Tjenesteydelser - 23004-2017

21/01/2017    S15

Belgien-Bruxelles: Ekstern bistand vedrørende gennemførelsen af visse aspekter af Europa-Kommissionens politikker for mellemledelse

2017/S 015-023004

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Europa-Kommissionen, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité «Finances, marchés publics et contrôle interne»
Postadresse: bureau SC 11 6/28
By: Bruxelles
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2119
Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_en.htm
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2119
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Europæisk institution/agentur eller international organisation
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Ekstern bistand vedrørende gennemførelsen af visse aspekter af Europa-Kommissionens politikker for mellemledelse.

Sagsnr.: HR/R3/PO/2016/055.
II.1.2)Hoved-CPV-kode
79400000 Virksomhedsrådgivning og administrativ rådgivning samt beslægtede tjenesteydelser
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Formålet med rammekontrakten er levering af ekstern bistand til at støtte Kommissionens politikker for mellemledelse. Kommissionen agter at gøre brug af teknisk bistand fra en virksomhed med speciale i vurdering og udvikling af ledere. Kontrahentens hovedopgaver vil være: 1) vurdering af ansøgere til mellemledelsesfunktioner, 2) udvikling af lederegenskaber hos mellemledere og andre ansatte i Kommissionen, der udviser potentiale for ledende funktioner, 3) levering af rådgivningstjenester med relation til præstationsstyring og udvikling af mellemledere i Kommissionen, herunder udformning og levering af mekanismer til feedback fra flere kilder.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79630000 Tjenesteydelser i forbindelse med personale, undtagen anvisning og formidling
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Hovedudførelsessted:

Bruxelles (Belgien).

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Se udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på webstedet angivet i del I.3.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Kontrakten indgås for en indledende periode på 24 måneder og fornys automatisk 2 gange a 12 måneder hver.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation: EU's administrative kreditter.
II.2.14)Yderligere oplysninger

Se udbudsmaterialet, der er tilgængeligt på webstedet angivet i del I.3.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet
III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Udvælgelseskriterier som angivet i udbudsmaterialet

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 03/03/2017
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Bulgarsk, Tjekkisk, Dansk, Tysk, Græsk, Engelsk, Spansk, Estisk, Finsk, Fransk, Irsk, Kroatisk, Ungarsk, Italiensk, Litauisk, Lettisk, Maltesisk, Nederlandsk, Polsk, Portugisisk, Rumænsk, Slovakisk, Slovensk, Svensk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 9 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)
IV.2.7)Betingelser for åbning af bud
Dato: 10/03/2017
Tidspunkt: 10:30
Sted:

Europa-Kommissionen, Directorate-General for Human Resources and Security, rue de la Science 11, salle de réunion ‘Verte’ (SC11 01/41), 1000 Bruxelles, BELGIEN.

Oplysninger om adgangsberettigede personer og fremgangsmåde ved åbning af bud:

Højst 2 repræsentanter pr. tilbudsgiver må overvære åbningen af bud. Af organisatoriske og sikkerhedsmæssige årsager skal tilbudsgiveren fremlægge fornavn(e), efternavn(e), fødselsdato og identifikations- eller pasnummer på repræsentanterne mindst 3 arbejdsdage i forvejen til: HR-CONTRATS-MARCHES@ec.europa.eu

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: ja
VI.3)Yderligere oplysninger:

Webstedet angivet i punkt I.3 vil blive regelmæssigt ajourført. Det er således tilbudsgiverens ansvar at kontrollere, om der er opdateringer og/eller ændringer i udbudsperioden. Der vil ikke blive stillet en trykt udgave af udbudsmaterialet til rådighed.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Den Europæiske Unions Ret
Postadresse: rue du Fort Niedergrünewald
By: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxembourg
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Internetadresse: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Se venligst webstedet anført i punkt I.3 og udbudsmaterialet, især opfordringen til afgivelse af bud.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
11/01/2017