Varor - 22861-2020

Submission deadline has been amended by:  81849-2020
17/01/2020    S12

Belgien-Bryssel: Tillhandahållande av säkerhetsmöbler

2020/S 012-022861

Meddelande om upphandling

Varor

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen, direction générale ressources humaines et sécurité, unité HR.DDG.R.1 «Finances, marchés publics & contrôle interne»
Postadress: Bureau SC11 06/049
Ort: Bruxelles
Nuts-kod: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
Upphandlarprofil: https://ec.europa.eu/info/departments/human-resources-and-security_fr
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5756
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5756
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av säkerhetsmöbler

Referensnummer: HR/R1/PO/2019/040
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
44421300 Kassaskåp
II.1.3)Typ av kontrakt
Varor
II.1.4)Kort beskrivning:

Detta kontrakt syftar till förvärv, leverans och underhåll av säkerhetsmöbler och tillbehör som ska placeras i de byggnader som nyttjas eller förvaltas av kommissionen i Belgien och Luxemburg.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: BE BELGIQUE-BELGIË
Nuts-kod: LU LUXEMBOURG
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

De byggnader som nyttjas eller förvaltas av kommissionen i Belgien och Luxemburg.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kriterier nedan
Pris
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 48
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: ja
Projektnummer eller referens:

EU:s administrativa anslag

II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.2)Villkor för kontraktet
III.2.2)Villkor för fullgörande av kontrakt:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med en enda aktör
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 17/02/2020
Lokal tid: 15:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 6 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 18/02/2020
Lokal tid: 12:00
Plats:

Europeiska kommissionen, DG Ressources humaines et sécurité, Rue de la Science 11, 1049 Bruxelles, BELGIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Se internetadressen som anges i punkt I.3).

Se särskilt anbudsinfordran i punkt 3.2.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: ja
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Se internetadressen som anges i punkt I.3). Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det är därför anbudsgivarens ansvar att kontrollera vilka uppdateringar och ändringar som görs under anbudsperioden. Ingen pappersversion kommer att tillhandahållas.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: Rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: L-2925
Land: Luxemburg
Telefon: +35 24303-1
Fax: +35 243032100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
10/01/2020