Tjenesteydelser - 22046-2019

16/01/2019    S11    - - Tjenesteydelser - Bekendtgørelse om indgåede kontrakter - Offentligt udbud 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 011-022046

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Tjenesteydelser

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
27186386
Edvard Thomsens Vej 14
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Simon Halfdan Gjedde
E-mail: sgje@tbst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8c564bc-a05d-43f9-ac3e-093441384e87/homepage

I.2)Information om fælles indkøb
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af parallelle rammeaftaler om levering af it-ydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Ordregiver) ønsker med nærværende udbud at indgå 3 parallelle rammeaftaler (delaftaler) med flere leverandører inden for områderne:

— It-udvikling og vedligeholdelse af it-løsninger,

— It-konsulentydelser.

Rammeaftale 1:

Omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af selvbetjeningsløsninger med web-baseret adgang og evt. drift heraf overvejende udviklet på Microsoft teknologier.

Rammeaftale 2:

Omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af it-systemer og evt. drift heraf, af Ordregivers hjemmesider (inkl. undersider) samt selvbetjeningsydelser overvejende baseret på Sitecore.

Rammeaftale 3:

Omfatter ad hoc køb af it-konsulentbistand med kompetencer inden for nævnte teknologistak på ydelsesområde 01 (Body shopping) og ydelsesområde 02 (Ressourceindlån).

Nærmere information findes i udbudsbetingelsernes afsnit 3.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 20 000 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Systemudvikling og vedligeholdelse (selvbetjeningsløsninger)

Delkontraktnr.: Delaftale 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000
72000000
72100000
72300000
72400000
72500000
72600000
72700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af selvbetjeningsløsninger med web-baseret adgang og evt. drift heraf overvejende udviklet på Microsoft teknologier.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer og medarbejdernes erfaring / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancesikkerhed / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har mulighed for at købe "tilknyttede ydelser" på Rammeaftale 1. Tilknyttede ydelser svarer til definitionen af "tilknyttede ydelser", således som det er defineret i standardaftalen K01, og kan f.eks. vedrøre uddannelse, konvertering e.lign.

Drift af systemet (hosting) er en frivillig option, der kan omfattes af Rammeaftale 1.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Leveringsaftale 1 (under delaftale 1 /Rammeaftale 1) giver mulighed for, at Kunden kan lade dele af Leverandørens ydelser være optioner for Kunden. Eventuelle optioner vil da fremgå i forbindelse med miniudbuddet.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Systemudvikling og vedligehold (web/hjemmeside område)

Delkontraktnr.: Delaftale 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000
72100000
72200000
72300000
72400000
72500000
72600000
72700000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 2 omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af it-systemer og evt. drift heraf, af Ordregivers hjemmesider (inkl. undersider) samt selvbetjeningsydelser overvejende baseret på Sitecore.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer og medarbejdernes erfaring / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancesikkerhed / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Ordregiver har mulighed for at købe "tilknyttede ydelser" på Rammeaftale 2. Tilknyttede ydelser svarer til definitionen af "tilknyttede ydelser", således som det er defineret i standardaftalen K01, og kan f.eks. vedrøre uddannelse, konvertering e.lign.

Drift af systemet (hosting) er en frivillig option, der kan omfattes af Rammeaftale 2.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Ordregiver har mulighed for at købe "tilknyttede ydelser" på Rammeaftale 2. Tilknyttede ydelser svarer til definitionen af "tilknyttede ydelser", således som det er defineret i standardaftalen K01, og kan f.eks. vedrøre uddannelse, konvertering e.lign.

Drift af systemet (hosting) er en frivillig option, der kan omfattes af Rammeaftale 2.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Body shopping og Ressourceindlån

Delkontraktnr.: Delaftale 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72000000
72200000
72100000
72300000
72400000
72500000
72600000
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftale 3 omfatter ad hoc køb af it-konsulentbistand med kompetencer inden for nævnte teknologistak i udbudsbetingelserne punkt 3 (Body shopping) og ydelsesområde 02 (Ressourceindlån).

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kompetencer og medarbejdernes erfaring / Vægtning: 35 %
Kvalitetskriterium - Navn: Leverancesikkerhed / Vægtning: 35 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2018/S 191-431919
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 1
Betegnelse:

Systemudvikling og vedligeholdelse (selvbetjeningsløsninger)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Sweco Danmark A/S
8233511
Ørestads Boulevard 41
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 1
Betegnelse:

Systemudvikling og vedligeholdelse (selvbetjeningsløsninger)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ProActive A/S
25790936
Rosenørns allé 1
Frederiksberg C
1970
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 1
Betegnelse:

Systemudvikling og vedligeholdelse (selvbetjeningsløsninger)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 7
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 5
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 7
Antal tilbud modtaget elektronisk: 7
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Knowledge Cube A/S
28510489
Rued langgardsvej 8, 5
København S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Systemudvikling og vedligehold (web/hjemmeside område)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
FFW Danmark ApS
28687540
Vibenhuset, Lyngbyvej 2
København Ø
2100
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 2
Betegnelse:

Systemudvikling og vedligehold (web/hjemmeside område)

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Netcompany
14814833
Grønningen 17
København K
1270
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 3
Betegnelse:

Body shopping og Ressourceindlån

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 8
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Epico-IT ApS
32466249
Borupvang 2C
Ballerup
2750
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 3
Betegnelse:

Body shopping og Ressourceindlån

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 8
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Cybercom A/S
25795938
Vestebrogade 149
København V
1620
Cypern
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 10 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 3
Betegnelse:

Body shopping og Ressourceindlån

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 8
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Knowledge Cube
28510489
Rued Langgardsvej 8, 5
Københavns S
2300
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 3
Betegnelse:

Body shopping og Ressourceindlån

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 8
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Lector ApS
10021618
Ordrupvej 101
Charlottenlund
2920
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 3
Betegnelse:

Body shopping og Ressourceindlån

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 8
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Netcompany
14814833
Grønningen 17
København
1270
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: nej
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del V: Kontrakttildeling

Delkontraktnr.: Delaftale 3
Betegnelse:

Body shopping og Ressourceindlån

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
11/12/2018
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 12
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 8
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 12
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
ProActive A/S
25790936
Rosenørns Allé 1
Frederiksberg
1970
Danmark
NUTS-kode: DK
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 5 000 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Klagenævnet for udbud
Toldboden 2
Viborg
8800
Danmark
Telefon: +45 72405708
E-mail: klfu@naevneneshus.dk

Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til lov nr. 492 af 12.5.2010 om Klagenævnet for Udbud m.v. gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud: Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Danmark
Telefon: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk

Internetadresse: www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2019