Lucrări - 28385-2017

25/01/2017    S17    - - Lucrări - Anunț de intenție fără invitație la procedura concurențială de ofertare - Nu se aplică 

România-Dabuleni: Lucrări de reparare a drumurilor

2017/S 017-028385

Anunț de informare prealabilă

Lucrări

Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact

Orasul Dabuleni
Str. Unirii nr. 15
În atenția: Teodor Prodan
207220 Dabuleni
România
Telefon: +40 251334317
E-mail: dabuleni@cjdolj.ro
Fax: +40 372005856

Adresă (adrese) Internet:

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro

Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior

I.2)Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu

Secțiunea II.A: Obiectul contractului (Lucrări)

II.1)Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Lucrari de reabilitare str. Dunarii si str. Caracal si modernizare strazi – etapa I, oras Dabuleni, judetul Dolj.
II.2)Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor
Locul principal de desfășurare a lucrărilor: Orasul Dabuleni.
RO411
II.3)Informații privind acordul-cadru
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru: nu
II.4)Descrierea succintă a naturii și limitelor lucrărilor
Obiectul viitorului contract de achizitie publica îl reprezinta executia de lucrari de reabilitare a strazii Dunarii si strazii Caracal si modernizare a unui numar de 18 alte strazi, ce presupun activitati de Reabilitare si Modernizare carosabil la strazi, alei carosabile si accese.
Valoarea estimată fără TVA: 28 584 471 RON

Loturi

Contractul este împărțit în loturi: nu
II.5)Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)

45233142, 45232130, 45233161

II.6)Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire și durata contractului
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire: 10.3.2017
Durata în luni: 10 (de la data atribuirii contractului)
II.7)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)Informații suplimentare:
Garantia de participare: 500 000 RON.

Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)Condiții referitoare la contract
III.1.1)Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri proprii si fonduri asigurate prin finantare PNDL (MDRAP)-conform contractului de finantare nr. 33063/7.9.2015.
III.2)Condiții de participare
III.2.1)Informații privind contractele rezervate

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)Informații suplimentare:
1. Declaratie privind art. 164, din Legea nr. 98/2016;
2. Declaratie privind art. 165 si art. 167 din Legea nr. 98/2016;
3. Inregistrare Oficiul Registurlui Comertului;
4. Cifra medie globala de afaceri, pe ultimiii 3 ani cel putin egale cu 40 000 000 RON;
5. Experienta similara in ultimii 5 ani prin maxim 5 relatii contractuale valoare totala cumulata de minim 28 000 000 RON (exclusiv TVA);
6.Tehnicieni sau de un organism tehnic de specialitate in special pentru asigurarea controlului calitatii (CQ);
7. Manager implementare proiect constructii – minim 5 ani cu pregatire profesionala Cod COR 242101 „Manager proiect”;
8. Utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispun acestia pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de lucrari, in raport informatiile din extrasul C8 din cadrul listelor de cantitati de lucrari;
9. Informatii detaliate privind partea din contract pe care eventual au intentia sa o subcontracteze;
10. Sistem de management al calitatii de tip ISO 9001 sau echivalent, valabil pentru activitatea ce face obiectul contractului;
11. Sistem de management al mediului de tip ISO 14001 sau echivalent, valabil pentru activitatea ce face obiectul contractului;
12. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate-pret in ceea ce priveste urmatori factori de evaluare: pretul ofertei (90 %) si Garantia acordata lucrarilor executate (10 %).
VI.3)Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind

Legislația fiscală https://www.anaf.ro

Agentia Nationala de Administrare Fiscala
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
România
Telefon: +40 213199857
E-mail: relatiipublice@anaf.ro
Fax: +40 213199857
Adresă Internet: www.anaf.ro

Legislația în domeniul protecției mediului http://www.anpm.ro/

Agentia Nationala pentru Protectia Mediului
Splaiul Independentei nr. 294, corp. B, sector 6
060031 Bucuresti
România
Telefon: +40 21207110
E-mail: office@anpm.ro
Fax: +40 212071103
Adresă Internet: http://www.anpm.ro/

Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă http://www.mmuncii.ro/

Ministerul Muncii si Justitiei sociale
Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4, sectorul 1
010026 Bucuresti
România
Telefon: +40 213158556
E-mail: relatiicupublicul@mmuncii.ro
Fax: +40 213158556
Adresă Internet: http://www.mmuncii.ro/
VI.4)Data expedierii prezentului anunț:
20.1.2017