Tjänster - 25432-2019

18/01/2019    S13

Belgien-Bryssel: Europeiska referensnätverket: Riktlinjer för klinisk praktik och andra verktyg till stöd för kliniska beslut

2019/S 013-025432

Rättelse

Meddelande för ändringar eller ytterligare uppgifter

Tjänster

(Tillägg till Europeiska unionens officiella tidning, 2018/S 223-509273)

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet/enhet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska kommissionen
Postadress: B232 5/P047
Ort: Brussels
Nuts-kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postnummer: 1049
Land: Belgien
E-post: sante-procurement@ec.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/index_en.htm

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Europeiska referensnätverket: Riktlinjer för klinisk praktik och andra verktyg till stöd för kliniska beslut

Referensnummer: SANTE/2018/B3/030
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
85100000 Hälsovårdstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Det övergripande syftet med denna anbudsinfordran är tillhandahållande av stöd till kommissionen avseende stöd till Europeiska referensnätverket och deras hälso- och sjukvårdsleverantörer inom utveckling, bedömning och implementering av riktlinjer för klinisk praktik och andra verktyg till stöd för kliniska beslut med hänsyn till målen och kriterierna inom ramen för avsnitt 12 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU om tillämpningen av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård samt med hänsyn till relevanta implementeringsåtgärder och -rutiner. Det tekniska stödet ska bidra till implementering av nätverkens och deras medlemmars kapacitet i genomförandet av uppgiften att producera och upprätthålla högkvalitativa riktlinjer för klinisk praktik och andra verktyg till stöd för kliniska beslut inom deras expertisområden.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
14/01/2019
VI.6)Ursprungsmeddelandets referens
Meddelandenummer i EUT: 2018/S 223-509273

Avsnitt VII: Ändringar

VII.1)Upplysningar som ska rättas eller läggas till
VII.1.2)Text som ska rättas i ursprungsmeddelandet
Avsnitt nummer: IV.2.2)
Plats där texten ska ändras: Tidsfrist för mottagande av anbud eller ansökan om att delta
I stället för:
Datum: 15/02/2019
Lokal tid: 17:00
Ska det stå:
Datum: 15/03/2019
Lokal tid: 17:00
Avsnitt nummer: IV.2.7)
Plats där texten ska ändras: Villkor för anbudsöppning
I stället för:
Datum: 18/02/2019
Lokal tid: 10:00
Ska det stå:
Datum: 18/03/2019
Lokal tid: 10:00
VII.2)Övriga upplysningar: