Tjänster - 26937-2017

25/01/2017    S17

Spanien-Alicante: Tillhandahållande av tjänster avseende bankverksamhet och betalkort

2017/S 017-026937

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet
Postadress: Avenida de Europa, 4
Ort: Alicante (Alicante)
Nuts-kod: ES521 Alicante / Alacant
Postnummer: 03008
Land: Spanien
E-post: Procurement@euipo.europa.eu
Internetadress(er):
Allmän adress: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/public-procurement
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=2148
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till ovannämnda adress
I.4)Typ av upphandlande myndighet
EU-institution/EU-organ eller internationell organisation
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Tillhandahållande av tjänster avseende bankverksamhet och betalkort

Referensnummer: AO/026/16.
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
66100000 Bank- och investeringstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Föremålet för anbudsinfordran avser kommersiella banker eller betaltjänstleverantörer från Europeiska unionen för tillhandahållande av banktjänster för hantering av inkommande och utgående betalningar och betalkortstjänster.

Upphandlingsförfarandet är uppdelat i följande 3 delar:

— Del 1: banktjänster för inkommande betalningstransaktioner.

— Del 2: banktjänster för utgående betalningstransaktioner.

— Del 3: betalkortstjänster.

Syftet med denna anbudsinfordran är att sluta högst 5 ramavtal för var och en av delarna 1 och 2 samt 1 ramavtal för del 3. Dessa ramavtal kommer att ha en inledande löptid på 1 år samt möjlighet till 4 förlängningar på 1 år vardera, med en längsta löptid på 5 år.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
Värde exkl. moms: 13 075 000.00 EUR
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: ja
Anbud får lämnas för högsta antal delkontrakt: 3
II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Banktjänster för inkommande betalningstransaktioner

Del nr: 1
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
66110000 Banktjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Syftet är att välja ut flera uppdragstagare (banker och/eller betaltjänstleverantörer) som tillhandahåller tjänster med anknytning till de inkommande och utgående betalningstransaktioner som myndigheten måste utföra, inbegripet betalningar med kreditkort.

Denna del avser banktjänster för inkommande betalningstransaktioner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 2 400 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Det uppskattade värdebeloppet grundar sig på det uppskattade antalet transaktioner på 383 000 EUR för de 5 åren.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Banktjänster för utgående betalningstransaktioner

Del nr: 2
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
66110000 Banktjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Föremålet för anbudsinfordran avser kommersiella banker eller betaltjänstleverantörer från Europeiska unionen för tillhandahållande av banktjänster för hantering av inkommande och utgående betalningar och betalkortstjänster.

Denna del avser banktjänster för utgående betalningstransaktioner.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 675 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Det uppskattade värdebeloppet grundar sig på det uppskattade antalet transaktioner på 111 000 EUR för de 5 åren.

II.2)Beskrivning
II.2.1)Benämning på upphandlingen:

Betalkortstjänster

Del nr: 3
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
66110000 Banktjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: ES ESPAÑA
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

Uppdragstagarens lokaler.

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Föremålet för anbudsinfordran avser kommersiella banker eller betaltjänstleverantörer från Europeiska unionen för tillhandahållande av banktjänster för hantering av inkommande och utgående betalningar och betalkortstjänster.

Denna del avser betalkortstjänster.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
Värde exkl. moms: 10 000 000.00 EUR
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 60
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Det uppskattade värdebeloppet grundar sig på det uppskattade antalet transaktioner på 370 000 EUR för de 5 åren.

Avsnitt III: Juridisk, ekonomisk, finansiell och teknisk information

III.1)Villkor för deltagande
III.1.2)Ekonomisk och finansiell ställning
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten
III.1.3)Teknisk kunskap och yrkeskunskap
Urvalskriterier i enlighet med upphandlingsdokumenten

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar upprättandet av ett ramavtal
Ramavtal med flera aktörer
Om det rör sig om ramavtal – motivering för en löptid på över fyra år: Myndigheten ska, i enlighet med sina finansiella regler, genomföra en anbudsinfordran med anknytning till banktjänster vart 5:e år.
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: nej
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 24/02/2017
Lokal tid: 13:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Bulgariska, Tjeckiska , Danska, Tyska, Grekiska, Engelska, Spanska, Estniska, Finska, Franska, Iriska, Kroatiska, Ungerska, Italienska, Litauiska, Lettiska, Maltesiska, Nederländska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Slovenska, Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Antal månader: 9 (fr.o.m. angivet datum för mottagande av anbud)
IV.2.7)Anbudsöppning
Datum: 27/02/2017
Lokal tid: 11:00
Plats:

I myndighetens lokaler på Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante (Alicante), SPANIEN.

Information om bemyndigade personer och öppningsförfarande:

Varje anbudsgivare får skicka högst 2 representanter. Myndigheten ska informeras per fax (+34 96 513 85 00) eller e-post (procurement@euipo.europa.eu) om besökarnas namn och numren på deras identitetshandlingar före 24.2.2017.

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:

Upphandlingsdokumenten kommer att finnas tillgängliga för nedladdning på adressen som anges under rubrik I.3. Webbplatsen kommer att uppdateras regelbundet och det åligger anbudsgivarna att kontrollera uppdateringar, ändringar eller svar på frågor under anbudsperioden.

VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Tribunalen
Postadress: rue du Fort Niedergrünewald
Ort: Luxembourg
Postnummer: 2925
Land: Luxemburg
E-post: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Fax: +352 4303-2100
Internetadress: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Inom 2 månader från den dag då den klagande delgavs eller, om så inte skett, från den dag då det blev känt.

VI.5)Datum då meddelandet sänts:
13/01/2017