Tjenesteydelser - 29562-2019

21/01/2019    S14    - - Tjenesteydelser - Supplerende oplysninger - Offentligt udbud 

Danmark-København S: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 014-029562

Berigtigelse

Bekendtgørelse om ændringer eller supplerende oplysninger

Tjenesteydelser

(Supplement til Den Europæiske Unions Tidende, 2019/S 011-022046)

Legal Basis:

Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed/enhed

I.1)Navn og adresser
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
27186386
Edvard Thomsens Vej 14
København S
2300
Danmark
Kontaktperson: Simon Halfdan Gjedde
E-mail: sgje@tbst.dk
NUTS-kode: DK

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/e8c564bc-a05d-43f9-ac3e-093441384e87/homepage

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af parallelle rammeaftaler om levering af it-ydelser

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (Ordregiver) ønsker med nærværende udbud at indgå 3 parallelle rammeaftaler (delaftaler) med flere leverandører inden for områderne:

— It-udvikling og vedligeholdelse af it-løsninger,

— It-konsulentydelser.

Rammeaftale 1:

Omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af selvbetjeningsløsninger med web-baseret adgang og evt. drift heraf overvejende udviklet på Microsoft teknologier.

Rammeaftale 2:

Omfatter køb af systemudvikling, vedligeholdelse af it-systemer og evt. drift heraf, af Ordregivers hjemmesider (inkl. undersider) samt selvbetjeningsydelser overvejende baseret på Sitecore.

Rammeaftale 3:

Omfatter ad hoc køb af it-konsulentbistand med kompetencer inden for nævnte teknologistak på ydelsesområde 01 (Body shopping) og ydelsesområde 02 (Ressourceindlån).

Nærmere information findes i udbudsbetingelsernes afsnit 3.

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
17/01/2019
VI.6)Oprindelig bekendtgørelsesreference
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 011-022046

Del VII: Ændringer

VII.1)Oplysninger, der skal ændres eller tilføjes
VII.1.2)Tekststykke, der skal ændres i den oprindelige bekendtgørelse
Afsnit nummer: Del V
Delkontraktnr.: Delkontraktnr: Delaftale 3 (Knowledge Cube)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: V.2.4)
I stedet for:

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000 DKK

Kontraktens/delkontraktens samlede værdi: 5 000 000 DKK

Læses:

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000 DKK

Kontraktens/delkontraktens samlede værdi: 10 000 000 DKK

Afsnit nummer: Del V
Delkontraktnr.: Delkontraktnr: Delaftale 3 (Lector ApS)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: V.2.4)
I stedet for:

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000 DKK

Kontraktens/delkontraktens samlede værdi: 5 000 000 DKK

Læses:

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000 DKK

Kontraktens/delkontraktens samlede værdi: 10 000 000 DKK

Afsnit nummer: Del V
Delkontraktnr.: Delkontraktnr: Delaftale 3 (Netcompany)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: V.2.4)
I stedet for:

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000 DKK

Kontraktens/delkontraktens samlede værdi: 5 000 000 DKK

Læses:

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000 DKK

Kontraktens/delkontraktens samlede værdi: 10 000 000 DKK

Afsnit nummer: Del V
Delkontraktnr.: Delkontraktnr: Delaftale 3 (ProActive A/S)
Placering af det tekststykke, der skal ændres: V.2.4)
I stedet for:

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 5 000 000 DKK

Kontraktens/delkontraktens samlede værdi: 5 000 000 DKK

Læses:

Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 10 000 000 DKK

Kontraktens/delkontraktens samlede værdi: 10 000 000 DKK

VII.2)Yderligere supplerende oplysninger: