Deze website wordt aangepast in verband met de brexit. Mocht bepaalde informatie nog niet het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie weerspiegelen, dan is dit onbedoeld en zal dit worden gecorrigeerd.

Diensten - 25319-2017

Beknopt weergeven

24/01/2017    S16    Europese Commissie - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Luxemburg-Luxemburg: Vervoer van interne post via een pendeldienst

2017/S 016-025319

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 13.1.2017, 2017/S 009-012987)

Europese Commissie, bâtiment Ariane 01, bureau A1/048, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURG. Tél. +352 4301-31938. Fax +352 4301-32109. Courriel: oil-appels-offres@ec.europa.eu

In plaats van 

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

21.2.2017 (14:00), plaatselijke tijd.

[...]

Te lezen 

IV.2.7) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

21.2.2017 (11:00), plaatselijke tijd.

[...]

Alle andere inlichtingen met betrekking tot de voorwaarden voor de opening van de inschrijvingen blijven ongewijzigd.