Een bug verstoort de manier waarop URL’s in aankondigingen in de vorm van e formulieren (eForms) worden weergegeven. We proberen het probleem snel op te lossen! Ondertussen raden wij u aan de komma (of enig ander bijzonder teken) aan het einde van de URL te verwijderen. Sorry voor het ongemak.

Diensten - 31003-2017

27/01/2017    S19

België-Brussel: Zorgverzekering en verzekering voor hoge beroepsrisico's voor personeel van GVDB-missies, SVEU's, verkiezingswaarnemingsmissies en voorbereidende missies

2017/S 019-031003

Vooraankondiging

Deze aankondiging dient enkel als vooraankondiging

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Europese Unie, vertegenwoordigd door de Europese Commissie, en de onderstaande instellingen
Postadres: EEAS 01/296-EC-FPI
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://ec.europa.eu/info/departments/foreign-policy-instruments_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eupol Afghanistan
Postadres: Jalalabad Road
Plaats: Kabul
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Afghanistan
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eupol-afg.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eulex Kosovo
Postadres: St. Muharrem Fejza, Box: 268
Plaats: Pristina
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 10000
Land: Kosovo
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eulex-kosovo.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUMM Georgia
Postadres: 49 Krtsanisi Street
Plaats: Tbilisi
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Georgië
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eumm.eu/en/home
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SVEU voor Kosovo
Postadres: EEAS Building, Robert Schumanplein 9A
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1046
Land: België
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3606/eu-special-representatives_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eucap Somalia
Postadres: Aden Abdulle International Airport
Plaats: Mogadishu
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Somalië
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://www.eucap-nestor.eu/en/xpl3jcydxnknnu50
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eucap Sahel Niger
Postadres: boulevard du Zarmaganda
Plaats: Niamey
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Niger
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eucap-sahel-niger_fr
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eucap Sahel Mali
Postadres: route nationale 5, Sébénikoro
Plaats: Bamako
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Mali
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eucap-sahel-mali.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eubam Rafah
Postadres: 6 HaRakon Street
Plaats: Ramat Gan
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 52521
Land: Israël
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.eubam-rafah.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Eupol Copps
Postadres: PO Box 1085
Plaats: Jerusalem
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 91010
Land: Israël
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://eupolcopps.eu/
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUBAM Libya
Plaats: Tripoli
NUTS-code: 00 Not specified
Land: Libië
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/csdp-missions-operations/eubam-libya_en
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: EUAM Ukraine
Postadres: 4V Volodymyrskyi descent
Plaats: Kyiv
NUTS-code: 00 Not specified
Postcode: 01001
Land: Oekraïne
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.euam-ukraine.eu/en/home
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SVEU voor het vredesproces in het Midden-Oosten
Postadres: EEAS 01/296-EC-FPI
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Middle+East+Peace+Process
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SVEU voor Afghanistan
Postadres: EEAS 01/296-EC-FPI
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+in+Afghanistan
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SVEU voor Bosnië en Herzegovina
Postadres: EEAS 01/296-EC-FPI
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+in+Bosnia+and+Herzegovina
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SVEU voor Centraal-Azië
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+Central+Asia
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SVEU voor de Hoorn van Afrika
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+the+Horn+of+Africa
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SVEU voor de mensenrechten
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Land: België
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives#EUSR+for+Human+Rights
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SVEU voor de Sahel
Postadres: EDEO
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: SVEU voor de zuidelijke Kaukasus en de crisis in Georgië
Postadres: EDEO
Plaats: Brussel
NUTS-code: BE10 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1049
Land: België
E-mail: fpi-3-tenders@ec.europa.eu
Internetadres(sen):
Hoofdadres: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/3606/EU%20Special%20Representatives
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
In geval van een gezamenlijke aanbesteding waar meerdere landen bij betrokken zijn – vermeld de toepasselijke nationale wetgeving op het gebied van aanbestedingen:

het recht van de Unie, indien nodig aangevuld door het recht van België.

I.3)Communicatie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Europese instelling/Europees agentschap of internationale organisatie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zorgverzekering en verzekering voor hoge beroepsrisico's voor personeel van GVDB-missies, SVEU's, verkiezingswaarnemingsmissies en voorbereidende missies.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66511000 Levensverzekeringen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het onderwerp van de toekomstige aanbestedingsprocedure is het sluiten van een raamovereenkomst voor zorgverzekeringen en verzekeringen voor (hoge) beroepsrisico's ten behoeve van ongeveer 1 600 personeelsleden en maximaal 5 tot 10 lokale werknemers die werkzaamheden uitvoeren in het kader van het GBVB (momenteel 10 GBVB-missies en 9 SVEU's), verkiezingswaarnemingsmissies (ongeveer 6 missies per jaar met elk 1 tot 3 personeelsleden), en eventueel één voorbereidende missie per jaar (met 5 tot 15 personeelsleden).

De verzekering omvat alle risico's met betrekking tot de medische zorg, overlijden of handicap als gevolg van een ongeval, evacuatie en repatriëring, ontvoering en wederrechtelijke vrijheidsberoving, inkomensbescherming, bijstand, bagage en wettelijke aansprakelijkheid.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 15 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
66512220 Medische verzekeringen
66512200 Ziektekostenverzekeringen
66512000 Ongevallen- en ziektekostenverzekeringen
66513100 Rechtsbijstandsverzekeringen
66514100 Verzekering in verband met vervoer
66516000 Aansprakelijkheidsverzekeringen
66515410 Verzekeringen tegen financieel verlies
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: 00 Not specified
Voornaamste plaats van uitvoering:

over de hele wereld.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Polis:

— medische zorg,

— overlijden of handicap als gevolg van een ongeval: overlijden, blijvende invaliditeit, blijvende gedeeltelijke invaliditeit,

— evacuatie en repatriëring: vervoer naar een adequaat medisch centrum (evacuatie), repatriëring, repatriëring van stoffelijk overschot,

— ontvoering en wederrechtelijke vrijheidsberoving/kidnapping,

— inkomensbescherming,

— bijstand, bagage en wettelijke aansprakelijkheid.

Individuele polis/volledig pakket: de verzekering kan worden afgesloten voor het volledige pakket of voor één of meer individuele polissen.

Er moet worden gezorgd voor dekking voor afhankelijke gezinsleden van de verzekerde. Deze uitbreiding is facultatief en wordt betaald door de verzekerde. Deze optie geldt voor de alle hierboven genoemde onderdelen van de polis behalve inkomensbescherming.

II.2.14)Nadere inlichtingen

De raamovereenkomst zal worden gesloten voor 2 jaar met 2 mogelijke verlengingen van telkens 1 jaar. De aanbestedende dienst kan de raamovereenkomst naar eigen goeddunken verlengen, op grond van artikel 114, onder a), punt 3, van het Financieel Reglement, en artikel 134, lid 1, onder e), van de uitvoeringsbepalingen. De geraamde waarde heeft betrekking op de maximumwaarde van de raamovereenkomst en derhalve op de volledige looptijd ervan, met inbegrip van verlengingen.

II.3)Vermoedelijke datum van de bekendmaking van de aankondiging van een opdracht:
17/02/2017

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

De Europese Commissie zal de raamovereenkomst sluiten. De raamovereenkomst zal ook van toepassing zijn op andere missies/SVEU's die in de toekomst kunnen worden opgezet/aangesteld. De specifieke overeenkomsten onder de raamovereenkomst zullen worden gegund door de Europese Commissie, GVDB-missies, SVEU's, voorbereidingsmissies of verkiezingswaarnemingsmissies van de EU.

Gelieve op te merken dat bij de vermelding van Kosovo deze benaming onder voorbehoud is van standpunten over de status, en in overeenstemming is met UNSCR 1244/99 en het advies van het Internationaal Gerechtshof over de Kosovaarse onafhankelijkheidsverklaring.

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
17/01/2017