Diensten - 28027-2015

Beknopt weergeven

27/01/2015    S18

Luxemburg-Luxemburg: Audit van de gebouwen van het Europees Parlement om de toegankelijkheid te verbeteren voor personen met beperkte mobiliteit, en in het bijzonder voor slechtzienden en slechthorenden

2015/S 018-028027

Rectificatie

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2.12.2014, 2014/S 232-408211)

Europees Parlement, t.a.v. eenheid Contracten en Overheidsopdrachten, plateau de Kirchberg, Gebouw Konrad Adenauer, 2929Luxemburg, LUXEMBURG. Contactpunt: directoraat-generaal Infrastructuur en Logistiek. Fax +352 4300-23570. E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

In plaats van 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

2.2.2015.

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

6.2.2015.

[…]

Te lezen 

IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen:

16.2.2015 (10:00).

IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend:

19.2.2015 (10:00).

[…]