Služby - 26937-2017

25/01/2017    S17

Španělsko-Alicante: Poskytování služeb týkajících se bankovnictví a platebních karet

2017/S 017-026937

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
směrnice 2014/24/EU

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví
Poštovní adresa: Avenida de Europa, 4
Obec: Alicante (Alicante)
Kód NUTS: ES521 Alicante / Alacant
PSČ: 03008
Země: Španělsko
E-mail: Procurement@euipo.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2148
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány na výše uvedenou adresu
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poskytování služeb týkajících se bankovnictví a platebních karet.

Spisové číslo: AO/026/16.
II.1.2)Hlavní kód CPV
66100000 Bankovnictví a investiční služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Předmětem této výzvy k předkládání nabídek jsou obchodní banky nebo poskytovatelé platebních služeb z Evropské unie s cílem poskytovat bankovní služby související se zpracováním příchozích a odchozích plateb a platebními kartami.

Výběrové řízení je rozděleno do následujících 3 položek:

— položka č. 1: bankovní služby související s transakcemi příchozích plateb,

— položka č. 2: bankovní služby související s transakcemi odchozích plateb,

— položka č. 3: služby platebních karet.

Cílem této výzvy k účasti v nabídkovém řízení je uzavřít maximálně 5 rámcových smluv na obě položky č. 1 a 2 a 1 rámcovou smlouvu pro položku č. 3. Tyto rámcové smlouvy budou původně trvat 1 rok s možností 4 prodloužení, pokaždé o 1 rok, s maximálním trváním 5 let.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 13 075 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ano
nabídky mohou být předkládány pro Maximální počet částí: 3
II.2)Popis
II.2.1)Název:

Bankovní služby související s transakcemi příchozích plateb

Část č.: 1
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
66110000 Bankovnictví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

Cílem je vybrat několik poskytovatelů služeb (bank a/nebo poskytovatelů platebních služeb), kteří poskytují služby související s transakcemi příchozích a odchozích plateb, které musí úřad provádět, včetně platby kreditními kartami.

Tato položka se týká bankovních služeb souvisejících s transakcemi příchozích plateb.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Odhadovaná celková hodnota vypočítaná na základě odhadovaného počtu transakcí je 383 000 EUR na dobu 5 let.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Bankovní služby související s transakcemi odchozích plateb

Část č.: 2
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
66110000 Bankovnictví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této výzvy k předkládání nabídek jsou obchodní banky nebo poskytovatelé platebních služeb z Evropské unie s cílem poskytovat bankovní služby související se zpracováním příchozích a odchozích plateb a platebními kartami.

Tato položka se týká bankovních služeb souvisejících s transakcemi odchozích plateb.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 675 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Odhadovaná celková hodnota vypočítaná na základě odhadovaného počtu transakcí je 111 000 EUR na dobu 5 let.

II.2)Popis
II.2.1)Název:

Služby platebních karet

Část č.: 3
II.2.2)Dodatečný(-é) kód(-y) CPV
66110000 Bankovnictví
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: ES ESPAÑA
Hlavní místo dodání nebo plnění:

Prostory zhotovitele.

II.2.4)Popis zakázky:

Předmětem této výzvy k předkládání nabídek jsou obchodní banky nebo poskytovatelé platebních služeb z Evropské unie s cílem poskytovat bankovní služby související se zpracováním příchozích a odchozích plateb a platebními kartami.

Tato položka se týká služeb platebních karet.

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Cena není jediným kritériem zadání a všechna kritéria jsou uvedena pouze v zadávací dokumentaci
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 60
Tuto zakázku lze obnovit: ne
II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne
II.2.14)Další informace

Odhadovaná celková hodnota vypočítaná na základě odhadovaného počtu transakcí je 370 000 EUR na dobu 5 let.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
V případě rámcových smluv – odůvodnění překročení čtyřleté doby trvání: V souladu s finančními pravidly bude úřad každých 5 let vypisovat výzvu k podání nabídek týkající se bankovních služeb.
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 24/02/2017
Místní čas: 13:00
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Bulharština, Ceština, Dánština, Němčina, Řečtina, Angličtina, Španelština, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Litevština, Lotyština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Švédština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 27/02/2017
Místní čas: 11:00
Místo:

V prostorách úřadu na adrese Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), ŠPANĚLSKO.

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Každý uchazeč může vyslat 2 zástupce. Úřad by měl být faxem na čísle +34 96 513 85 00 nebo e-mailem na procurement@euipo.europa.eu spraven o jménech a číslech dokladů totožnosti návštěvníků ve lhůtě do 24.2.2017.

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ne
VI.3)Další informace:

Zadávací dokumentace bude dostupná ke stažení na adrese uvedené v rámci kapitoly I.3. Tato internetová stránka bude pravidelně aktualizována a je tedy na odpovědnosti uchazečů se na ni v průběhu období nabídkového řízení pravidelně vracet a čerpat informace z provedených aktualizací, úprav nebo odpovědí na otázky.

VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: rue du Fort Niedergrünewald
Obec: Luxembourg
PSČ: 2925
Země: Lucembursko
E-mail: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Tel.: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetová adresa: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Ve lhůtě 2 měsíců od oznámení žalobci nebo, není-li k dispozici, ode dne, kdy vstoupilo ve známost.

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/01/2017