A TED portálon a mai naptól, 2022. november 2-ától e-hirdetmények jelennek meg. A keresési funkció módosult: kérjük, módosítsa ennek megfelelően egyéni keresési beállításait. Tájékozódjon a változásokról "hírrovatunkból és az aktualizált útmutatóból

Építési beruházás - 24670-2018

19/01/2018    S13

Magyarország-Budapest: Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés

2018/S 013-024670

Ajánlati/részvételi felhívás

Építési beruházás

Jogalap:
2014/24/EU irányelv

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1)Név és címek
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosító szám: AK15388
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110 Not specified
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Telefon: +36 18025769
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
A felhasználói oldal címe: http://www.nif.hu
I.3)Kommunikáció
A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.nagyeskiss.hu
További információ a következő címen szerezhető be másik cím:
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11 Not specified
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tóth Anita
E-mail: toth.anita@nagyeskiss.hu
Telefon: +36 13280630
Fax: +36 13280631
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a következő címre:
Hivatalos név: NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda
Postai cím: Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em (recepció)
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Tóth Anita
Telefon: +36 13280630
E-mail: toth.anita@nagyeskiss.hu
Fax: +36 13280631
NUTS-kód: HU11 Not specified
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe: http://www.nif.hu
I.4)Az ajánlatkérő típusa
Közjogi intézmény
I.5)Fő tevékenység
Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy

II.1)A beszerzés mennyisége
II.1.1)Elnevezés:

Vállalkozási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáira

Hivatkozási szám: V000.02
II.1.2)Fő CPV-kód
45230000 Csővezeték, hírközlési és villamos vezeték építése autópályák, közutak, repülőterek és vasutak számára; terepegyengetés
II.1.3)A szerződés típusa
Építési beruházás
II.1.4)Rövid meghatározás:

Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés.

Tárgya: Vállalkozási szerződés GSM-R rendszer 2. ütem tervezési és kivitelezési munkáira.

II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend
II.1.6)Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll: nem
II.2)Meghatározás
II.2.2)További CPV-kód(ok)
32562200 Optikai távközlési kábelek
45232340 Mobiltelefon-adóállomások építése
45200000 Teljes vagy részleges magas- és mélyépítési munka
32524000 Távközlési rendszerek
32510000 Vezeték nélküli távközlési rendszerek
32520000 Távközlési kábelek és berendezések
45314000 Távközlési berendezések szerelése
45232332 Távközléssel kapcsolatos járulékos munkák
71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások
71322000 Mély- és magasépítési kivitelezéssel kapcsolatos mérnöki tervezési szolgáltatások
II.2.3)A teljesítés helye
NUTS-kód: HU1 KÖZÉP-MAGYARORSZÁG
NUTS-kód: HU2 DUNÁNTÚL
NUTS-kód: HU3 ALFÖLD ÉS ÉSZAK
A teljesítés fő helyszíne:

Magyarország.

II.2.4)A közbeszerzés ismertetése:

A GSM-R rendszer 2. ütem tervezésére és kivitelezésére NIF Zrt. közbeszerzési eljárást folytat le.

Összesen ~2255 km normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszon a GSM-R rendszer tervezési és kivitelezési munkái során az alábbi főbb feladatokat kell elvégezni:

— GSM-R rádióhálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott területeken:

– Kültéri területeken az EIRENE SRS, az EIRENE FRS, az UNISIG SUBSET-093, a MORANE, az ETSI és TSI előírásoknak, ajánlásoknak a műszaki leírásban meghatározott Teljes Hálózat átadás-átvételek napján hatályos verziójában szereplő, az ETCS 2 szintű, 220 km/h sebességre vonatkozó összes, a rádiós ellátottságra vonatkozó követelményt teljesítő rádióhálózat (továbbiakban KR.) tervezése és kivitelezése.

– Beltéri területeken az EIRENE SRS, az EIRENE FRS, a MORANE, ETSI és TSI előírásoknak, ajánlásoknak a műszaki leírásban meghatározott Teljes Hálózat átadás-átvételek napján hatályos verziójában szereplő, hang és nem biztonság érzékeny kommunikációra vonatkozó összes, a rádiós ellátottságra vonatkozó követelményt teljesítő rádióhálózat (továbbiakban BR.) tervezése és kivitelezése.

— Legalább 2 db teljesen azonos hardver konfigurációjú és szoftver verziójú BSC tervezése és kivitelezése,

— IP/MPLS és DWDM alapú átviteltechnikai hálózat (továbbiakban Á.) tervezése és kivitelezése,

— GSM-R rendszerhez kapcsolódó diszpécser rendszer (továbbiakban D.) tervezése és kivitelezése ~212 helyszínen,

— Fényvezető kábel hálózat tervezése és kivitelezése a műszaki leírásban meghatározott vonalszakaszokra és optikai hurokzárásokra:

– Új fényvezető kábelek és alépítmény: ~1868 km,

– Új fényvezető kábelek behúzása meglevő alépítménybe: ~444 km,

– Új fényvezető kábelek új oszlopsoron: ~129 km,

– Új fényvezető kábelek vasúti felsővezetéken: ~ 117 km.

— GSM-R rádióhálózatot kiszolgáló bázisállomás infrastruktúra (továbbiakban B.) tervezése és kivitelezése,

— Üzemeltetést és karbantartást támogató rendszerek (OSS) tervezése és kivitelezése,

— AK kapcsolódó ETCS 2 projektjeiben megvalósult RBC-k illesztése GSM-R rendszerhez, együttműködési tesztek elvégzése érintett GSM-R szakaszonként,

— A Európai Parlament és a Tanács 2008/57/EK irányelve alapján elfogadott 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 Modul szerint, valamint a 30/2010 (XII.23.) NFM rendelet irányelveinek/előírásainak megfelelő tanúsítványok és nyilatkozatok (továbbiakban N.) megszerzése,

— A projekt megvalósításához/üzembe helyezéséhez szükséges.

– összes rendszerterv, típusterv, szakági terv, kiviteli terv és engedélyes terv elkészítése,

– a szükséges engedélyek beszerzése (nem csak vasúthatósági),

– rádióhálózat hangolása és optimalizálása,

– a tervek alapján történő teljes körű kivitelezése.

— Megvalósulási tervdokumentációk elkészítése,

— Rendszerintegráció.

AK felhívja ATk figyelmét, hogy a nyertes AT a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia sajátosságai következtében változhatnak.

A feladatokat részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

AK tájékoztatja ATt, hogy BSC-n a bázisállomás vezérlőt, valamint a beszédkódolás konverzió és sebesség illesztés (TRAU), továbbá a csomagvezérlő egység (PCU) funkciót megvalósító Hálózati Elemet érti. Amennyiben ezek a funkciók különálló berendezésben kerülnek megvalósításra, legalább egy darab bázisállomás vezérlő, legalább egy darab TRAU és legalább egy darab PCU alkot egy BSC-t.

AK tájékoztatja ATt, hogy BTS-n az általában állandóhelyű telepítésű rádió adó-vevő berendezést érti, amely a hozzá tartozó antennarendszerrel együtt a rádiós ellátási területén belül a rádiós interfészen keresztül a mobil állomások (MS) részére a GSM-R Hálózathoz hozzáférést biztosít.

A támogatás intenzitása: 100,000000 % európai uniós forrás.

II.2.5)Értékelési szempontok
Az alábbiakban megadott szempontok
Minőségi kritérium - Név: 2.1. AF III.1.3) M.2.1) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli rádióhálózat tervezési és/vagy hangolási szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.2. AF III.1.3) M.2.2) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli GSM-R rendszertervezési gyakorlat szakmai tapasztalat (hónapban megadva) (max. 24 hónap) / Súlyszám: 2
Minőségi kritérium - Név: 2.3. AFIII.1.3)M.2.3)megh.36 hó szakmai tap.túli vasúti létesítmény mellett megvalósult távközlési fényv.szálas és/vagy rézvezetős kábelhálózat kiépítésének irányításában szerzett tap.(max. 24 hó) / Súlyszám: 1
Minőségi kritérium - Név: 2.4. A kivitelezés során alkalmazott összes BSC támogatja és a kivitelezett rendszerben megvalósítja a KD-ben rögzített handover funkciókat (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.5. A kivitelezés során alkalmazott összes kültéri BTS alapsávi, rádiós vagy más modulja megfelel-e a KD-ben rögzített elvárásoknak (igen/nem) / Súlyszám: 10
Minőségi kritérium - Név: 2.6.A kivitelezés során alkalmazott összes BTS támogatja és a kivitelezett rendszerben megvalósítja a KD-ben rögzített funkciót (igen/nem) / Súlyszám: 5
Ár - Súlyszám: 70
II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend
II.2.7)A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Az időtartam hónapban: 56
A szerződés meghosszabbítható: nem
II.2.10)Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok: nem
II.2.11)Opciókra vonatkozó információ
Opciók: nem
II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-2.1.,IKOP-3.1.,IKOP-3.2.és2015-HU-TM-0053-W projektek (a kötelezettségvállalás azonosítója: ZE970003.,a TSZ azonosítója:CEF/764-6/2017-NFM_SZERZ)A támogatás intenzitása:100 %CEF:44,00IKOP 56,00
II.2.14)További információk

AK a Kbt.53.§(6)alapján rögzíti,hogy az IKOP-2.1.,IKOP-3.1., IKOP-3.2. számú projekt tekintetében tám.irányuló igényt fog benyújtani és az AK a támogatásra irányuló igény el nem fogadását,vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti,amely miatt az elj-t eredménytelenné nyilváníthatja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk

III.1)Részvételi feltételek
III.1.1)Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Nem lehet AT, AV és nem vehet részt az alk. igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§(1)-(2)bek-eiben és a Kbt. 63.§(1)bek. c) pontjában szerinti kizáró okok hatálya alatt áll.

AK felhívja a figyelmet a Kbt. 74.§(1)bek. a) és b) pontjaiban foglaltakra.

A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT(k), valamint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet előzetesen EEKDval köteles igazolni az alábbiak szerint:

A Kbt. 67.§(1)bek. alapján AT – vmint adott esetben az alk. igazolásában részt vevő szervezet – köteles az AJ-ban a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az EEKD-ban foglalt nyil-át, megfelelő képviseleti jogosultsággal rendelkező személy által aláírtan benyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (Kr.) II.fej.ben foglaltak szerint. Közös AT esetén a közös AT-k mindegyikének külön EEKD-t kell benyújtani.

Az EEKD-t a Kr.4.§ és 6-7.§ alapján kell kitölteni. Felhívjuk AT-k figyelmét a Kb. 64.§ és a Kr. 4.§(3)re.Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alk. igazolásában, a Kbt. 67.§(4)bek. alapján AT-knek be kell nyújtania arra vonatkozó nyil-át, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§(1)-(2)bek. és Kbt. 63.§(1)bek. c) szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t.A Kbt. 69.§(4)-(6)bek. alapján a felhívott AT a Kr.8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kiz. okok hatálya alá.

Szakmai tev. végzésére vonatkozó alk. előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:

Igazolási mód:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67.§(1)-(3) bek., valamint a Kr.1.§(1)bek. és 2.§ (5)bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbiakban megh. dok-ok benyújtása kizárólag az AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt.69.§ (4)bek.alapján:

NY.1.)AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTokban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

NY.2.)AK a NYTban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11)bek. szerinti NYTban ellenőrzi. A NYTban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69.§(11) bek. szerinti NYTkban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a NYT kivonatának, a NYTt vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a NYTban szereplés tényét igazoló dok-nak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9)és69.§(11) bek. is irányadóak.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

NY.1.)Alkalmatlan az Étv. szerinti kivitelezést végző gazd.-i szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X. 30.)Korm.rend.21.§(1)bek.).

NY.2.)Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország NYTában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt.65.§(1)bek.c)pont és 322/2015.(X.30.)Korm.rend.8.§(1)bek.).

III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt.67.§(1)-(3)bek.,a Kr.1.§(1 bek. és 2.§(5)bek. megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szerv.) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dok-ok benyújtása kizárólag az AK a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására.

P.1) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. a)pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja az AF feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyil-ával az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tev.ét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:

— pénzforgalmi számlaszám megadása,

— volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorbaállítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.

„Sorbaállítás” kitétel alatt AK a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.

AK a megszűnt pénzforgalmi számlák vonatkozásában nem kéri a nyil. benyújtását.

P.2) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. c)pontja alapján AT csatolja az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a teljes nettó és ugyanezen időszakban a közbesz. tárgyából (normál nyomtávú országos vasúti pálya melletti távközlési létesítmények és/vagy bizt.berendezések tervezése és/vagy kivitelezése) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyíl-át, attól függően, hogy az AT mikor jött létre, ill mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.

P.3) A Kbt.65.§(1)bek. a)pontja és a Kr.19.§(1)bek. b)pontja alapján AT (közös ajánlattétel esetén bármelyik közös AT) csatolja saját vagy jogelődje az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazd-i szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.

Ha az AT a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbesz. tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az AK köteles az AT pénzügyi és gazdasági alk-át megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbesz. tárgyából (normál nyomtávú országos vasúti pálya melletti távközlési létesítmények és/vagy bizt.berendezések tervezése és/vagy kivitelezése) származó – áfa nélkül számított – árbevétele eléri összesen a nettó 5 000 000 000 Ft-ot.

AK felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(8) és a 67. § (3) bek-ben foglaltakra.

Az alk. igazolására a Kbt. 69. § (11) bek. is irányadó.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

P.1) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyil-ok szerint valamelyik - az AF feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.

P.2) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele nem érte el összesen a 39 000 000 000 Ft-ot és a közbeszerzés tárgyából (normál nyomtávú országos vasúti pálya melletti távközlési létesítmények és/vagy bizt.berendezések tervezése és/vagy kivitelezése) származó nettó árbevétele nem éri el összesen az 5 000 000 000 Ft-ot.

P.3) Alkalmatlan az AT a szerződés teljesítésére, ha az AF feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredmény egynél több évben negatív volt.

A P.2) alk.i köv.eknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek. A P.1) és P.3) alk.i köv.ek tekintetében elegendő, ha a közös AT-k közül egy felel meg.

III.1.3)Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:

Az EEKD-val történő előzetes ig. során – a Kbt. 67. § (1)-(3) bek., a Kr. 1. § (1) bek. és 2. § (5) bek. megfelelően – AK elfogadja a gazd-i szereplő (AT, közös AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyil-át is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.

Az alábbi dok-ok benyújtása kiz. az AK a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására.

M.1) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. a) pontja alapján csatolja az AF feladását megelőző 96 hó-ban teljesített ref. ismertetését.

A ref-t a Kr. 22. § (3),(5) bek. szerint kell igazolni.

Az ig. tartalma a Kr. 22. § (3) bek-re is figyelemmel:

— szerződést kötő másik fél (név, székhely),

— ép.ber. tárgya (az alk.min.köv-re figyelemmel),

— teljesítés kezdő és befejező időpontja (év, hó, nap) és helye,

— ép.ber. mennyisége (az alk.min.köv. figyelemmel),

— minden olyan adat, amelyből az alk.köv. teljesülése megállapítható,

— nyil. arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megf. történt-e.

A ref. kapcsán a 322/2015. (X. 30.) K.r. 23. § (1) bek. is irányadó.

M.2) A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kr. 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakemb-ek (szervezeteknek) - kül. a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.

A szakemberek bemutatása során csatolandók:

a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek nevéről és hogy melyik alk. köv-re kívánja bemutatni őket;

b) szakmai gyak.-ot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember a min.köv-ben előírt tapasztalata egyértelműen kiderül) (a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlattételi határidő időpontjában, amennyiben releváns);

c) szakemberek végz., képz. ig. dok-ok egyszerű másolat;

d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról szóló nyil.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az AF feladását megelőző 132 hónapon belül megkezdett és 96 hónapon belül szerződésszerűen teljesített alábbi befejezett referenciamunkákkal:

M.1.1) Legalább 1 db, össz. legalább 400 km hosszúságú, az EGT területén található normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszt lefedő EIRENE SRS 15.3.0 vagy újabb verziójú és FRS 7.3.0 vagy újabb verziójú előírásban és az UNISIG SUBSET-093 issue 2.3.0 vagy újabb verziójú ajánlásban szereplő követelményeket teljesítő rádióhálózat tervének elkészítése tárgyú;

M.1.2) Legalább 1 db, össz. legalább 400 km hosszúságú, az EGT területén található normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakaszt lefedő, EIRENE SRS 15.3.0 vagy újabb verziójú és FRS 7.3.0 vagy újabb verziójú előírásban és az UNISIG SUBSET-093 issue 2.3.0 vagy újabb verziójú ajánlásban szereplő követelményeket teljesítő új rádióhálózat kivitelezése tárgyú, amelyben feladata volt a rádióhálózat EK-Hitelesítési eljárását az 2008/57/EK irányelv alapján elfogadott 2010/713/EU Bizottsági Határozat 1. mellékletében meghatározott SH1 Modul szerint elvégeztetni Bejelentett Szervezettel és megszerezte az EK-Hitelesítési Tanúsítványt;

M.1.3) Legalább 1 db, össz. legalább 25 km hosszúságú normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakasz mellett fényvezető kábel részére kábel alépítmény hálózat kivitelezése tárgyú;

M.1.4) Legalább 1 db, össz. legalább 50 km hosszúságú normál nyomtávú országos közforgalmú vasúti vonalszakasz melletti fényvezető kábel hálózat kivitelezése tárgyú;

M.2) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:

M.2.1) 1 fő, aki rendelkezik okl. építőmérnök, építőmérnök, villamosmérnök, mérnök-informatikus, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel és rendelkezik legalább 36 hó rádióhálózat tervezési és/vagy hangolási tapasztalattal, és ezen belül legalább 12 hó EIRENE SRS és EIRENE FRS és UNISIG SUBSET-093 előírásoknak, ajánlásoknak megfelelő GSM-R hálózat tervezési és/vagy hangolási tapasztalattal;

M.2.2) 1 fő, aki rendelkezik okl. ép.mérn., ép.mérn., vill.mérn, mérnök-informatikus, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végz-el és rendelkezik legalább 36 hó GSM-R rendszertervezési gyak-tal;

M.2.3.) 1 fő, aki rendelkezik okl. ép.mérn., ép.mérn., vill.mérn,, mérnök-informatikus, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végz-el és rendelkezik legalább 36 hó vasúti létesítmény mellett megvalósult távközlési fényvezetőszálas és/vagy rézvezetős kábelhálózat kiépítésének irányításában szerzett tapasztalattal;

M.2.4.) 1 fő, aki rendelkezik okl. vill.mérn., okl. közlekedésmérnök,

Villamosmérnök, közlekedésmérnök, vagy ezekkel egyenértékű felsőfokú végzettséggel és elektronikus állomási vasúti biz.ber és/vagy ETCS 2 telepítésében, vagy ezek átalakításában szerzett legalább 36 hó szakmai tap-tal, és ezen belül legalább 24 hó biz. berendezés vagy ETCS 2 projekt irányításában szerzett tap-tal.

III.2)A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.2)A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:

A szerz.t bizt. köt.ek: késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér, jótállás, teljesítési, jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték.A benyújtott számla ellenértékének kiegyenlítése a Kbt.135.§(1),(2)bek. szerint 30napos fiz. mellett, a Kbt.135.§(4)-(6)bek.,322/2015.(X.30.)Kr.32.§, Ptk.6:130.§(1)-(2) bek.,AV igénybevétele esetén a 322/2015.(X.30.)Kr.32/A.-B.§,272/2014.(XI.5.)Kr.ben meghatározott utófinanszírozás szabályai és a 22/2017.(VI. 29.)NFM r. szerint is történik.

IKOP forrás: 272/2014(XI.5.)Kr.1.m.134/B1 pontja alapján 50 % előleg, biztosíték 134/B2 pont szerint.

CEF forrás: 30 %előleg;bizt. a 75/2016.(IV. 5.)Kr.27/A. § alapján a 272/2014(XI.5.)Kr.118/A.§(2a)bek. szerint, előleg szállítói, a többi kifizetés utófinanszírozású.

Valamennyi forrás tekintetében az előleg igényelhető mértékére és az igénylés feltételeire a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszabály az irányadó.

Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme:HUF.

A részletek a KD-ban.

III.2.3)A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás

IV.1)Meghatározás
IV.1.1)Az eljárás fajtája
Nyílt eljárás
IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem
IV.2)Adminisztratív információk
IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 07/03/2018
Helyi idő: 14:00
IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
Magyar
IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 07/03/2018
Helyi idő: 14:00
Hely:

NAGY ÉS KISS Ügyvédi Iroda.

1054 Budapest, Szabadság tér 7., Bank Center Irodaház, Citi torony, 6. em (tárgyaló)

Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

Ajánlatkérő a bontási eljárást a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdésében foglaltak szerint folytatja le.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1)A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű: nem
VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról
A fizetés elektronikus úton történik
VI.3)További információk:

Az értékelésre vonatkozó további szabályokat a további KD tartalmazza.

Az értékelés módszere:

1. részszempont: fordított arányosítás,

2.1.-2.3. részszempont: egyenes arányosítás,

2.4.-2.6. részszempont: pontozás.

Az értékelés során kiosztható pontszám:0-10.

A Kbt.57.§(2)bek.ben foglaltakat AT-nek a további KD-ban foglaltaknak megfelelően szükséges igazolnia.

Az ajánlatot 1 papír alapú és 1 elektronikus példányban, zárt csomagolásban, az 1.3 pontban meghatározott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig (személyes leadás esetén: h-cs 9-15, p 9-12, az ajánlattételi határidő napján az ajánlattételi határidő lejártáig).

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

— Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólap,

— AT, adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányának v aláírás mintájának eredeti v másolati példánya,

— amennyiben a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböző, a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erejű okiratba foglalt meghatalmazás eredeti v másolati példánya,

— a Kbt. 66. §(2)bek.ben foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyil,

— a Kbt. 66. §(4)bek. szerinti nyil,

— a Kbt. 66. §(6)bek. szerinti nyil. (nemleges tartalommal is),

— nyil. a Kbt. 65.§(7) bek.alapján, (nemleges tartalommal is),

— szakmai ajánlat, annak részét képező mennyiségi kimutatás,

— értékelési részszempont vonatkozásban a bemutatott szakemberre vonatkozó nyil,

— Kbt. 134. § (5) bek. szerinti nyil,

— közös AT-i megállapodás, amely tartalmazza a KKD-ban leírtakat.

Amennyiben AT az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaival kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek mindegyike által kitöltött és aláírt külön formanyomtatványt (EEKD) kell benyújtani. A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak arról nyilatkoznak, amelyeket az AT igénybe kíván venni az alkalmasságának igazolásához. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének külön formanyomtatványt kell benyújtani.

Az M.1. alk.min.köv. vonatkozásában:

— AK az országos vasúti pályahálózat fogalma alatt a vasúti közlekedésről szóló́ 2005. évi CLXXXIII. törvény 2. § 2.16. pontjában meghatározott fogalmat érti,

— AK a normál nyomtávú vasúti vonalszakasz fogalma alatt az 1435 mm névleges nyomtávolságú vasúti vonalszakaszt érti,

— AK az országos közforgalmú vasúti vonalszakasz fogalma alatt az országos vasúti pályahálózat olyan részét érti, amelyen olyan vasúti közlekedés folyik, amelyet az utazási feltételekben meghatározott kivételektől eltekintve bárki igénybe vehet,

— Egy ref-ig. a fent előírt alk-i min.köv-ek közül több alk-i min-köv-nek való megfelelés céljából is felhasználható,

— A ref. akkor tekinthető befejezettnek, ha a referenciamunka műszaki átadás-átvétellel történő lezárására az AF feladását megelőző 96 hónapon belül sor került.

Az M.2. alk.min.köv. vonatkozásában:

— AK „vasúti létesítményen”épületnek nem minősülő, vasúti célú, illetve rendeltetésű,sajátos technológiájú építményeket (mérnöki létesítményeket) ért, amelyek létesítésekor-az építményekre vonatkozó általános érvényű településrendezési és építési követelményrendszeren túlmenően - eltérő, vagy sajátos, csak a vasúti rendeltetésű létesítményekre jellemző, kiegészítő követelmények megállapítására és kielégítésére van szükség,

— Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.

III.1.3. pont kieg:

A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.

Az alkalmasság igazolására a Kbt.65.§(7),(9)és(11)bek. és a Kbt.69.§(11)bek. is irányadó.

Egyéb előírások AF VI.4.3.

VI.4)Jogorvoslati eljárás
VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:

A jogorvoslati kérelmek benyújtására a Kbt. 148. §-ában rögzítettek vonatkoznak.

AK a Kr. 30. § (4) bek. szerint felhívja ajánlattevők figyelmét, h az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1)-3) pontok vonatkozásában a 321/2015 (X.30) Kr. 28. § (3) bek.hez képest szigorúbban állapítja meg.

Az ajánlatban benyújtott dok.okat a Kbt. 47. § (2) bek. alapján egyszerű másolatban is be lehet nyújtani.

A Kbt. 71. § (6) bek. tekintetében, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be úgy Ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.

Nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT-k, sem önálló AT-k vonatkozásában.

Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó 50 000 000 Ft. Ez teljesíthető – az AT választása szerint – átutalással az AK MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v biztosító által vállalt garancia v készfizető kezesség biztosításával, v biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Átutalás esetén az átutaláson fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.

Ajánlatkérő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 2 milliárd Ft/év és 1 milliárd Ft/káre.mértékű építési-szerelési, és 400 millió Ft/év és 200 millió Ft/káre. tervezési felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.

Ajánlatkérő a IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt 60 napot ért.

A II.2.7. pontban foglaltakat AK az alábbiak szerint pontosítja: Teljesítési határidő: A vállalkozási szerződés hatálybalépésének napját követő 56 hónap utáni első munkanap, de legkésőbb 2022. dec. 30.

FAKSZT: dr. Tóth Anita, lajstromszám: 00232, dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241.

AK szerződéskötési feltétételként előírja, hogy a kivitelezés során alkalmazandó összes BSC és BTS típusnak rendelkeznie kell a beépítéshez, alkalmazáshoz és használatához szükséges MÁV alkalmazási engedéllyel. Ennek keretében nyertes ajánlattevő a szerződéskötést megelőzően köteles benyújtani az alábbi dokumentumokat:

— A kivitelezés során alkalmazandó összes BSC és BTS berendezés típusok listája, amely legalább az alábbi paramétereket tartalmazza: gyártó neve, berendezés típus azonosítója, hardver verziószám(ok), szoftver verziószám(ok),

— MÁV alkalmazási engedélyek a listában szereplő minden berendezés típusra.

AK a Kbt. 98. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást fog alkalmazni, abban az esetben, ha olyan új építési beruházásra kerül sor, amelyet a korábbi nyertes ajánlattevővel köt meg azonos vagy hasonló építési beruházás teljesítésére, azonos szerződéses feltételekkel, mint tárgyi eljárás keretében. Ajánlatkérő a további építési beruházás becsült értékét jelen közbeszerzési eljárás becsült értékének meghatározásakor figyelembe vette az uniós értékhatár elérésének meghatározása szempontjából.

Az új építési beruházás keretében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tervezési és kivitelezési feladatokat kell elvégezni.

AK nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert a tervezendő és kiépítendő rendszer összefüggő egységes vasúti távközlési rendszer. Részekre bontás esetén az egymásra épülő feladatok közötti határfelületetek kialakítása miatt többlet kommunikációs, koordinációs terhet jelentene, ami egyeztetési nehézségekhez, az ellenértékének jelentős növekedéséhez vezetne, szolgáltatás minőségére, a szerz. telj. más körülményeire kedvezőtlen hatással lenne.

Rövidítések: AT (ajánlattevő), AK (ajánlatkérő), AV (alvállalkozó), NYT (nyilvántartás), EEKD (egységes európai közbeszerzési dokumentum, KD (közbeszerzési dokumentumok.

VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottsága
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Telefon: +36 18828594
Fax: +36 18828593
VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma:
17/01/2018