Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

Aufgrund von Störungen werden eForms- Mitteilungen derzeit fehlerhaft angezeigt. Wir arbeiten an einer Lösung. Bis dahin konsultieren Sie bitte unsere Hilfsseite.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Dienstleistungen - 22193-2022

14/01/2022    S10

Finnland-Vantaa: Entwicklung von Zeiterfassungs- und Personalverwaltungssoftware

2022/S 010-022193

Auftragsbekanntmachung – Sektoren

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/25/EU

Abschnitt I: Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Finavia Oyj
Nationale Identifikationsnummer: 2302570-2
Postanschrift: Lentäjäntie 3
Ort: Vantaa
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
Postleitzahl: 01530
Land: Finnland
E-Mail: hankintapaallikot@finavia.fi
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.finavia.fi
I.3)Kommunikation
Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=377739&tpk=2967b704-4771-49f9-b60b-3a1cb9bd976c
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=377739&tpk=2967b704-4771-49f9-b60b-3a1cb9bd976c
I.6)Haupttätigkeit(en)
Flughafenanlagen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Finavia Oyj: HR-järjestelmä

Referenznummer der Bekanntmachung: 2021-079902
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
72212450 Entwicklung von Zeiterfassungs- und Personalverwaltungssoftware
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Finavia konserni mukaan lukien tytäryhtiö Airpro hankkii uuden HR-järjestelmän. HR-järjestelmä hankitaan SaaS-palveluna.

Finavian tavoitteena on hankkia moderni järjestelmä, joka tukee HR prosesseja ja mahdollistaa toiminnallisuudet koko työntekijän elinkaaren työsuhteen aloituksesta työsuhteen päättymiseen.

Hankinta sisältää SaaS-palvelun lisäksi järjestelmän käyttöönottoprojektin mukaan lukien datamigraatiot nykyisestä HR-järjestelmästä, Integraatioiden toteutuksen muhin HR-järjestelmään liittyviin järjestelmiin sekä pääkäyttäjäkoulutukset.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: FI Suomi / Finland
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Finavia konserni mukaan lukien tytäryhtiö Airpro hankkii uuden HR-järjestelmän. HR-järjestelmä hankitaan SaaS-palveluna.

Finavian tavoitteena on hankkia moderni järjestelmä, joka tukee HR prosesseja ja mahdollistaa toiminnallisuudet koko työntekijän elinkaaren työsuhteen aloituksesta työsuhteen päättymiseen.

HR-järjestelmä on niin henkilöstön, HR:n kuin johdonkin yhteinen työkalu. Se on ennen kaikkea kuitenkin yksi HR:n tärkeimpiä työkaluja. HR-järjestelmän avulla HR pystyy hallinnoimaan kaikkia HR-prosesseihin ja työsuhteen elinkaaren hallintaan liittyvät asioita, sekä kehityskeskusteluita. HR- järjestelmään kootaan kaikki henkilöstöön liittyvät perustiedot, joka on asianosaisille saatavilla heidän käyttöoikeuksien mukaan ja GDPR-rajoitteet huomioiden. Toimiva ja laadukas HR-järjestelmä ei ainoastaan hyödytä HR:ää, mutta on myös oleellinen työkalu henkilöstölle ja siten suorassa vaikutuksessa henkilöstön tyytyväisyyteen.  

Finavia ja Airpro tulevat hankkimaan erillisen rekrytointijärjestelmän, joka integroidaan hankittavaan HR-järjestelmään. Rekrytointijärjestelmä ei sisälly HR-järjestelmän hankinnan laajuuteen.

Hankittavalla HR-järjestelmällä tullaan hoitamaan mm. seuraavat toiminnallisuudet:

- Työsuhteen aloitus

- Työsuhteen päättyminen

- Työsuhteen aikana tapahtuvat muutokset

- Henkilötietojen hallinnointi

- Kehityskeskustelut

- Suorituksen johtaminen/arviointi

- Raportointi

- Kyvykkyyksien ja osaamisen johtamista

- Koulutusten hallintaa

Hankinta sisältää SaaS-palvelun lisäksi järjestelmän käyttöönottoprojektin mukaan lukien datamigraatiot nykyisestä HR-järjestelmästä, Integraatioiden toteutuksen muhin HR-järjestelmään liittyviin järjestelmiin sekä pääkäyttäjäkoulutukset.

Finavian tarkoituksena on solmia sopimus HR-järjestelmästä yhden palveluntuottajan kanssa. Hankinnan tuloksena on Finavian sekä Airpron vaatimukset täyttävä, ja jopa ylittävä HR-järjestelmä, joka helpottaa HR:n työskentelyä, mutta myös tukee henkilöstön ja johdon kehittymistä. Kaikki sopimuksella tuotettu palvelu suoritetaan Finavian IT:n ja liiketoimintayksiköiden ohjauksessa. 

Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin, eikä hankintasopimus tuota palveluntuottajalle yksinoikeutta hankinnan toteuttamiseen. Sopimuksen mukaiset palvelut tuotetaan tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvatun sisällön mukaisina.

Palvelut hankitaan kokonaispalveluna yhdeltä palveluntuottajalta. Palveluntuottajan on varauduttava toimittamaan kaikkia yllä mainittuja palveluita koko sopimuskauden ajan Hankintayksikön tarpeiden mukaisesti.

Kyseessä on kynnysarvon ylittävä julkinen kilpailutus. Hankintayksikkö asettaa tarjoajia koskevia soveltuvuusvaatimuksia. Neuvottelumenettelyyn valitaan neljä potentiaalista kumppania osallistumishakemusten perusteella.

Hankinta-asiakirjojen saantia on rajoitettu tietoturvasyistä. Hankintayksikkö luovuttaa asiakirjaluonnokset allekirjoitettua salassapitositoumusta vastaan. Asiakirjapyyntö ja allekirjoitettu salassapitositoumus toimitetaan sähköpostin liitteenä hankintapaallikot@finavia.fi otsikolla Finavia: HR järjestelmä - hankinta. Hankintayksikkö toimittaa sähköpostitse linkin, jonka kautta toimija voi ladata tarjousasiakirjat.

Salassapitositoumus on saatavilla Tarjouspalvelu -portaalissa. Hankintayksikköä sitoo salassapitovelvollisuus.

Keskeytettyyn hankintaan salassapitositoumuksen jättäneiden tulee tehdä salassapitositoumus uudelleen.

Hankintamenettelyn lopputuloksena Hankintayksikkö valitsee yhden (1) palveluntuottajan, jonka kanssa se tekee sopimuksen.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Määräaikainen sopimuskausi on 48 kk (4 vuotta). Sopimukseen sisältyy lisäksi optiona kolme (3) kahdentoista (12) kk (1 vuosi) kautta. Optiokaudet otetaan käyttöön 12 kk (1 vuosi) kerrallaan.

Sopimuskausi on suunniteltu aloitettavaksi 1.1.2023.

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 4
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:

Hankinnan kokoon ja laatuun nähden riittävä määrä todellisen kilpailun varmistamiseksi on neljä kutsuttavaa toimijaa.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

HR-järjestelmän kehittämiseen ja ylläpitoon liittyvät laajennukset esim. integraatiomuutokset sekä asiantuntijan tuntityöt ja konsultointi sopimuskauden aikana.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Osallistumishakemuksen/tarjouksen tekemistä ja jättämistä Tarjouspalvelu.fi -portaalissa (ml. ehdokkaan käyttäjä- ja yhteyshenkilötiedot järjestelmässä) koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia-tukeen. Sekaannuksien välttämiseksi on syytä rekisteröidä Tarjouspalveluun se yritystunnus (esim. y-tunnus), jonka nimissä allekirjoitetaan sopimus.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren mit vorherigem Aufruf zum Wettbewerb
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 31/01/2022
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Finnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Tämä hankintamenettely käydään seuraavan alustavan aikataulun mukaan: Aikavyöhyke: Helsinki.

2022

20.01. - Osallistumishalukkaiden kysymykset klo 13:00 mennessä

31.01. - Osallistumishakemuksen jättäminen klo 13:00 mennessä

01.02. - Tarjoajien valinta ja tiedoksianto aikaisintaan

03.02. - Neuvottelukutsu aikaisintaan

22.02. - Tarjoajien sopimuskommentit ja täydennetty vaatimusliite klo 13:00 mennessä

01.03. - 1. neuvottelupäivä

02.03. - 2. neuvottelupäivä

04.03. - 3. neuvottelupäivä

07.03. - 4. neuvottelupäivä

08.03. - 5. neuvottelupäivä

09.03. - 6. neuvottelupäivä

11.03. - 7. neuvottelupäivä

18.03. - Neuvottelukierros päättyy

28.03. - Lopullisen tarjouspyynnön julkaisu aikaisintaan

07.04. - Tarjoajien kysymykset klo 13:00 mennessä

19.04. - Tarjouksen jättäminen klo 13:00 mennessä

22.04. - Hankintapäätös aikaisintaan

09.05. - Sopimuksen allekirjoitus aikaisintaan

Rikosrekisteriotteet tarkastetaan voittajalta voittajan kanssa sovittavana ajankohtana.

Hankintayksikkö pidättää oikeuden muuttaa aikataulua myöhäisemmäksi. Aikataulun muuttumiseen voi vaikuttaa mm. odotettua suurempi osallistujamäärä tai lisäselvitystarpeet. Tarjoaja on vastuussa osallistumisilmoittautumisen, asiakirjojensa, kysymyksiensä ja tarjoustensa toimittamisesta ajoissa.

Hankinnan ensimmäisessä vaiheessa pyydetään osallistumishakemuksia potentiaalisilta tarjoajilta. Osallistumishakemusten perusteella vähimmäisvaatimukset täyttävistä ehdokkaista neljä (4) parhaat vertailupisteet saanutta kutsutaan tarjoajiksi ja neuvottelemaan.

Hankintayksikkö lähettää tarjoajien valinnan jälkeen kutsun neuvottelukierrokselle valituille tarjoajille. Neuvotteluohjelma julkaistaan neuvottelukutsussa.

Tarjoajakohtaiset neuvottelut käydään ensisijaisesti Microsoft Teamsilla. Finavia pidättää kuitenkin oikeuden muuttaa neuvottelujen aikaa, paikkaa, osallistumistapaa jne. Neuvottelemaan valittuja tarjoajia pyydetään antamaan palautetta, kommentteja ja ehdotuksia tarjousasiakirjoja sekä sopimusta koskien määräaikoihin mennessä. Tarvittaessa Finavia voi pyytää täsmennyksiä sähköpostitse. Finavia voi tarvittaessa kutsua tarjoajat usealle neuvottelukierrokselle.

Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä jokaisessa vaiheessa. Finavia pyrkii tarjoamaan vastauksia kysymyksiin mahdollisimman pian määräajan jälkeen ja mikäli mahdollista, myös ennen kysymyksille varatun ajan umpeutumista.

Kysymykset tulee esittää suomen kielellä ja niihin vastataan suomen kielellä Hanki Tarjouspalvelussa. Muilla tavoin esitettyihin kysymyksiin / kommentteihin ei vastata. Kysymykset tulee syöttää järjestelmään yksi kysymys kerrallaan. Kysymyksiin vastataan ainoastaan Tarjouspalvelussa. Kysymykset ja niihin tulleet vastaukset ovat julkisia.

Soveltuvuusvaatimuksia ja hankinnan kohteen kriteereitä koskevia lisätietoja on saatavilla Hanki Tarjouspalvelussa, jossa vaatimuskohtaiset lisätiedot ja -selvitykset avautuvat kysymysmerkki -painikkeesta ("[?]"). Tulosteessa lisätiedot ja -selvitykset ovat kursiivilla. Lukekaa ohjeet ja lisätiedot tarkasti ennen kysymysten esittämistä.

Osallistujilla on velvollisuus tutustua mahdollisiin lisäkysymyksiin sekä niihin annettuihin vastauksiin ennen osallistumisilmoittautumisen/tarjouksen jättämistä, vaikka osallistuja itse ei olisi esittänyt lainkaan kysymyksiä. Esitettyjen kysymysten vastaukset ovat osa osallistumispyyntöä/tarjouspyyntöä.

Osallistumishakemuksen/tarjouksen tekemistä ja jättämistä Tarjouspalvelu.fi - toimittajaportaalissa (ml. ehdokkaan käyttäjä- ja yhteyshenkilötiedot järjestelmässä) koskevissa tietoteknisissä kysymyksissä ja ongelmatilanteissa tulee olla yhteydessä Cloudia-tukeen arkipäivisin klo 08-16:00. Tarjoajien tukinumero on 020 766 1075 ja sähköpostiosoite tuki@cloudia.fi.

Tällä ilmoituksella on liitteitä/linkkejä osoitteessa https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/63375/notice/90008

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus
Postanschrift: Radanrakentajantie 5
Ort: Helsinki
Postleitzahl: 00520
Land: Finnland
E-Mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telefon: +358 295643300
Internet-Adresse: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
11/01/2022