Teabe meditsiiniseadmete vajadusega seotud pakkumismenetluste kohta leiate COVID-19 teemaliselt veebilehelt.

Euroopa tuleviku konverents annab võimaluse jagada oma ideid ja kujundada Euroopa tulevikku. Tehke oma hääl kuuldavaks!

Teenused - 26899-2014

Kuva koondatud vaade

25/01/2014    S18

Luksemburg-Luxembourg: Elektrooniliste dokumentide töötlemine

2014/S 018-026899

Mittetäielik menetlus

(Euroopa Liidu Teataja lisa, 24.7.2013, 2013/S 142-246429)

Euroopa Liidu Väljaannete Talitus, teadmiseks: pr Maria Manuela Cruz, 2, rue Mercier, 2985Luxembourg, LUKSEMBURG. Tel +352 2929-44331. Faks +352 2929-42672. E-post: opoce-appels-offres@publications.europa.eu


Märkus:

Lepingu sõlmimise menetlus katkestati.

Euroopa Parlament otsustas eespool viidatud hankemenetlusest loobuda. See otsus langetati hõlmatavate teenuste ulatuse ja suunitluse muutuse tõttu.