Supplies - 23129-2022

17/01/2022    S11

Lithuania-Vilnius: Video equipment

2022/S 011-023129

Contract notice

Supplies

Legal Basis:
Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Official name: Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
National registration number: 188608252
Postal address: Savanorių pr. 2
Town: Vilnius
NUTS code: LT Lietuva
Postal code: 03116
Country: Lithuania
Contact person: Jelena Beliakova
E-mail: jelena.beliakova@vsat.vrm.lt
Telephone: +370 52198609
Internet address(es):
Main address: http://www.pasienis.lt
Address of the buyer profile: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5783
I.3)Communication
The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=616519
Additional information can be obtained from the abovementioned address
Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=616519&B=PPO
Tenders or requests to participate must be submitted to the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Public order and safety

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Nešiojamų kūno kamerų sistemų įrenginių, vaizdo įvykių (įrodymų) ir vartotojų valdymo programinės įrangos pirkimas

II.1.2)Main CPV code
32323300 Video equipment
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Pirkimas yra skaidomas į 2 pirkimo dalis, kurių kiekvienai bus sudaroma pirkimo sutartis

1 pirkimo dalis – vaizdo aparatūros įranga.

2 pirkimo dalis – kompiuterinė įranga.

Tiekėjas gali pateikti pasiūlymą vienai arba visoms pirkimo dalims. Jei tas pats tiekėjas laimės abi pirkimo dalis, galės būti sudaroma viena bendra sutartis.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 1 157 024.79 EUR
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Tenders may be submitted for all lots
II.2)Description
II.2.1)Title:

Vaizdo aparatūros įranga

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
32323300 Video equipment
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Savanorių pr. 2, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

42 komplektai (40 komplektų po 18 kamerų, 2 komplektai po 2 kameras)

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 1 101 652.89 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektas Nr. HOME/2020/ISFB/AG/EMAS/0142 „Skubiai stiprinti sienų apsaugą prie Europos sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika“

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Kompiuterinė įranga

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
30200000 Computer equipment and supplies
II.2.3)Place of performance
NUTS code: LT Lietuva
Main site or place of performance:

Savanorių pr. 2, Vilnius

II.2.4)Description of the procurement:

Serveris - 1 vnt.

Nešiojamas kompiuteris su monitoriumi - 5 vnt.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 55 371.90 EUR
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Duration in months: 4
This contract is subject to renewal: no
II.2.10)Information about variants
Variants will be accepted: no
II.2.11)Information about options
Options: no
II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: yes
Identification of the project:

Projektas Nr. HOME/2020/ISFB/AG/EMAS/0142 „Skubiai stiprinti sienų apsaugą prie Europos sąjungos išorės sienos su Baltarusijos Respublika“

II.2.14)Additional information

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
List and brief description of conditions:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti EBVPD – aktuali tiekėjo deklaracija, kuria tiekėjas ir subjektai, kurių pajėgumais jis remiasi, patvirtina, jog nėra pirkimo dokumentuose nustatytų tiekėjo pašalinimo pagrindų . Jei pirkimo procedūroje dalyvauja ūkio subjektų grupė, kiekvienas dalyvaujantis ūkio subjektas pateikia atskirai užpildytą EBVPD.

Komisija pirmiausia vertins EBVPD, pasiūlymų atitikimą pirkimo dokumentų reikalavimams ir tik po to, įvertinusi pasiūlymus, tikrins pagal dalyvio pateiktus aktualius duomenis, ar nėra ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio dalyvio pašalinimo pagrindų.

III.1.3)Technical and professional ability
Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:

1. Jeigu Tiekėjas nevykdo, netinkamai vykdo ar vėluoja vykdyti sutartinius įsipareigojimus per Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje nurodytus terminus, Pirkėjui raštu pareikalavus, Tiekėjas turi sumokėti 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigius nuo pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.2 punkte, už kiekvieną uždelstą vykdyti ar ištaisyti netinkamai vykdomus sutartinius įsipareigojimus dieną.

2. Neatlikus apmokėjimo nustatytais terminais dėl Pirkėjo kaltės, Tiekėjo reikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Tiekėjui už kiekvieną uždelstą dieną 0,05 (penkių šimtųjų) proc. dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną nuo vėluojamos sumokėti sumos.

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.1)Type of procedure
Open procedure
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for receipt of tenders or requests to participate
Date: 15/02/2022
Local time: 08:00
IV.2.3)Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
IV.2.4)Languages in which tenders or requests to participate may be submitted:
Lithuanian
IV.2.6)Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender
Tender must be valid until: 15/05/2022
IV.2.7)Conditions for opening of tenders
Date: 15/02/2022
Local time: 08:45
Place:

Vilniaus g. 47, Mickūnų sen. Vilniaus r.

Section VI: Complementary information

VI.1)Information about recurrence
This is a recurrent procurement: no
VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Su Tiekėju už faktiškai laiku patiektas kokybiškas ir Sutarties reikalavimus atitinkančias Prekes atsiskaitoma pagal Sutartyje nurodytus įkainius ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo abiejų Sutarties šalių suderinto Prekių perdavimo–priėmimo akto pasirašymo ir PVM sąskaitos faktūros pateikimo dienos.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: Lithuania
VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/01/2022