Fournitures - 23551-2016

Afficher la vue résumée

23/01/2016    S16    Fournitures - Informations complémentaires - Procédure ouverte 

Hongrie-Budapest: Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

2016/S 016-023551

Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, AK14540, Elnök u. 1., À l'attention de: Kovács Csaba, vezérigazgató, Budapest 1089, Hongrie. Téléphone: +36 13030168. Fax: +36 14770549. E-mail: info@rsoe.hu

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 24.12.2015, 2015/S 249-454021)

Objet:
CPV:32000000, 32510000, 32352100, 71351810, 38221000, 34931500, 38100000, 38424000, 32441100, 72222200, 80511000

Équipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements connexes

Système de télécommunications sans fil

Pièces pour matériel radio et radar

Services topographiques

Systèmes d'information géographique (GIS ou équivalent)

Équipement de contrôle du trafic maritime

Instruments de navigation et de météorologie

Matériel de mesure et de contrôle

Système de surveillance télémétrique

Services de planification de systèmes ou de technologies de l'information

Services de formation du personnel

Au lieu de: 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

1.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

1.2.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

1.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

—.

Lire: 

IV.3.3) A dokumentáció és a kiegészítő iratok vagy ismertetők beszerzésének feltételei:

5.2.2016 (11:00)

IV.3.4) Ajánlattételi vagy részvételi határidő:

5.2.2016 (11:00)

IV.3.8) Az ajánlatok felbontásának feltételei:

5.2.2016 (11:00)

VI.3) További információk:

35) Részajánlattétel kizárásának indokolása a Kbt. 50. § (1) k) pontjának megfelelően:

A jelen ajánlati felhívásban szereplő beszerzés egy integrált, eszközöket és szolgáltatásokat egyaránt tartalmazó, komplex feladat ellátására alkalmas rendszer kialakítását célozza.

A Folyami Információs Szolgáltatások rendszerének kialakítására, illetve az alkalmazandó eszközökre vonatkozóan több uniós és hazai jogszabály, valamint nemzetközi szabványok előírásai és ajánlásai vonatkoznak. A rendszerben minden olyan eszköz felhasználható és illeszthető, amely megfelel ezen előírásoknak. Ugyanakkor az eszközök jogszabályi és szabványossági megfelelősége nem zárjai ki a gyártók lehetőségét arra, hogy a szabványokban nem szereplő funkcionalitásokat vagy specifikus megoldásokat építsenek be.

Ezek a különbözőségek egy nem megfelelően tervezett rendszer esetén működési anomáliákat, adott esetben diszfunkcionalitást eredményezhetnek, mint azt az ajánlatkérő eddigi üzemeltetési és karbantartási tapasztalatai is mutatják.

Ahhoz, hogy a rendszer egységes egészként működhessen, rendszer-integrációra van szükség, amelyet adott, a piacon jelen lévő akár hazai akár európai cégek el tudnak látni. E cégek az általuk már kipróbált, a piacon jelen lévő, de nem feltétlenül azonos eszközökkel dolgoznak.

A részajánlattétel lehetővé tétele azt eredményezheti, hogy olyan eszközök kerülnek leszállításra, amelyek önmagukban megfelelnek a technikai és funkcionális követelményeknek, de rendszerszinten nem fognak tudni együttműködni. Ez esetben ajánlatkérő nem látja biztosítottnak, hogy az ajánlattevők bármelyike is elvállaljon egy olyan feladatot, mint a rendszer-integráció.

Ez esetben a rendszer-integráció folyamatát az ajánlatkérő saját maga lesz kénytelen ellátni, olyan eszközökkel, amiknek együttműködéséről nincs megfelelő információjuk.

A fentiek alapján ajánlatkérő úgy ítéli, hogy a részajánlattétel lehetőségével olyan műszaki eltérések jelenhetnek meg, melyek már a kivitelezés során eredményezhetnek késéseket, többletköltségeket vagy végső esetben meghiúsítják a megvalósítást. E problémák kihatással lehetnek a későbbi hatékony működtetésre is.

Autres informations complémentaires

Informations à rectifier ou à ajouter dans le dossier d'appel d'offres correspondant.

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au dossier d'appel d'offres correspondant.

Ajánlatkérő módosítja az ajánlati dokumentáció „AD – 2 - Nyilatkozatminták” megnevezésű dokumentum 5. számú „Az egységes európai közbeszerzési dokumentum” mellékletét, valamint az „AD – 3 - Műszaki leírás” megnevezésű dokumentumot is.

A közbeszerzési dokumentumok módosításait az ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen közvetlenül elektronikusan elérhetővé teszi.