Tjenesteydelser - 26469-2020

20/01/2020    S13

Danmark-Aalborg: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing

2020/S 013-026469

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Aalborg Universitet
CVR-nummer: 29102384
Postadresse: Fredrik Bajers Vej 7K
By: Aalborg Øst
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Vanesa Breko
E-mail: vabr@adm.aau.dk
Telefon: +45 61967125
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f6a943b-3b81-4744-a963-d5f9decd1a86/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f6a943b-3b81-4744-a963-d5f9decd1a86/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f6a943b-3b81-4744-a963-d5f9decd1a86/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/3f6a943b-3b81-4744-a963-d5f9decd1a86/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Offentligretligt organ
I.5)Hovedaktivitet
Uddannelse

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Dynamisk indkøbssystem Kommunikationsydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Udbud af dynamisk indkøbssystem inden for kommunikation, opdelt i 11 kategorier:

1) Oplysningsindsatser;

2) Film;

3) Billeder;

4) Freelance journalistik;

5) Oversættelser;

6) Trykkeril

7) Webudvikling;

8) Grafik og design;

9) Digitale tjenester og systemer til kommunikation;

10) Event;

11) Merchandise;

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 18 300 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Oplysningsindsatser

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79340000 Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing
79413000 Rådgivning inden for markedsføring
79416000 PR-virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rekruttering af nye studerende, f.eks. kampagneplanlægning, eksekvering og evaluering, medieforhandling og booking, målgruppeundersøgelser og analyser, kreativt oplæg og annonceudformning.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-80
Pris - Vægtning: 20-40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 9 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af oplysningskampagner.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Film

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
92100000 Virksomhed i forbindelse med film og video
92111000 Film- og videoproduktion
92111200 Produktion af reklame-, propaganda- og informationsfilm og -videobånd
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Informationsfilm om uddannelser, stemningsfilm fra events, præsentations- og portrætfilm.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-80
Pris - Vægtning: 20-40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 200 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af film.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Billeder

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79961000 Fotografisk virksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Billeder af studerende, ansatte, bygninger, studiemiljø, forskningsfaciliteter, mm. til brug i trykte publikationer, på web og sociale medier.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-80
Pris - Vægtning: 20-40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 100 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af billeder.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Freelance journalistik

Delkontraktnr.: 4
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
92312210 Tekstforfatning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udfærdigelse af forskellige typer tekst, f.eks. pressemeddelelser vedr. forskningsresultater, tiltag på uddannelsesområdet og samarbejde med erhvervslivet/andre organisationer.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-80
Pris - Vægtning: 20-40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af freelance journalistik.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Oversættelser

Delkontraktnr.: 5
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79530000 Oversættelse
79540000 Tolkning
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Oversættelse dansk/engelsk og engelsk/dansk, korrekturlæsning, kulturel tilpasning af budskabsformidling.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-80
Pris - Vægtning: 20-40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af oversættelser.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Trykkeri

Delkontraktnr.: 6
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
22000000 Tryksager og beslægtede produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Tryk af brochurer, kataloger, plakater, udstillingsmateriale, visitkort og klistermærker.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20-40
Pris - Vægtning: 60-80
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af trykkeri.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Webudvikling

Delkontraktnr.: 7
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72212222 Udvikling af webserverprogrammel
72212224 Udvikling af programmel til websideredigering
72414000 Web-søgemaskineudbyder
72413000 WWW-netstedsdesigntjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udvikling, optimering og konstruktion af mobil- og webapplikationer, herunder webside for et event eller en mobilapp med uddannelsesindhold. Herunder strategisk rådgivning, analyse og processtyring.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-80
Pris - Vægtning: 20-40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af webudvikling.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Grafik og design

Delkontraktnr.: 8
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
22000000 Tryksager og beslægtede produkter
79800000 Trykning og hermed beslægtede tjenesteydelser
79341000 Reklamevirksomhed
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Illustrationer, layout og grafisk konceptudvikling til alle former for tryk f.eks. bøger og plakater, men også grafik og typografi til brug på websider, i film mm.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-80
Pris - Vægtning: 20-40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af grafik og design.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Digitale tjenester og systemer til kommunikation

Delkontraktnr.: 9
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72210000 Programmeringsservice i forbindelse med programmelpakker
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
72414000 Web-søgemaskineudbyder
72416000 Applikationsudbydere
72415000 WWW-netstedsværtstjenester
72413000 WWW-netstedsdesigntjenester
72421000 Udvikling af internet- eller intranetklientapplikationer
72422000 Udvikling af internet- eller intranetserverapplikationer
72220000 Konsulentvirksomhed i forbindelse med systemer og teknik
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Software, som løser it-udfordringer på en let og/eller effektiv måde, fejlfinding på websider eller samling og håndtering af flere sociale medier på én gang.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 60-80
Pris - Vægtning: 20-40
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af digitale tjenester og systemer til kommunikation.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Event

Delkontraktnr.: 10
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39154000 Udstillingsudstyr
79950000 Organisering af udstillinger, messer og kongresser
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Udstillingsmateriale, roll-ups, rammesystemer, borde, stole, brochureholdere, tæpper, duge, lydanlæg, talerstol, beachflag mm.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20-40
Pris - Vægtning: 60-80
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 500 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af event.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Merchandise

Delkontraktnr.: 11
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
30192000 Kontortilbehør
18530000 Gaver og belønninger
18930000 Tasker, sække, poser
18920000 Bagageartikler og lignende
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Aalborg Universitet Aalborg, Esbjerg og København

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Beklædning, skriveredskaber, gaveartikler og andre genstande med AAU-logo.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 20-40
Pris - Vægtning: 60-80
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 120
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Forlængelser besluttes senest når det dynamiske indkøbssystem har 6 måneders løbetid tilbage.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet mindste antal: 1
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Minimum 1 reference med dokumenterbar erfaring med og kompetencer inden for udfærdigelse af merchandise.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem findes i Del IV: Supplerende oplysninger, afsnit VI.3, yderligere oplysninger.

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Der er ingen udvælgelse, da der er tale om et dynamisk indkøbssystem. Der er således alene opstillet egnethedskrav som er mindstekrav.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Se egnethedskrav til hver enkelt delaftale under punkt. II.2.9.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Konkrete tildelinger på det dynamiske indkøbssystem foregår som miniudbud hvor kontrakt/samarbejdsbetingelser, vilkår mv. fremsendes i forbindelse med det enkelte miniudbud til de leverandører, der er optaget på den relevante kategori. Der vil blive anvendt periodekøbsaftaler i forbindelse med tildelinger på det dynamiske indkøbssystem.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Begrænset udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet omfatter oprettelse af et dynamisk indkøbssystem
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 20/02/2020
Tidspunkt: 00:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 25/02/2020
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Beskrivelse af det dynamiske indkøbssystem DIS.

1) Tilmelding:

- Et dynamisk indkøbssystem er en indkøbsmetode iht. udbudslovens § 101, og oprettelsen af systemet skal derfor udbydes i et almindeligt EU-udbud,

- Et dynamisk indkøbssystem kan opdeles i kategorier, og til hver kategori kan der opstilles specifikke egnethedskrav.

Egnethedskrav er de krav, der stilles til leverandørerne for, at de kan blive optaget på systemet.

1.1. EU-udbud af DIS:

Når DIS oprettes via EU-udbud, foregår det som begrænset udbud, hvor alle de leverandører, der lever op til de stillede egnethedskrav, gives adgang til systemet efter udløbet af fristen for ansøgning, og efter at ordregiver har færdigbehandlet de modtagne ansøgninger.

Der skal ikke afgives tilbud i forbindelse med etableringen af et DIS, idet tilbud først afgives i forbindelse med afholdelse af miniudbud efter DIS-platformens etablering.

I forbindelse med det EU-udbud, der gennemføres for at oprette systemet, skal tilbudsgiverne således alene udfylde et ESPD-dokument samt aflevere dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD-dokumentet.

1.2. Efterfølgende optag af leverandører:

DIS er åben for optag af egnede leverandører i hele systemets levetid, også efter EU-udbuddets afslutning.

Hvis en leverandør lever op til de stillede egnethedskrav har leverandøren, i hele systemets levetid, fri adgang til at blive optaget i systemet.

Anmodning om optagelse sker, ved at ansøgerne går ind på https://www.ethics.dk/ethics/eo#/02095e57-d1a0-4ba5-af67-8e2e53cfe1eb/homepage og herefter søger om optagelse via selve systemet.

Der skal i forbindelse med ansøgning om optagelse på systemet afleveres et udfyldt ESPD (findes i systemet) samt dokumentation for oplysningerne i ESPD dokumentet (for danske tilbudsgivere vil det sige at der skal afleveres en serviceattest).

2) Omkostninger / forpligtelser som leverandør på DIS:

Det er gratis for leverandørerne at være optaget på DIS, og det er frit for leverandøren, om denne ønsker at forblive leverandør på DIS i hele systemets levetid, eller om leverandøren på et tidspunkt ønsker at træde ud af systemet.

Såfremt en leverandør i løbet af systemets levetid ikke længere lever op til egnethedskravene eller bliver omfattet af en udelukkelsesgrund, vil leverandøren blive udelukket af systemet.

I så fald vil det være muligt for leverandøren at anmode om genoptagelse på systemet, når leverandøren igen lever op til egnethedskravene eller ikke længere er omfattet af den pågældende udelukkelsesgrund.

Leverandøren er altid forpligtet til at levere opdateret ESPD-dokument og/eller fornyet dokumentation på ordregivers anmodning;

3) Hvordan får man en ordre gennem DIS?

Ordregiver vil, når et indkøb skal foretages via DIS, afholde et miniudbud for alle de leverandører, der er optaget i den kategori, som ordregiver ønsker at handle inden for.

Når man som leverandør er optaget i DIS vil man få besked hver gang, der oprettes et miniudbud inden for en af de kategorier, man er optaget i.

Disse miniudbud har man som leverandør mulighed for at byde på gennem systemet, og hvis man er den leverandør, der har afgivet det bedste tilbud i henhold til det eller de tildelingskriterier, der er beskrevet i forbindelse med miniudbuddet, vil man få tildelt ordren.

Alle processer foregår elektronisk og gennem DIS-platformen.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2020