Servizzi - 29699-2020

22/01/2020    S15    Aġenziji) - Servizzi - Kuntratt pubbliku - Proċedura miftuħa 

il-Belġju-Brussell: Qafas ta' Kuntratt ta' Servizz għall-Provvista ta' "Servizzi ta' Catering għall-AED"

2020/S 015-029699

Avviż dwar kuntratt

Servizzi

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Aġenzija Ewropea għad-Difiża
Indirizz postali: Rue des Drapiers 17-23
Belt: Brussels
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Kodiċi postali: 1050
Pajjiż: Il-Belġju
Persuna ta’ kuntatt: Procurement and Contract Unit
Posta elettronika: procurement@eda.europa.eu
Faks: +32 25042975

Indirizz(i) tal-Internet:

Indirizz ewlieni: http://www.eda.europa.eu

Indirizz tal-profil tax-xerrej: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement

I.2)Tagħrif dwar ksib konġunt
I.3)Komunikazzjoni
Id-dokumenti tal-akkwist huma disponibbli għal aċċess mingħajr restrizzjoni u dirett sħiħ, mingħajr ħlas, fuq: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5870
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb minn l-indirizz imsemmi hawn fuq
Offerti jew talbiet għall-parteċipazzjoni għandhom jintbagħtu l-indirizz imsemmi hawn fuq
I.4)Tip ta’ awtorità kontraenti
Istituzzjoni/aġenzija Ewropea jew organizzazzjoni internazzjonali
I.5)Attività ewlenija
Difiża

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Qafas ta' Kuntratt ta' Servizz għall-Provvista ta' "Servizzi ta' Catering għall-AED"

Numru ta' referenza: 20.CSD.OP.062
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
55520000 Servizzi tal-preżentazzjoni ta’ l-ikel
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

Dan il-qafas ta' kuntratt għandu bħala l-għan ġenerali l-provvista ta' servizzi tal-catering inklużi kolazzjon u l-ikla ta' nofsinhar (b'mod ewlieni l-provvista ta' ħobż) għal-laqgħat uffiċjali tal-AED.

II.1.5)Stima tal-valur totali
Valur mingħajr VAT: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informazzjoni dwar il-lottijiet
Dan il-kuntratt huwa maqsum f’lottijiet: le
II.2)Deskrizzjoni
II.2.1)Titlu:
II.2.2)Kodiċi(jiet) addizzjonali tal-VKK
II.2.3)Il-post tat-twettiq
Kodiċi NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Is-sit jew post ewlieni tal-eżekuzzjoni:

Il-bini tal-AED. F'każijiet eċċezzjonali, il-kunsinna se tkun barra l-AED. Jekk jogħġbok irreferi għall-ispeċifikazzjonijiet tas-sejħa għall-offerti għal aktar dettalji.

II.2.4)Deskrizzjoni tal-akkwist:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti, disponibbli fl-indirizz tal-eTendering ipprovdut fit-Taqsima I.3) "Komunikazzjoni".

II.2.5)Kriterji tal-għoti
il-kriterji msemmija hawn taħt
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Varjetà tal-ikel / Peżar: 10
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Sessjoni fejn wieħed jista' jduq / Peżar: 50
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: L-organizzazzjoni, l-istruttura u s-servizz / Peżar: 20
Il-kriterju tal-kwalità - L-Isem: Konsiderazzjonijiet ambjentali / Peżar: 20
Prezz - Peżar: 40
II.2.6)Stima tal-valur
Valur mingħajr VAT: 250 000.00 EUR
II.2.7)Tul tal-kuntratt, qafas ta' ftehim jew sistema dinamika ta' xiri
Tul ta' żmien f’xhur: 12
Dan il-kuntratt huwa soġġett għal tiġdid: iva
Spjegazzjoni ta' tiġdidiet:

Il-qafas ta' kuntratt għandu jiġġedded b'mod awtomatiku sa mhux iżjed minn 3 darbiet, kull darba għal perijodu ta' 12-il xahar, sakemm ma tintbagħatx notifika bil-miktub għall-kuntrarju minn waħda mill-partijiet u tkun irċevuta mill-oħrajn 3 xhur qabel id-data tal-għeluq tal-perijodu kif indikat fl-Artikolu I.3.5 tal-kuntratt. It-tiġdid ma jimplikax xi modifika jew differiment tal-obbligi eżistenti.

II.2.10)Informazzjoni dwar il-varjanti
Il-varjanti se jiġu aċċettati: le
II.2.11)Informazzjoni dwar l-għażliet
Għażliet: le
II.2.12)Informazzjoni dwar katalogi elettroniċi
II.2.13)Informazzjoni dwar Fondi tal-Unjoni Ewropea
L-akkwist huwa marbut ma' proġett u/jew programm iffinanzjat mill-fondi tal-Unjoni Ewropea: le
II.2.14)Informazzjoni addizzjonali

Taqsima III: Informazzjoni legali, ekonomika, finanzjarja u teknika

III.1)Kondizzjonijiet għall-parteċipazzjoni
III.1.1)Idoneità għall-attività professjonali, inklużi rekwiżiti relatati mar-reġistrazzjoni fuq reġistri professjonali jew kummerċjali
Lista u deskrizzjoni qasira ta' kundizzjonijiet:

Il-kriterji tal-għażla kif mistqarra fid-dokumenti tal-ksib.

III.1.2)Qagħda ekonomika u finanzjarja
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.3)Abbiltà teknika u professjonali
Kriterji tal-għażla kif jidhru fid-dokumenti tal-akkwist
III.1.5)Informazzjoni dwar kuntratti riżervati
III.2)Il-kondizzjonijiet relatati mal-kuntratt
III.2.1)Informazzjoni dwar professjoni partikolari
III.2.2)Kundizzjonijiet għat-twettiq tal-kuntratt:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti, disponibbli fl-indirizz tal-eTendering ipprovdut fit-Taqsima I.3) "Komunikazzjoni".

III.2.3)Informazzjoni dwar il-persunal responsabbli għat-twettiq tal-kuntratt
Obbligazzjoni li jkunu indikati l-ismijiet u l-kwalifiki professjonali tal-persunal maħtur biex iwettaq il-kuntratt

Taqsima IV: Proċedura

IV.1)Deskrizzjoni
IV.1.1)Tip ta’ proċedura
Proċedura miftuħa
IV.1.3)Informazzjoni dwar ftehim qafas jew sistema dinamika ta' xiri
Il-ksib jinvolvi t-twaqqif ta’ qafas ta' ftehim
Ftehim qafas b’diversi operaturi
L-għadd massimu mistenni ta' parteċipanti fil-qafas ta' ftehim: 3
IV.1.4)Informazzjoni dwar tnaqqis fl-għadd ta’ soluzzjonijiet jew offerti matul in-negozjati jew id-djalogu
IV.1.6)Informazzjoni dwar irkant elettroniku
IV.1.8)Informazzjoni dwar il-Ftehim dwar l-Akkwisti Pubbliċi (GPA)
L-akkwist huwa kopert mill-GPA: le
IV.2)Informazzjoni amministrattiva
IV.2.1)Pubblikazzjoni preċedenti dwar din il-proċedura
IV.2.2)Limitu ta’ żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Data: 20/02/2020
Ħin lokali: 17:00
IV.2.3)Id-data maħsuba għad-dispaċċ tal-istediniet għall-offerti jew għas-sehem lil kandidati magħżula
IV.2.4)Lingwi li bihom jistgħu jkunu sottomessi l-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni:
Ingliż
IV.2.6)Perjodu ta' żmien minimu li matulu l-offerent għandu jżomm l-offerta
Tul ta' żmien f’xhur: 6 (mid-data msemmija għall-wasla tal-offerta)
IV.2.7)Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Data: 21/02/2020
Ħin lokali: 10:00
Post:

Bini tal-EDA, Rue des Drapiers 17-23, Brussels, IL-BELĠJU

Informazzjoni dwar persuni awtorizzati u l-proċedura tal-ftuħ:

Rappreżentant awtorizzat ta' kull min jitfa' offerta jista' jattendi għall-ftuħ tal-offerti. Il-kumpaniji li jixtiequ jattendu huma mitluba jinnotifikaw l-intenzjoni tagħhom billi jibagħtu email fl-indirizz procurement@eda.europa.eu mill-inqas 48 siegħa minn qabel.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.1)Informazzjoni dwar rikorrenza
Dan huwa akkwist rikorrenti: le
VI.2)Informazzjoni dwar flussi ta' xogħol elettroniċi
VI.3)Informazzjoni addizzjonali:

Jekk jogħġbok irreferi għad-dokumenti tas-sejħa għall-offerti, disponibbli fl-indirizz tal-eTendering ipprovdut fit-Taqsima I.3) "Komunikazzjoni".

VI.4)Proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.1)Korp responsabbli għall-proċeduri ta' analiżi mill-ġdid
Isem uffiċjali: Il-Qorti Ġenerali
Indirizz postali: Rue du Fort Niedergrünewald
Belt: Luxembourg
Kodiċi postali: L-2925
Pajjiż: Il-Lussemburgu
Posta elettronika: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefown: +352 4303-1
Faks: +352 4303-2100

Indirizz tal-Internet: http://curia.europa.eu

VI.4.2)Korp responsabbli għall-proċeduri ta’ medjazzjoni
VI.4.3)Proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.4.4)Servizz minn fejn tista’ tinkiseb informazzjoni dwar il-proċedura ta' analiżi mill-ġdid
VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
15/01/2020