Tjenesteydelser - 26951-2017

Vis forkortet udgave

25/01/2017    S17

Belgien-Bruxelles: Ekstern bistand vedrørende gennemførelsen af visse aspekter af Europa-Kommissionens politikker for mellemledelse

2017/S 017-026951

Berigtigelse

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 21.1.2017, 2017/S 015-023004)

Europa-Kommissionen, direction générale des ressources humaines et de la sécurité, unité «Finances, marchés publics et contrôle interne», bureau SC 11 6/28, 1049 Bruxelles, BELGIEN. E-mail: hr-contrats-marches@ec.europa.eu

I stedet for 

I.1) Navn og adresser

[...]

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/dgs/human-resources/markets_en.htm

Læses 

I.1) Navn og adresser

[...]

Internetadresse for køberprofilen: http://ec.europa.eu/info/funding-tenders/tender-opportunities-department/tender-opportunities-human-resources-and-security_en