Úrad pre vydávanie publikácií EÚ momentálne aktualizuje časť obsahu týchto webových stránok v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Ak sa na stránkach nachádza obsah, v ktorom sa táto skutočnosť ešte nezohľadnila, nejde o zámer a čoskoro dôjde k náprave.

Služby - 22984-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

21/01/2017    S15    Agentúry - Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Poľsko-Varšava: Rámcová zmluva na služby trajektovej prepravy cestujúcich

2017/S 015-022984

Korigendum

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 3.1.2017, 2017/S 001-000005)

Frontex, Plac Europejski 6, 00-844 Warsaw, POĽSKO. Tel. +48 222059500. Fax +48 222059501. E-mail: procurement@frontex.europa.eu

Namiesto 

Služby trajektovej prepravy cestujúcich – Chios.

Časť č.: 2.

[...]

II.2.7) Trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:

Trvanie v dňoch: 48.

[...]

Služby trajektovej prepravy cestujúcich – Kos.

Časť č.: 3.

[...]

II.2.7) Trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:

Trvanie v dňoch: 48.

[...]

Viď 

Služby trajektovej prepravy cestujúcich – Chios.

Časť č.: 2.

[...]

II.2.7) Trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:

Trvanie v mesiacoch: 48.

[...]

Služby trajektovej prepravy cestujúcich – Kos.

Časť č.: 3.

[...]

II.2.7) Trvanie zmluvy, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému:

Trvanie v mesiacoch: 48.

[...]