Za više informacija o nadmetanjima za nabavu medicinske opreme posjetite našu stranicu posvećenu COVID-u 19.

Konferencija o budućnosti Europe vaša je prilika da podijelite svoje ideje i oblikujete budućnost Europe. Neka se vaš glas čuje!

Usluge - 26536-2021

20/01/2021    S13

Belgija-Bruxelles: Pružanje tržišnih podataka o nanotehnologiji kako bi se povećala transparentnost

2021/S 013-026536

Ispravak

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

Usluge

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2020/S 238-587102)

Pravna osnova:
Uredba (EU, Euratom) br. 2018/1046

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Europska komisija, RTD — Research and Innovation, RTD.F.4 — Materials for Tomorrow
Poštanska adresa: Espace Orban (ORBN), Square Frère-Orban 8
Mjesto: Brussels
NUTS kod: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Poštanski broj: 1040
Država: Belgija
E-pošta: rtd-call-for-tenders@ec.europa.eu
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://ec.europa.eu/info/departments/research-and-innovation_en

Odjeljak II: Predmet

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

Pružanje tržišnih podataka o nanotehnologiji kako bi se povećala transparentnost

Referentni broj: RTD/2020/OP/0008
II.1.2)Glavna CPV oznaka
73200000 Usluge savjetovanja na području istraživanja i razvoja
II.1.3)Vrsta ugovora
Usluge
II.1.4)Kratak opis:

Studija o nanotehnologiji/nanomaterijalima usmjerena je na pružanje novog skupa podataka iz razdoblja 2017.–2020. u bazu podataka NanoData u EUON-u. Ova će studija pratiti prethodnu studiju za NanoData koja je održana 2013.–2017. čiji su podaci trenutačno dostupni na mrežnoj stranici EUON-a.

Odjeljak VI: Dopunski podaci

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
15/01/2021
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2020/S 238-587102

Odjeljak VII: Izmjene

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za zaprimanje ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Umjesto:
Datum: 20/01/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
Glasi:
Datum: 22/02/2021
Lokalno vrijeme: 16:00
Broj odjeljka: IV.2.7)
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Uvjeti za otvaranje ponuda
Umjesto:
Datum: 22/01/2021
Lokalno vrijeme: 10:00
Glasi:
Datum: 24/02/2021
Lokalno vrijeme: 15:00
VII.2)Ostali dodatni podaci: