Usługi - 28027-2015

Wyświetl widok skrócony

27/01/2015    S18

Luksemburg-Luksemburg: Audyt budynków Parlamentu Europejskiego w celu poprawy dostępności dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej oraz w szczególności dla osób niedowidzących i niedosłyszących

2015/S 018-028027

Sprostowanie

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2.12.2014, 2014/S 232-408211)

Parlament Europejski, do kontaktów: Wydział Umów i Zamówień Publicznych, plateau Kirchberg, budynek im. Konrada Adenauera, 2929Luksemburg, LUKSEMBURG. Kontakt: Dyrekcja Generalna ds. Infrastruktury i Logistyki. Faks +352 4300-23570. E-mail: inlo.ao-lux@ep.europa.eu

Zamiast 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

2.2.2015.

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

6.2.2015.

[…]

Powinno być 

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

16.2.2015 (10:00).

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert:

19.2.2015 (10:00).

[…]