Byggentreprenader - 22836-2019

17/01/2019    S12    - - Byggentreprenader - Förhandsmeddelande utan anbudsinfordran - Ej tillämpligt 

Sverige-Oxelösund: Rengöring, hygienisering och tillhörande tjänster i tätort och på landsbygden

2019/S 012-022836

Förhandsmeddelande

Detta meddelande är endast för förhandsinformation

Byggentreprenader

Legal Basis:

direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Oxelösunds kommun
212000-0324
Inköpsavdelningen
Oxelösund
613 81
Sverige
Kontaktperson: Johan Moche
Telefon: +46 15538155
E-post: johan.moche@oxelosund.se
Nuts-kod: SE

Internetadress(er):

Allmän adress: http://www.oxelosund.se/

I.2)Information om gemensam upphandling
I.3)Kommunikation
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Ramavtal Saneringsarbeten

Referensnummer: Inköp.2018.20
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
90600000
II.1.3)Typ av kontrakt
Byggentreprenader
II.1.4)Kort beskrivning:

Oxelösunds kommun, Kustbostäder i Oxelösund AB samt Oxelö Energi AB inbjuder er att lämna anbud på behovet av Saneringstjänster under avtalsperioden. Uppdraget avser sanering av brandskador, vattenskador, asbest, PCB, kemikalier, mögel, klotter, lukt, kattkiss samt övrigt förekommande skadeorsaker. Sanering skadedjur ingår inte.

Beställaren förvaltar ca 1 240 lägenheter och ca 85 000 m2 lokaler. Lokalerna består i huvudsak av skolor, omsorgslokaler, förvaltningslokaler, bad- och sportanläggning samt lokaler för industri och handel.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
90600000
45262660
90690000
90920000
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Oxelösunds kommun, Kustbostäder i Oxelösund AB samt Oxelö Energi AB inbjuder er att lämna anbud på behovet av Saneringstjänster under avtalsperioden. Uppdraget avser sanering av brandskador, vattenskador, asbest, PCB, kemikalier, mögel, klotter, lukt, kattkiss samt övrigt förekommande skadeorsaker. Sanering skadedjur ingår inte.

Beställaren förvaltar ca 1 240 lägenheter och ca 85 000 m2 lokaler. Lokalerna består i huvudsak av skolor, omsorgslokaler, förvaltningslokaler, bad- och sportanläggning samt lokaler för industri och handel.

II.2.14)Kompletterande upplysningar
II.3)Beräknat datum för offentliggörande av upphandlingsmeddelande:
18/01/2019

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
15/01/2019