Bygge og anlæg - 22876-2019

17/01/2019    S12

Danmark-Herning: Byggearbejde

2019/S 012-022876

Udbudsbekendtgørelse

Bygge- og anlægsarbejder

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: KPC Herning A/S
CVR-nummer: 31179742
Postadresse: Dalgasgade, 25, 6. sal
By: Herning
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 7400
Land: Danmark
Kontaktperson: Ulrik Kuhrt Olesen
E-mail: uol@kpc.dk
Telefon: +45 22727304

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: www.kpc.dk

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Nørresundby Boligselskab
Postadresse: Vesterbro 102
By: Aalborg
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9000
Land: Danmark
Kontaktperson: Lars Emborg
E-mail: info@nrsbs.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.nrsbs.dk

I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://www.rib-software.dk
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: http://www.rib-software.dk
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Anden type: Totalentreprenør på vegne af offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Anden aktivitet: Totalentrepriser

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

KPC udbyder fagentrepriser for opførelse af 191 boliger på Thors Bakke i Randers

Sagsnr.: 60163
II.1.2)Hoved-CPV-kode
45210000 Byggearbejde
II.1.3)Kontrakttype
Bygge- og anlægsarbejder
II.1.4)Kort beskrivelse:

Den samlede byggeopgave omfatter opførelse af 101 almene ungdomsboliger i 6 etagers selvstændig bygning, 54 almene familie- og ældreboliger samt 36 ejerboliger beliggende i et 19-etagers højhus. Hertil etableres relevante p-arealer i kælder og terræn.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tagdækning (TA)

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Varmtagsopbygning samt tagterrasser inkl. belægning, faldsikringsanlæg og ovenlysvinduer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 75
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan være tale om en række options-/tilkøbsprise fsva. de 36 private ejerboliger. Der henvises til det samlede udbudsmateriale for beskrivelse af evt. optioner og vægtningen heraf.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN182939-01 - medundernumrene 090, 110, 120, 122, 210, 260, 262, 280 og 281.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Murerarbejder (MU)

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Skalmuring af facader.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 75
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan være tale om en række options-/tilkøbsprise fsva. de 36 private ejerboliger. Der henvises til det samlede udbudsmateriale for beskrivelse af evt. optioner og vægtningen heraf.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN182939-02 - medundernumrene 090, 110, 120, 122, 210, 260, 262, 280 og 281.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Tømrerarbejder (TØ)

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Gipsvægge, lofter i fællesarealer, indvendige døre.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 75
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan være tale om en række options-/tilkøbsprise fsva. de 36 private ejerboliger. Der henvises til det samlede udbudsmateriale for beskrivelse af evt. optioner og vægtningen heraf.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN182939-03 - med undernumrene 090, 110, 120, 122, 210, 260, 262, 280 og 281.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Træ/Alu

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering af vinduer og døre.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 75
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan være tale om en række options-/tilkøbsprise fsva. de 36 private ejerboliger. Der henvises til det samlede udbudsmateriale for beskrivelse af evt. optioner og vægtningen heraf.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN182939-04 - medundernumrene 090, 110, 120, 122, 210, 260, 262, 280 og 281.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Malerarbejde (MA)

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Overfladebehandlinger af lofter, væge samt indvendigt træværk

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 75
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan være tale om en række options-/tilkøbspriser fsva. de 36 private ejerboliger. Der henvises til det samlede udbudsmateriale for beskrivelse af evt. optioner og vægtningen heraf.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN182939-05 - medundernumrene 090, 110, 120, 122, 210, 260, 262, 280 og 281.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

VVS-installationer (VVS)

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Varme, vand samt indv. Kloak installationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 75
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan være tale om en række options-/tilkøbsprise fsva. de 36 private ejerboliger. Der henvises til det samlede udbudsmateriale for beskrivelse af evt. optioner og vægtningen heraf.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN182939-06 - med undernumrene 090, 110, 120, 122, 210, 260, 262, 280 og 281.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ventilation (VE)

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Decentral ventilation af boliger inkl. røgventilation i kælder

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 75
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan være tale om en række options-/tilkøbsprise fsva. de 36 private ejerboliger. Der henvises til det samlede udbudsmateriale for beskrivelse af evt. optioner og vægtningen heraf.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN182939-07 - med undernumrene 090, 110, 120, 122, 210, 260, 262, 280 og 281.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

El-installationer (EL)

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Stærk-, svagstrøms- netværk-, antenne- installationer, samt ABDL. inkl. detailprojektering.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 75
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan være tale om en række options-/tilkøbsprise fsva. de 36 private ejerboliger. Der henvises til det samlede udbudsmateriale for beskrivelse af evt. optioner og vægtningen heraf.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN182939-08 - med undernumrene 090, 110, 120, 122, 210, 260, 262, 280 og 281.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Solceller

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
45200000 Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK042 Østjylland
Hovedudførelsessted:

Randers

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Levering og montering af solceller inkl. detailprojektering og tilmelding.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Projektorganisation og samarbejde / Vægtning: 10
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitetssikring / Vægtning: 15
Pris - Vægtning: 75
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Der kan være tale om en række options-/tilkøbsprise fsva. de 36 private ejerboliger. Der henvises til det samlede udbudsmateriale for beskrivelse af evt. optioner og vægtningen heraf.

II.2.12)Oplysninger om elektroniske kataloger
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Varighed af kontrakten er angivet som den samlede forventede produktions- og opførelsestid. Der er i grov hovedtidsplan som del af udbudsmaterialet angivet nærmere oplysninger om de enkelte fagentreprisers tidsmæssige udførelse. Udbudsmaterialet kan hentes på www.rib-software.dk nr. TN182939-09 - med undernumrene 090, 110, 120, 122, 210, 260, 262, 280 og 281.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.1)Egnethed til at udøve en erhvervsaktivitet, herunder krav om optagelse i erhvervs- eller handelsregistre
Liste over og kort beskrivelse af betingelser:

Der må ikke foreligge udelukkelsesgrunde i henhold til ESPD del III.

ESPD skal udfyldes og underskrives. I ESPD udfyldes del II, III og VI.

Det skal oplyses, om der tages forbehold eller stilles særlige vilkår for ordren. Forbehold m.v. i strid med de grundlæggende princippet i udbudsbetingelserne vil medføre, at anmodningen betragtes som ukonditionsmæssig.

III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Som en del af udvælgelsen af egnede tilbudsgivere vil økonomi indgå som et kriterie - i den forstand at anmoder skal have en økonomisk og finansiel formåen, der sandsynliggør mulighed for gennemførelse af den/de ansøgte entreprise(r). Der vil her blive lagt vægt på, at ansøgerne har en omsætning som i størrelse indikerer, at ansøger er gearet til opgaver af den pågældende entreprises størrelse, ligesom positiv egenkapital og godsoliditetsgrad vil vægte positivt.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Anmoder skal have erfaring med opførelse af tilsvarende byggerier i Danmark - herunder højhus (mindst 9 etager) og almene boliger (herunder fx ældreboliger) og/eller andet offentligt støttet byggeri med krav om udbud. Generelt må referencer ikke være mere end 5 år gamle, men kan evt. være under opførelse. Den tekniske kapacitet og anmoders referencer skal dokumenteres i relevant omfang til fagentreprisen/egen entreprise.

Bemærk: højhus kriterie gælder ikke for Maler- og Solcelleleverandør.

Se de enkelte udbudsbreve for nærmere information.

III.1.5)Oplysning om reserverede kontrakter
III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I hovedsagen AB 92 og KPC´s generelle betingelser. Der er i de generelle betingelser anført præciseringer og fravigelser fra AB 92 - herunder at ordregiver ikke stiller sikkerhed samt at betalingsfrist er ca. 35 dage til ultimomåneden efter modtagelse af faktura m.v.

Gennemførelse af byggeriet er betinget af tilsynsmyndighedens godkendelse af skema B.

III.2.3)Oplysninger om de medarbejdere, der er ansvarlige for kontraktens udførelse

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
IV.1.4)Oplysninger om reduktion af antallet af løsninger eller tilbud under forhandlingerne eller dialogen
IV.1.6)Oplysninger om elektronisk auktion
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: nej
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 13/02/2019
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 15/02/2019
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600

Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/

VI.4.2)Organ med ansvar for mæglingsprocedurerne
Officielt navn: Der er intet officielt mæglingsorgan i Danmark
By: København
Land: Danmark
VI.4.3)Klageprocedure
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000

Internetadresse: http://www.kfst.dk

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
14/01/2019