a Kbt. 64. §, 69. § (11)bekre.

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás ATnek erre vonatkozó nyilatkozatát kell csatolnia.

A Kbt. 65. § (1) bek c) pontja szerinti alkalmassági követelmények.

1) A 322/2015. (X. 30.) Kr. (továbbiakban: Kr.) 21. § (1) bek alapján az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplőknek szerepelniük szükséges az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szükséges szerepelniük.

2) A Kr. 8. § (1) bekezdése alapján a tervezői tevékenységet folytató gazdasági szereplőnek szerepelnie szükséges a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőknek, vagy – vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek – a Kr. 8. § (2) beknek megfelelően nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.

3) ATnek rendelkeznie kell a környezetvédelmi hatóság által kiadott, a nem veszélyes hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozó engedéllyel. (A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alapján a gázelosztó vezeték(ek) építése során keletkező hulladék gyűjtése és szállítása engedélyköteles tevékenység.)

Igazolás módja.

A 321/2015. (X. 30.) Kr. 1. § (1) bek alapján az ATnek az ajánlat benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. § (1) bek c) pontja szerinti alkalmassági követelményeknek.

Az 1-2) pont szerinti nyilvántartásokban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentum benyújtásával szükséges igazolni.

A 3) pont szerinti alkalmassági követelményt az engedély másolatának benyújtásával kell igazolni.

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátószervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése, valamint a közbeszerzési eljárásokban a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Az alkalmassági követelmények előzetes igazolására az EEKD-ban a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az érintett gazdasági szereplőnek (ajánlattevő, kapacitást biztosító szervezet) csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek.

Amennyiben ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani. Az EEKD-t a Korm. rendelet 5-7. § alapján kell kitölteni.

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerint ajánlatkérő az érvényes ajánlatokat az értékelési szempont szerint értékeli. Ajánlatkérő az értékelési szempontokra figyelemmel a legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőket megfelelő határidő tűzésével felhívja az alkalmassági követelmények alábbiak szerinti igazolására:

P/1. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdésének b) pontjára tekintettel, amennyiben a letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét – ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolójának részét képező eredménykimutatás egyszerű másolatát az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó három lezárt üzleti év vonatkozásában.

Amennyiben az Ajánlatkérő által kért beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján megismerhetőek, a beszámoló részét képező eredménykimutatás csatolása nem szükséges.

P/2. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az előző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P/3. A 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bekezdés d) pontja alapján ajánlattevő csatolja a jelen közbeszerzési eljárás tárgyára is kiterjedő szakmai felelősségbiztosítási kötvényét, valamint az utolsó esedékes díjrészlet befizetését igazoló dokumentumot.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők a P/2 alkalmassági követelménynek együttesen is megfelelhetnek, a P/1 alkalmassági követelmény esetében elegendő, ha annak közülük egy megfelel.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (6)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazására, illetve a Kbt. 19. § (3) bekezdésben foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:

P/1. A számviteli jogszabályok szerinti beszámolója alapján az adózott eredménye az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 üzleti évben egynél több évben negatív volt.

P/2. Az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó teljes nettó árbevétele összesen nem érte el a 4 000 000 000 HUF-ot.

P/3. Nem rendelkezik legalább 1 000 000 000 Ft/év fedezeti értékű, a jelen eljárás szerinti tevékenységre kiterjedő szakmai felelősségbiztosítással.

A Kbt. 65.§ (7) alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

A Kbt. 65. § (8) alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az ATnek (közös ATnek) – valamint adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek – az ajánlatban a Kbt. 67.§(1)-(2) bek, valamint a 321/2015.(X.30.) Kr. (továbbiakban:R.) II. Fejezetének megfelelően, az EEKD-ba foglalt, megfelelő képviselői jogosultsággal rendelkező személy által aláírt nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alk.kövnek.

Az alk.kövek előzetes igazolására az EEKD-ban a R.2.§(5) bek alapján az érintett gazdasági szereplőnek csak nyilatkoznia kell, hogy megfelel az előírt alk.kövnek.

Amennyiben AT az előírt alk.köveknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt kell benyújtani.

A Kbt. 69. § (4)-(9) bekezdés alapján felhívott gazdasági szereplő(k)nek az alkalmasság igazolására az alábbidokumentumokat kell benyújtani:

M/1.az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésére szolgáló, a R.22.§(3) szerint a szerződést kötő másik fél által adott igazolás. AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Befejezés alatt a műszaki átadás-átvétel időpontja értendő.A becsatolt referenciaigazolásnak tartalmaznia kell valamennyi, az alk. megítéléshez szükséges köv. teljesülését.

Amennyiben a referenciamunkát az AT/AV/más szervezet közös ATként/AVként teljesítette, úgy a teljesítésből kizárólag csak az AT/AV/más szervezet saját teljesítése fogadható el, azzal, hogy AK alkalmazza a R.22.§(5)bekt.

M/2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, az előírt (szak)vizsgát igazoló dokumentumok csatolása, azokra vonatkozóan akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a szakember végzettségét igazoló dokumentum másolatának, továbbá a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat szakmai önéletrajzzal történő igazolása nem szükséges.

Amennyiben a szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, csatolandó a szakember végzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, valamint a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz.

M/3. ISO 14001:2004 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy a r.21. § (2) bek f) szerinti ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvány, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékai (intézkedések leírása).

M/4. OHSAS18001:2007, vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy a r. 24. § (3) bek szerinti ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvány, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékai (intézkedések leírása).

M/5. bármely nemzeti rendszerben akkreditált tanúsító szervezet által tanúsított MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány szerinti tanúsítvány, vagy az ezekkel és a 3/1998. (I.12.) IKIM rendelet és a 9/2001. (IV. 5.) GM rendelet rendelkezéseivel egyenértékű hegesztéstechnikai intézkedések részletes ismertetése a 307/2015 (X.27) R. 4§ (4) bek. alapján.

M/6. ISO 9001 vagy azzal egyenértékű tanúsítvány, vagy a rendelet 21. § (2) bek c) pont szerinti ezzel egyenértékű egyéb tanúsítvány, vagy az egyenértékű rendszerek egyéb bizonyítékai (intézkedések leírása).

M/7. a teljesítéshez rendelkezésre álló eszközök, gépek rendelkezésre állásának igazolására a:

— a PE hegesztő-berendezés(ek) és hegesztő tükrök érvényes minősítő lapja(i)t,

— az ívhegesztő berendezés(ek) és tartozékai érvényes minősítő lapja(i)t,

— a nyomáspróba ellenőrző műszer és a digitális nyomáspróba regisztráló műszer hitelesítését igazoló érvényes dokumentumokat,

— valamennyi eszköz esetén a tulajdonjogot, vagy bérleti vagy használati jogot igazoló dokumentumokat.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

Figyelem! A karatkerkorlátozásra tekintettel Az M/2/5.-M/2.16 alkalmassági követelmény a VI.4.3) pontban és M/7) a II.2.4) pontban kerül feltüntetésre.

M/1 Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 5 évben (60 hóban) teljesített, de legfeljebb 8 éven belüli megkezdett, sikeres műszaki átadás-átvétellel befejezett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített kivitelezési munkával az alábbiak szerint:

M/1.1. Összesen min. 30 000 fm, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó acél, vagy PE anyagú gáz- és/vagy olajipari vezeték építésére, vagy rekonstrukciójára vonatkozó referenciamunka, amelyből mindösszesen min. 9 500 fm DN 300, vagy annál nagyobb átmérőjű gázvezeték építésre, vagy rekonstrukcióra vonatkozott.

M/1.2. Összesen Min. 1500 fm, hegesztett kötésekkel készült, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó acél, vagy PE anyagú energiaellátó nyomóvezeték építésére/rekonstrukciójára vonatkozó, közművesített környezetben megvalósult referenciamunka.

M/1.4. Min. 3 db közművezeték építésére, vagy rekonstrukciójára vonatkozó, csőbéleléssel megvalósult, alépítményi és felépítményi munkarészeket egyaránt tartalmazó, közművesített környezetben megvalósult referenciamunka.

M/1.5. Min. 5 db acél, vagy PE anyagú, közművesített környezetben megvalósuló gázvezeték építésének, vagy rekonstrukciójának engedélyes és kiviteli tervére készítésére vonatkozó referencia.

Az előírt referenciák 1 vagy több szerződéssel is teljesíthetők, 1 referenciával több követelmény is igazolható.

M/2. Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

M/2.1. Min. 4 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Krben meghatározott MV-GO kódjelű felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal,

M/2.2. Min. 2 fő, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Krben meghatározott MV-KÉ kódjelű, felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint min. 12 hó útépítési, -felújítási, -rekonstrukciós projektekben szerzett építésvezetői vagy felelős műszaki vezetői szakmai tapasztalattal.

M/2.3. Min. 1 fő műszaki építésvezető, aki rendelkezik csőbéleléssel megvalósult kivitelezésében szerzett építésvezetői vagy felelős műszaki vezetői tapasztalattal.

M/2.4. Min. 4 fő PE hegesztés irányító (a 80/2005.(X.11.)GKM számú rendeletnek megfelelően legalább középfokú végzettségű, PE hegesztéssel kapcsolatos képesítést szerzett érvényes vizsgával, vagy a hivatkozott rendeletben előírtakkal egyenértékű végzettséggel és képzettséggel), akik közül min. 2 fő rendelkezik min. 12 hó közművesített környezetben végzett gázvezeték építési, vagy gázvezeték rekonstrukciós projektekben szerzett műszaki irányítói szakmai tapasztalattal.

Alkalmatlan az AT, ha nem rendelkezik:

M3-M/6.a felhívás tárgyának megfelelő, illetve azt is magába foglaló tevékenységi körre vonatkozó, bármely nemzeti rendszerben akkreditált, minőségirányítási rendszer tanúsítására jogosított független szervezet által kiállított, érvényes, az ISO 9001 szabványnak megfelelő, és ISO 14001:2004 szabvány szerinti és OHSAS18001:2007 foglalkozási egészségügyi és biztonsági irányítási rendszerre vonatkozó minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy egyénértékű tanúsítvánnyal, továbbá az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb írásbeli bizonyítékaival és érvényes MSZ EN ISO 3834-2:2006 szabvány szerinti tanúsítvánnyal, illetve az ezekkel és a 3/1998.(I.12.)IKIM rendelet és a 9/2001.(IV.5.)GM rendelet rendelkezéseivel egyenértékű hegesztéstechnikai intézkedéseinek részletes ismertetésével.

Felhívjuk figyelmét a Kbt. 65. § (6)-(9) bekre.

III.1.4)A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
III.1.5)Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
III.1.6)A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

A keretmegállapodásos eljárás második részében megkötendő egyedi szerződésekben az alábbi kötbérek és biztosítékok alkalmazhatók, legfeljebb az alábbi mértékben:

Kötbér:

— meghiúsulási: ha Vállalkozónak felróhatóan a teljesítés meghiúsul. Mérték:

Meghiúsulással érintett eseti szerződésre eső nettó szerződéses ár max. 20 %-a,

— késedelmi: ha Vállalkozó a teljesítéssel neki felróhatóan késik. Mérték:

Késedelemmel érintett eseti szerződés eső nettó szerződéses ár 1 %-a/nap, max. 20 %,

— hibás teljesítési: a hiba kijavításáig terjedő időre, a késedelmi kötbérrel egyezően.

Jótállás: 5/10 év a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint.

Biztosíték:

— teljesítési: az egyedi szerződésekben rögzített vállalkozói díj 5 %-a.

Jólteljesítési: az egyedi szerződésekben rögzített vállalkozói díj 5 %-a.

Kbt. 134. § (5) szerint az ajánlatban kell nyilatkozni a biztosítékokról. Nyertes ajánlattevőnek Kbt. 134. § (6) a) szerinti módon a Kbt. 134. § betartásával kell a biztosítékokat nyújtania.

III.1.7)Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:

Rendelkezésekre:

AK előleget a mindenkori közbeszerzési jogszabályok által előírt kötelező mértékben biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk 6:130.§(1)-(2) bek., a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(6) bek., és alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 32/A. és 32/B §-ai szerint történik. A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket és a részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

III.1.8)A közös ajánlatot tevő nyertesek által létrehozandó gazdasági társaság, illetve jogi személy:

A Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítása kizárt.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma: 3
IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 05/03/2018
Helyi idő: 11:30
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 05/03/2018
Helyi idő: 11:30
Hely:

NAGY és KISS Ügyvédi Iroda 1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi Torony 6. emelet, Tárgyalóhelyiség.

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése szerint. Az ajánlatok benyújtásának helyszínén beléptető rendszer működik, amelynek időigényével számolni szükséges.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

1) Ajánlatkérő az ajánlattételt a Kbt. 35. § (5) bekezdés és 54. § (4)-(7) bekezdései szerint 30 millió összegű Forint ajánlati biztosíték nyújtásához köti. A biztosítékot az ajánlattételi határidő lejártáig kell ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani. A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő CIB Bank Zrt.-nél vezetett: 10700024-44632007-51100005 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A biztosíték befizetéssel vagy átutalással történő teljesítését az átutalási/befizetési megbízás eredeti példányának csatolásával kell igazolni. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség idejére kell érvényesnek lennie. Amennyiben az ajánlati biztosítékot az előírt határidőre nem, vagy kisebb mértékben bocsátja ajánlattevő rendelkezésre az ajánlat érvénytelen.

2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett eredeti formában csatolt nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. [Kbt. 66. § (2) bek]

3) Ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (4) bek szerint nyilatkoznia kell arról, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e.

4) Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bek alapján felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen ajánlattevő feltünteti a 68. § (4) bek szerinti információkat: az ajánlattevő nevét, címét (székhelyét, lakóhelyét), a főbb, számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.

5) A Kbt. 66. § (6) bek szerint ajánlattevő köteles ajánlatában megjelölni:

a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez alvállalkozót kíván igénybe venni,

b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.

Nemleges tartalom esetén is csatolni kell.

6) A keretmegállapodásos eljárás második részében nyertes ajánlattevőnek a verseny újranyitás során meghatározott mértékű tervezői (adott esetben) és építési-szerelési felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.

7) Ajánlatkérő a P/1-3) és M/1-7) alkalmassági feltételeket és azok igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.

8) Az ajánlatok a Kbt. 76. § (2) bek c) pontja szerint a legjobb ár-érték arány értékelési szempontja alapján kerülnek elbírálásra.

Az adható pontszám: 0-10 pont. A módszer: Az ár részszempont esetében fordított arányosítás, az 1-5. minőségi értékelési részszempontok esetén egyenes arányosítás, a 6. minőségi értékelési részszempont esetén abszolút pontkiosztás a dokumentációban foglaltak szerint.

9) Az ajánlati árat a közbeszerzési dokumentumok részét képező mintaköltségvetés kitöltésével kell megadni.

10) AK nem biztosítja az alternatív ajánlattételt.

11) Közös ajánlattétel esetén csatolni kell az egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodást a közbeszerzési dokumentumok szerinti tartalommal.

12) Ajánlatkérő a tárgyi eljárást a Kbt. 105. § (2) bekezdés c) pontjára tekintettel folytatja le.

13) A verseny újranyitások során ajánlatkérő eltérő értékelési részszempontokat alkalmaz az alábbiak szerint: egyösszegű nettó ajánlati ár (súlyszám: 70), késedelmi kötbér mértéke (súlyszám: 10), jótállás keretében vállalt kiszállási idő (súlyszám: 20).

14) FAKSZ: dr. Takács Éva (lajstromszám: 00526, e-mail: takacs.eva@nagyeskiss.hu).

15) Ajánlatkérő a jelen eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.

16) A IV.2.6) pontban meghatározott időtartam alatt 60 napot ért.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó utca 5.
Budapest
1025
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

Kbt. 148. §-a szerint.

M/2.5. Min. 1 fő PE hegesztés felelős, aki egyetemi, vagy főiskolai szintű szakirányú végzettséggel, vagy hegesztőtechnológusi szakképesítéssel (OKJ), vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel, illetve szakképesítéssel rendelkezik.

M/2.6. Min. 1 fő acélhegesztés irányító, aki a 143/2004.(XII.22.)GKM számú rendelet (Hegesztési Biztonsági Szabályzat) szerint legalább középfokú gépész szakirányú képesítéssel és legalább 5 éves hegesztési szakmai gyakorlattal, vagy a hivatkozott rendeletben előírtakkal egyenértékű végzettséggel, illetve szakképesítéssel rendelkezik.

M/2.7. Min. 1 fő acélhegesztés felelős (az MSZ EN ISO 14731 szabvány előírásai szerint olyan személy, aki Európai Hegesztőmérnöki (EWE), vagy Európai Hegesztéstechnológusi (EWT) diplomával, vagy hegesztőmérnöki, vagy egyetemi, vagy főiskolai szintű szakirányú végzettség, vagy hegesztőtechnológusi szakképesítéssel (OKJ), vagy ezekkel egyenértékű végzettséggel rendelkezik).

M/2.8. Min. 1 fő minőségirányítási vezető (felsőfokú végzettséggel), aki rendelkezik min. 12 hó, közművesített környezetben végzett gázvezeték építési, vagy gázvezeték rekonstrukció tárgyú minőségirányítási gyakorlattal.

M/2.9. Min. 1 fő környezetirányítási vezető (felsőfokú végzettséggel), aki rendelkezik min. 12 hó közművesített környezetben végzett gázvezeték építési, vagy gázvezeték rekonstrukció tárgyú környezetirányítási gyakorlattal.

M/2.10. Min. 1 fő munkavédelmi felelős (felsőfokú végzettséggel), aki rendelkezik min. 12 hó, közművesített környezetben végzett gázvezeték építési, vagy gázvezeték rekonstrukció tárgyú munkavédelmi gyakorlattal.

M/2.11. Min. 1 fő, a 4/2002.(II.20.)SzCsM-EüM együttes rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű biztonsági és egészségvédelmi koordinátor.

M/2.12. Min. 2 fő tervező, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Krben meghatározott GO kódjelű tervezői jogosultsággal, vagy az annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, végzettséggel, valamint min. 12 hó, közművesített környezetben végzett gázvezeték építési, vagy gázvezeték rekonstrukció tárgyú tervezési gyakorlattal.

M/2.13. Min. 6 fő minősített PE hegesztő (középfokú végzettséggel és legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkező személy, aki a 15/2012.NGM közlemény vagy az MSZ EN 13067:2013 szabvány szerint érvényes hegesztői minősítési bizonyítvánnyal, továbbá min. 12 hó közművesített környezetben végzett hegesztett kötésekkel készült energiaellátó nyomóvezeték építésére/rekonstrukciójára vonatkozó projektekben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M/2.14. Min. 6 fő minősített acélhegesztő, aki az MSZ EN ISO 9606-1:2014 (vagy azzal egyenértékű, de nem vállalati belső minősítés szerint) szabvány szerinti érvényes minősítéssel és min. 12 hó közművesített környezetben végzett, hegesztett kötésekkel készült energiaellátó nyomóvezeték építésére/rekonstrukciójára vonatkozó projektekben szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

M/2.15. Min. 4 fő gázszerelő, aki legalább középfokú gázszerelő végzettséggel és legalább 36 hó gázszerelési gyakorlattal szakképesítéssel rendelkezik.

M/2.16. Min. 20 fő földmunkás, aki legalább 12 hó, gázvezeték építés vagy rekonstrukció során végzett földmunka terén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.

Az M/2. pontban felsorolt szakemberek esetében 1 szakember több pozícióra is bemutatható, de összesen legalább 48 fő megajánlása szükséges.

AK valamennyi előírt végzettség, képzettség esetén azzal egyenértékűt is elfogad, azzal, hogy az egyenértékűség igazolása az AT feladata.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Riadó utca 5.
Budapest
1025
Magyarország
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
15/01/2018