Iċċekkja l-paġna ddedikata għas-sejħiet għall-offerti tal-COVID-19 tagħna relatati mal-ħtiġijiet ta’ tagħmir mediku.

Il-Konferenza dwar il-Futur tal-Ewropa hija ċ-ċans tiegħek biex taqsam l-ideat tiegħek u ssawwar il-futur tal-Ewropa. Semma’ leħnek!

Servizzi - 26899-2014

Uri l-lista b'inqas dettalji

25/01/2014    S18

il-Lussemburgu-Lussemburgu: Ipproċessar ta' dokumenti elettroniċi

2014/S 018-026899

Proċedura mhux kompluta

(Is-Suppliment tal-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, tal-24.7.2013, 2013/S 142-246429)

L-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, għall-attenzjoni tas-: Sinjura Maria Manuela Cruz, 2, rue Mercier, 2985Luxembourg, IL-LUSSEMBURGU. Telefown +352 2929-44331. Faks +352 2929-42672. Email: opoce-appels-offres@publications.europa.eu


Nota:

Il-proċedura tal-għoti twaqqfet.

Il-Parlament Ewropew iddeċieda li jabbanduna l-proċedura msemmija hawn fuq. Din id-deċiżjoni ttieħdet minħabba bidla fl-orjentazzjoni u l-iskop tas-servizzi li jridu jkunu koperti.