Palvelut - 27747-2019

21/01/2019    S14

Belgia-Bryssel: Turvallisuusriskien hallintaa koskevat konsultointipalvelut

2019/S 014-027747

Hankintailmoitus

Palvelut

Oikeusperusta:
Direktiivi 2014/24/EU

I kohta: Hankintaviranomainen

I.1)Nimi ja osoitteet
Virallinen nimi: Euroopan unionin neuvosto, General Secretariat
Postiosoite: Rue de la Loi 175
Postitoimipaikka: Brussels
NUTS-koodi: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad
Postinumero: 1048
Maa: Belgia
Yhteyshenkilö: Procurement Coordination Unit
Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu
Puhelin: +32 22818062
Faksi: +32 22800262
Internetosoite (-osoitteet):
Pääasiallinen osoite: http://www.consilium.europa.eu/contacts/procurement
I.3)Viestintä
Hankinta-asiakirjat ovat suoraan saatavilla täydellisinä, rajoituksetta ja maksutta osoitteesta: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=4348
Lisätietoja saa edellä mainittu osoite
Tarjoukset tai osallistumishakemukset on tehtävä/jätettävä edellä mainittuun osoitteeseen
I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi
EU:n toimielin/virasto tai kansainvälinen järjestö
I.5)Pääasiallinen toimiala
Yleinen julkishallinto

II kohta: Kohde

II.1)Hankinnan laajuus
II.1.1)Nimi:

Turvallisuusriskien hallintaa koskevat konsultointipalvelut

Viitenumero: UCA 18/066
II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi
79410000 Yritysten ja johdon konsulttipalvelut
II.1.3)Sopimuksen tyyppi
Palvelut
II.1.4)Lyhyt kuvaus:

EU:n neuvoston pääsihteeristö haluaa hankkia konsultointipalveluja turvallisuusriskien hallinnan (Security Risk Management – SRM) alalla, jotta voidaan taata sen henkilöstön, omaisuuden ja liiketoimintaprosessien turvallisuus. Sopimus käsittää palveluja, jotka tähtäävät räätälöidyn ISO 31000 -standardin mukaisen turvallisuusriskien hallintajärjestelmän esisuunnitteluun, suunnitteluun ja käytännön toteutukseen.

II.1.5)Arvioitu kokonaisarvo
Arvo ilman alv:tä: 0.01 EUR
II.1.6)Osia koskevat tiedot
Tämä sopimus on jaettu osiin: ei
II.2)Kuvaus
II.2.2)CPV-lisäkoodi(t)
79710000 Turvallisuuspalvelut
79417000 Turvallisuusneuvonta
79430000 Kriisinhallintapalvelut
II.2.3)Suorituspaikka
NUTS-koodi: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
II.2.4)Kuvaus hankinnasta:

Työn kokonaismäärää ei ole määritetty etukäteen, mutta sopimuksen kokonaishinnan laskeminen perustuu toimeksiantoihin, joiden laajuus on 240 työtuntia vuodessa, sekä olettamaan, että kyseisistä 240 tunnista 120 tuntia toteutetaan pääsihteeristön toimitiloissa Brysselissä (paikan päällä) ja 120 tuntia konsultin toimitiloissa (ulkopuoliset palvelut, matkustusta ei tarvita).

II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet
Hinta ei ole ainoa myöntämisperuste, ja kaikki perusteet on mainittu pelkästään hankinta-asiakirjoissa
II.2.6)Arvioitu arvo
Arvo ilman alv:tä: 0.01 EUR
II.2.7)Sopimuksen, puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän kesto
Kesto (kuukausina): 48
Tätä sopimusta voidaan jatkaa: kyllä
Sopimusten jatkamisen kuvaus:

alustavan 2 vuoden kestoajan jälkeen sopimus voidaan uusia 2 kertaa 1 vuodeksi kerrallaan.

II.2.10)Tietoa eri vaihtoehdoista
Eri vaihtoehdot hyväksytään: ei
II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista
Lisähankintamahdollisuudet: ei
II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista
Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei
II.2.14)Lisätiedot

Palvelujen/tavarantoimitusten arvioitu määrä on ilmoitettu tarjouseritelmissä.

III kohta: Oikeudelliset, taloudelliset, rahoitukselliset ja tekniset tiedot

III.1)Osallistumisvaatimukset
III.1.1)Ammattitoiminnan harjoittamiskelpoisuuden vaatimukset, myös ammatti- tai kaupparekistereihin kuulumista koskevat vaatimukset
Luettelo ehdoista ja niiden lyhyt kuvaus:

Ehdotetulla konsultilla on oltava ainakin yksi seuraavista riskinhallinnan alan tutkinnoista erikoistumisalanaan turvallisuusriskien hallinta: ylempi korkeakoulututkinto riskinhallinnassa, johon on kuulunut suurten organisaatioiden ja/tai operationaalista ja/tai turvallisuusriskien hallintaa käsitteleviä moduuleja, riskinhallintaan liittyvää yliopistollista jatkokoulutusta, esimerkiksi "International Certificate in Enterprise Risk Management" (Institute of Risk Management), ammatillisia riskinhallintaan liittyviä todistuksia, kuten esimerkiksi ISO 31000 -standardin mukainen johtava riskinhallinnan vastuuhenkilö (ISO 31000 Lead Risk Manager) tai muita vastaavia todistuksia.

III.1.2)Vaatimukset taloudellisesta ja rahoituksellisesta tilanteesta
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.1.3)Vaatimukset tekniselle ja ammatilliselle pätevyydelle
Valintaperusteet hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritetyn mukaisesti
III.2)Sopimukseen liittyvät ehdot
III.2.2)Sopimuksen toteuttamista koskevat ehdot:

Tarjoajan ehdottamalla konsultilla on oltava valmiudet työskennellä sujuvasti englannin kielellä C2-tasolla (kieliä koskevan yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaisesti).

IV kohta: Menettely

IV.1)Kuvaus
IV.1.1)Menettelyn luonne
Avoin menettely
IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä
Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen
Puitejärjestely yhden toimijan kanssa
IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA)
Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä
IV.2)Hallinnolliset tiedot
IV.2.2)Tarjousten tai osallistumishakemusten vastaanottamisen määräaika
Päivämäärä: 28/02/2019
Paikallinen aika: 16:30
IV.2.3)Arvioitu päivä, jona tarjouspyynnöt tai osallistumishakemukset lähetetään valituille ehdokkaille
IV.2.4)Kielet, joilla tarjoukset tai osallistumishakemukset voidaan toimittaa:
Bulgaria, Tšekki, Tanska, Saksa, Kreikka, Englanti, Espanja, Viro, Suomi, Ranska, Iiri, Kroatia, Unkari, Italia, Liettua, Latvia, Malta, Hollanti, Puola, Portugali, Romania, Slovakki, Sloveeni, Ruotsi
IV.2.7)Tarjousten avaamista koskevat ehdot
Päivämäärä: 05/03/2019
Paikallinen aika: 11:00
Paikka:

tarjousten avaustilaisuutta voidaan joutua siirtämään lyhyellä varoitusajalla, mikäli pääsihteeristön toimitiloissa järjestetään odottamattomia tapahtumia tarjousten avaustilaisuudelle suunniteltuna päivänä.

VI kohta: Täydentävät tiedot

VI.1)Toistuvia hankintoja koskevat tiedot
Kyse on toistuvasta hankinnasta: ei
VI.3)Lisätiedot:
VI.4)Muutoksenhakumenettelyt
VI.4.1)Muutoksenhakuelin
Virallinen nimi: Unionin yleinen tuomioistuin
Postiosoite: Rue du Fort Niedergrünewald
Postitoimipaikka: Luxembourg
Postinumero: L-2925
Maa: Luxemburg
Sähköpostiosoite: GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu
Puhelin: +352 43031
Faksi: +352 43032100
Internetosoite: http://curia.europa.eu
VI.4.3)Muutoksenhakumenettely
Muutoksenhakumenettelyjen määräaikaa (-aikoja) koskevat tarkat tiedot:

Muutosta on haettava unionin yleiseltä tuomioistuimelta 2 kuukauden kuluessa ilmoituksesta asianosaiselle tai, jos ilmoitus puuttuu, siitä päivästä, jona asia tuli hänen tietoonsa. Euroopan oikeusasiamiehelle tehty kantelu ei vaikuta määräaikaan, eikä sen vuoksi muutoksenhaulle määrätä uutta määräaikaa.

Aikarajoja jatketaan etäisyyden takia kiinteällä 10 päivän ajanjaksolla riippumatta asianomaisen henkilön sijoittautumispaikasta tai tavallisesta asuinpaikasta.

VI.4.4)Yksikkö, josta saa tietoa muutoksenhakumenettelystä
Virallinen nimi: Euroopan unionin neuvosto, General Secretariat
Postiosoite: Rue de la Loi 175
Postitoimipaikka: Brussels
Postinumero: 1048
Maa: Belgia
Sähköpostiosoite: tendering@consilium.europa.eu
Puhelin: +32 22818062
Faksi: +32 22800262
Internetosoite: https://tendering.consilium.europa.eu
VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä:
14/01/2019