Služby - 25319-2017

Zobraziť úsporné zobrazenie

24/01/2017    S16

Luxembursko-Luxemburg: Kyvadlová preprava internej pošty

2017/S 016-025319

Oznámenie o korigende

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 13.1.2017, 2017/S 009-012987)

Európska komisia, bâtiment Ariane 01, bureau A1/048, L-2920 Luxembourg, LUXEMBURSKO. Tel. +352 4301-31938. Fax +352 4301-32109. E-mail: oil-appels-offres@ec.europa.eu

Namiesto 

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

21.2.2017 (14:00) miestneho času.

(...)

Viď 

IV.2.7) Podmienky otvárania obálok s ponukami:

21.2.2017 (11:00) miestneho času.

(...)

Všetky ostatné informácie týkajúce sa podmienok otvárania obálok s ponukami zostávajú nezmenené.