Dienstleistungen - 30016-2022

19/01/2022    S13

Polen-Kołaczyce: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2022/S 013-030016

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce
Postanschrift: Nawsie Kołaczyckie 317
Ort: Kołaczyce
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-213
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Jarkiewicz
E-Mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: +48 134457630
Fax: +48 134457612
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: jednostka organizacyjna Skarbu Państwa nie posiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Leśnictwo

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

Referenznummer der Bekanntmachung: SA.270.1.92.2021
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz naprawy szlaków operacyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 2 652 904.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie”

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251120 Waldbrandbekämpfung
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kołaczyce - leśnictwo Lisów, Pagorzyna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz naprawy szlaków operacyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022

Prace wykonywane będą na terenie następujących leśnictw - Lisów, Pagorzyna

Pozyskanie i zrywka drewna:

1. Pozyskanie i zrywka drewna: 9319 m3

2. Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 18 H

3. Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 20 H

4. Prace godzinowe wykonywane ręcznie z użyciem pilarki: 20 H

5. Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich: 1300 m

Hodowla lasu:

1. Czyszczenia późne: 10,07 HA

2. Czyszczenia wczesne: 1 HA

3. Odnowienia sztuczne w rębniach złożonych - przebudowa drzewostanów: 3 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie : 2 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 1 H

4. Pielęgnowanie gleby w uprawach: 1,93 HA

5. Inne zabiegi pielęgnacyjne:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie z użyciem pilarki: 10 H

Podkrzesywanie drzew: 0,03 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie:10 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem:2 H

Ochrona lasu:

1. Konserwacja budek lęgowych: 46 SZT

2. Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką: 3,5 HM

Przygotowanie słupków iglastych: 100 SZT

3. Konserwacja ogrodzeń upraw leśnych:

Przygotowanie słupków iglastych: 37 SZT

Naprawa (konserwacja) ogrodzeń z transportem materiałów: 37 H + 1 H

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 6 H

4. Sprzątanie śmieci z terenów leśnych:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 30 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 6 H

5. Ochrona chemiczna upraw przed zgryzaniem: 9,42 HA

Ochrona Ppoż.:

1. Inne zabiegi z ochrony Ppoż.:

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 7 H

Objaśnienia jednostek miary:

m3 – metr sześcienny

H – godzina

m – metr bieżący

HA – hektar

TSZT – tysiąc sztuk

HM - hektometr

SZT - sztuka

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia

1. Cena - 80%

2. Kwalifikacje pracowników związanych z pozyskaniem drewna - 20%

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie”

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
75251120 Waldbrandbekämpfung
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Hauptort der Ausführung:

Miejscem realizacji zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Kołaczyce - leśnictwo Węglówka, Odrzykoń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1275 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz naprawy szlaków operacyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022

Prace wykonywane będą na terenie następujących leśnictw - Węglówka, Odrzykoń

Pozyskanie i zrywka drewna:

1. Pozyskanie i zrywka drewna: 9694 m3

2. Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 22 H

3. Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 28 H

4. Prace godzinowe wykonywane ręcznie z użyciem pilarki: 24 H

5. Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich: 1500 m

Hodowla lasu:

1. Czyszczenia późne: 3,5 HA

2. Czyszczenia wczesne: 2,5 HA

3. Porządkowanie powierzchni zrębowych:

Oczyszczanie zrębów: 3,3 HA

Wywożenie pozostałości drzewnych ciągnikiem: 18 M3P

4. Odnowienia sztuczne w rębniach złożonych: 30 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie : 9 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 3 H

5. Odnowienia sztuczne w rębniach złożonych - przebudowa drzewostanów: 3,6 TSZT

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 2 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 1 H

6. Pielęgnowanie gleby w uprawach: 14,68 HA

7. Pozostałe prace z hodowli lasu:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 2 H

Prace godzinowe wykonywane ręcznie z urządzeniem: 6 H

Ochrona lasu:

1. Konserwacja budek lęgowych: 27 SZT

2. Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką: 3,3 HM

Przygotowanie słupków iglastych: 110 SZT

3. Konserwacja ogrodzeń upraw leśnych:

Przygotowanie słupków iglastych: 3 SZT

Naprawa (konserwacja) ogrodzeńz transportem materiałów: 3 H + 1 H

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 8 H

4. Sprzątanie śmieci z terenów leśnych:

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 40 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 3H

5. Ochrona chemiczna upraw przed zgryzaniem: 23,93 HA

6. Zwalczanie szkodników upraw i młodników:

Usuwanie drzewek porażonych: 1,5 HA

Prace godzinowe wykonywane ręcznie: 10 H

Prace godzinowe wykonywane ciągnikiem: 4 H

Objaśnienia jednostek miary:

m3 – metr sześcienny

H – godzina

m – metr bieżący

HA – hektar

M3P – metr przestrzenny

TSZT – tysiąc sztuk

HM - hektometr

SZT - sztuka

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy w stosunku do łącznej ilości wszystkich czynności wycenionych w każdej z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą takie same (analogiczne prace), jak opisane w SWZ i wycenione przez Wykonawcę w którejkolwiek z pozycji kosztorysu ofertowego stanowiącego część Oferty. W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub tylko jedna z prac wskazanych w SWZ i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości, która nie będzie przekraczała 20 % Wartości Przedmiotu Umowy określonej zgodnie z § 10 ust 1 stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia

1. Cena - 80%

2. Kwalifikacje pracowników związanych z pozyskaniem drewna - 20%

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Konieczność wywiązania się z harmonogramów dostaw drewna ujętych w zawartych umowach sprzedaży. Skrócenie terminu pozwoli również na czas wykonać prace związane z hodowlą lasu

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2021/S 243-641039
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 271.1.2.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Firma Usługowo-Handlowa TRANS-DRZEW Mariusz Wójcik
Postanschrift: Godowa 572
Ort: Strzyżów
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-100
Land: Polen
E-Mail: transdrzew@wp.pl
Telefon: +48 602768995
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 736 841.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 722 935.60 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 271.1.1.2022
Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kołaczyce w roku 2022 – II postępowanie

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
10/01/2022
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 2
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Adam Rzeszutek USŁUGI LEŚNE
Postanschrift: Turza 17
Ort: Turza
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 33-167
Land: Polen
E-Mail: u.l.rzeszutek@onet.pl
Telefon: +48 511628322
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Marcin Rzeszutek USŁUGI LEŚNE "DREWMAX"
Postanschrift: Turza 17
Ort: Turza
NUTS-Code: PL218 Nowosądecki
Postleitzahl: 38-420
Land: Polen
Telefon: +48 508358314
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Usługi Leśne Paweł Paradysz
Postanschrift: Czarnorzeki 48
Ort: Korczyna
NUTS-Code: PL821 Krośnieński
Postleitzahl: 38-420
Land: Polen
Telefon: +48 880-872521
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 823 691.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 797 286.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul.Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 16.2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 16.3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 16.4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 16.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 16.7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kołaczyce
Postanschrift: Nawsie Kołaczyckie 317
Ort: Kołaczyce
Postleitzahl: 38-213
Land: Polen
E-Mail: kolaczyce@krosno.lasy.gov.pl
Telefon: +48 134457610
Fax: +48 134457612
Internet-Adresse: http://www.kolaczyce.krosno.lasy.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
14/01/2022