Storitve - 29699-2020

22/01/2020    S15

Belgija-Bruselj: Okvirno naročilo storitev za zagotavljanje gostinskih storitev za EDA

2020/S 015-029699

Obvestilo o naročilu

Storitve

Pravna podlaga:
Uredba (EU, Euratom) št. 2018/1046

Oddelek I: Javni naročnik

I.1)Ime in naslovi
Uradno ime: Evropska obrambna agencija
Poštni naslov: Rue des Drapiers 17-23
Kraj: Brussels
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Poštna številka: 1050
Država: Belgija
Kontaktna oseba: Procurement and Contract Unit
E-naslov: procurement@eda.europa.eu
Telefaks: +32 25042975
Internetni naslovi:
Glavni naslov: http://www.eda.europa.eu
Internetni naslov profila kupca: http://www.eda.europa.eu/procurement-gateway/opportunites/eda-procurement
I.3)Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=5870
Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na zgoraj navedeni naslov
I.4)Vrsta javnega naročnika
Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
I.5)Glavna področja dejavnosti
Obramba

Oddelek II: Predmet

II.1)Obseg naročila
II.1.1)Naslov:

Okvirno naročilo storitev za zagotavljanje gostinskih storitev za EDA

Referenčna številka dokumenta: 20.CSD.OP.062
II.1.2)Glavna koda CPV
55520000 Storitve priprave in dostave hrane
II.1.3)Vrsta naročila
Storitve
II.1.4)Kratek opis:

Splošni cilj tega okvirnega naročila je zagotavljanje gostinskih storitev, vključno z zajtrkom in kosilom (v glavnem zagotavljanje sendvičev), za uradne sestanke EDA.

II.1.5)Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.1.6)Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne
II.2)Opis
II.2.3)Kraj izvedbe
Šifra NUTS: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Prostori EDA. V izjemnih primerih bo dostava izven EDA. Za nadaljnje informacij glejte razpisne specifikacije.

II.2.4)Opis javnega naročila:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu spletnega mesta eTendering, navedenem v oddelku I.3) – „Sporočanje“.

II.2.5)Merila za izbiro ponudbe
Spodaj navedena merila
Merilo kakovosti - Ime: Raznolikost hrane / Ponder: 10
Merilo kakovosti - Ime: Degustacija / Ponder: 50
Merilo kakovosti - Ime: Organizacija, struktura in storitev / Ponder: 20
Merilo kakovosti - Ime: Okoljski vidiki / Ponder: 20
Cena - Ponder: 40
II.2.6)Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 250 000.00 EUR
II.2.7)Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: da
Opis podaljšanj:

Okvirno naročilo se samodejno podaljša največ 3‑krat, vsakič za obdobje 12 mesecev, razen če ena od strani pošlje pisno obvestilo o nasprotnem, ki ga druga stran prejme 3 mesece pred iztekom obdobja, navedenega v členu I.3.5 pogodbe. Podaljšanje ne spremeni ali odloži obstoječih obveznosti.

II.2.10)Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne
II.2.11)Informacije o variantah
Variante: ne
II.2.13)Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
II.2.14)Dodatne informacije

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1)Pogoji za udeležbo
III.1.1)Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Seznam in kratek opis pogojev:

Merila za izbor, navedena v razpisni dokumentaciji.

III.1.2)Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.2)Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.2)Pogoji za izvedbo javnega naročila:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu spletnega mesta eTendering, navedenem v oddelku I.3) – „Sporočanje“.

III.2.3)Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila

Oddelek IV: Postopek

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3)Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 3
IV.1.8)Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: ne
IV.2)Upravne informacije
IV.2.2)Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 20/02/2020
Lokalni čas: 17:00
IV.2.3)Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4)Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje:
Angleščina
IV.2.6)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7)Način odpiranja ponudb
Datum: 21/02/2020
Lokalni čas: 10:00
Kraj:

Prostori EDA, Rue des Drapiers 17-23, Brussels, BELGIJA.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Odpiranja ponudb se lahko udeleži 1 pooblaščeni zastopnik vsakega ponudnika. Podjetja, ki se želijo udeležiti odpiranja ponudb, morajo poslati obvestilo o svoji nameri vsaj 48 ur vnaprej po e‑pošti na naslov procurement@eda.europa.eu.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1)Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: ne
VI.3)Dodatne informacije:

Glejte razpisno dokumentacijo, ki je na voljo na naslovu spletnega mesta eTendering, navedenem v oddelku I.3) – „Sporočanje“.

VI.4)Postopki za revizijo
VI.4.1)Organ, pristojen za revizijo
Uradno ime: Splošno sodišče
Poštni naslov: Rue du Fort Niedergrünewald
Kraj: Luxembourg
Poštna številka: L-2925
Država: Luksemburg
E-naslov: generalcourt.registry@curia.europa.eu
Telefon: +352 4303-1
Telefaks: +352 4303-2100
Internetni naslov: http://curia.europa.eu
VI.5)Datum pošiljanja tega obvestila:
15/01/2020