Storitve - 27740-2019

21/01/2019    S14

Luksemburg-Luxembourg: EIB - Tečaji usposabljanja na področju IT iz orodij, ki niso Microsoftova orodja

2019/S 014-027740

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Direktiva 2014/24/EU

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska investicijska banka
Poštni naslov: 98-100, boulevard Konrad Adenauer
Kraj: Luxembourg
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Poštna številka: L-2950
Država: Luksemburg
E-naslov: cs-procurement@eib.org
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eib.org
Internetni naslov profila kupca: http://www.eib.org/en/about/procurement/calls/cft-1524.htm
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4302
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Tečaji usposabljanja na področju IT iz orodij, ki niso Microsoftova orodja

Referenčna številka dokumenta: CFT-1524
II.1.2)Glavna koda CPV
80500000 Storitve usposabljanja
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Cilj tega javnega razpisa je skleniti okvirni sporazum z 1 samim ponudnikom storitev, ki bo osebju EIB zagotavljal razna usposabljanja v zvezi z informacijsko tehnologijo (tečaje na področju IT iz orodij, ki niso Microsoftova orodja), bodisi s formalnimi skupinskimi tečaji usposabljanja v učilnici bodisi s tečaji e‑učenja.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatna(-e) koda(-e) CPV
80420000 Storitve e-učenja
80510000 Storitve specialističnega usposabljanja
80520000 Ustanove za usposabljanje
80521000 Storitve, povezane s programi usposabljanja
80522000 Izobraževalni seminarji
80533000 Storitve uvajanja v delo z računalnikom in usposabljanja za delo z njim
80533100 Storitve računalniškega usposabljanja
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: LU000 Luxembourg
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori ponudnika storitev in izbrane lokacije za usposabljanja v učilnici.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Ponudnik storitev bo vsemu osebju EIB zagotavljal tečaje usposabljanja na področju IT, kar bo zajemalo:

— zasnovo tečajev usposabljanja, delavnic, orodij in gradiva ter njihovo prilagoditev potrebam EIB,

— zagotavljanje tečajev usposabljanja, delavnic, orodij in gradiva za skupine,

— zasnovo, pripravo in izvedbo tečajev e‑učenja po meri.

Podrobnejši podatki so na voljo v razpisni dokumentaciji.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 500 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirni sporazum bo sklenjen za začetno obdobje trajanja 3 let, z možnostjo 1 podaljšanja za 1 leto (najdaljše skupno trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta).

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 01/03/2019
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 06/03/2019
Lokalni čas: 11:00
Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Gospodarskim subjektom, ki bodo oddali ponudbo, bo na podlagi pisne zahteve posredovan zapisnik o odpiranju ponudb.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: da
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:

48 mesecev.

VI.3)Dodatne informacije:
VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Postopek revizije
Natančne informacije o roku(-ih) za postopke revizije:

V 2 mesecih od uradnega obvestila tožniku ali, če tega ni bilo, od dneva, ko je tožnik zanj izvedel.

VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
14/01/2019