Služby - 31036-2022

Submission deadline has been amended by:  105185-2022
20/01/2022    S14

Francie-Paříž: Poradenství v oblasti IKT

2022/S 014-031036

Oznámení o zahájení zadávacího řízení

Služby

Právní základ:
Nařízení (EU, Euratom) č. 2018/1046

Oddíl I: Veřejný zadavatel

I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA)
Poštovní adresa: 201-203 rue de Bercy
Obec: Paris
Kód NUTS: FR101 Paris
PSČ: 75012
Země: Francie
E-mail: procurement@esma.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.esma.europa.eu/page/procurement
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro bankovnictví (EBA)
Poštovní adresa: Tour Europlaza, 20 avenue André Prothin
Obec: Paris La Défense
Kód NUTS: FR10 Ile-de-France
PSČ: 92927
Země: Francie
E-mail: procurement@eba.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.eba.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Agentura Evropské unie pro železnice (ERA)
Poštovní adresa: 120 rue Marc Lefrancq, BP 20932
Obec: Valenciennes
Kód NUTS: FRE11 Nord
PSČ: 59307
Země: Francie
E-mail: procurement@era.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.era.europa.eu/
I.1)Název a adresa
Úřední název: Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA)
Poštovní adresa: Westhafenplatz 1
Obec: Frankfurt am Main
Kód NUTS: DE Deutschland
PSČ: 60327
Země: Německo
E-mail: procurement@eiopa.europa.eu
Internetové adresy:
Hlavní adresa: https://www.eiopa.europa.eu/
I.2)Informace o společném zadávání veřejných zakázek
Zakázka zahrnuje společné zadávání zakázek
I.3)Komunikace
Zadávací dokumentace je dostupná přímo a zcela bez omezení či poplatků na: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
Další informace lze získat na výše uvedené adrese
Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány elektronicky prostřednictvím: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9975
I.4)Druh veřejného zadavatele
Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace
I.5)Hlavní předmět činnosti
Služby pro širokou veřejnost

Oddíl II: Předmět

II.1)Rozsah veřejné zakázky
II.1.1)Název:

Poradenství v oblasti IKT

Spisové číslo: PROC/2021/12
II.1.2)Hlavní kód CPV
72200000 Programování programového vybavení a poradenské služby
II.1.3)Druh zakázky
Služby
II.1.4)Stručný popis:

Veřejní zadavatelé by rádi podepsali vícestranné rámcové smlouvy v kaskádě na poradenské služby v oblasti IKT, které jsou popsány ve specifikacích nabídkového řízení a jejich přílohách.

II.1.5)Předpokládaná celková hodnota
Hodnota bez DPH: 40 200 000.00 EUR
II.1.6)Informace o částech
Zakázka je rozdělena na části: ne
II.2)Popis
II.2.3)Místo plnění
Kód NUTS: DE Deutschland
Kód NUTS: FR France
Hlavní místo dodání nebo plnění:

FRANCIE: Paříž, Valencienne, Lille; NĚMECKO: Frankfurt nad Mohanem.

II.2.4)Popis zakázky:

Účelem tohoto zadávacího řízení je poskytnutí služeb vývoje, poradenství a podpory v oblasti informačních systémů ve všech smluvních režimech (na místě, v blízkosti, externě).

II.2.5)Kritéria pro zadání zakázky
Níže uvedená kritéria
Cena
II.2.6)Předpokládaná hodnota
Hodnota bez DPH: 40 200 000.00 EUR
II.2.7)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému
Doba trvání v měsících: 48
Tuto zakázku lze obnovit: ano
Uveďte popis obnovení:

Podepsáno na dva roky, dvě možná prodloužení, pokaždé o jeden rok.

II.2.10)Informace o variantách
Budou přijímány varianty: ne
II.2.11)Informace o opcích
Opce: ne
II.2.13)Informace o financování z prostředků Evropské unie
Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano
Identifikujte projekt:

Administrativní rozpočtové prostředky EU

II.2.14)Další informace

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace

III.1)Podmínky účasti
III.1.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících
Seznam a stručný popis podmínek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

III.1.2)Ekonomická a finanční situace
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.1.3)Technická a odborná způsobilost
Kritéria pro výběr jsou uvedena v zadávací dokumentaci
III.2)Podmínky vztahující se k zakázce
III.2.2)Podmínky realizace zakázky:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl IV: Řízení

IV.1)Popis
IV.1.1)Druh řízení
Otevřené řízení
IV.1.3)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému
Toto výběrové řízení spočívá v uzavření rámcové smlouvy
Rámcová smlouva s několika účastníky
Předpokládaný maximální počet účastníků rámcové smlouvy: 5
IV.1.8)Informace o Dohodě o veřejných zakázkách (GPA)
Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách: ne
IV.2)Administrativní informace
IV.2.2)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast
Datum: 07/03/2022
Místní čas: 23:59
IV.2.3)Předpokládané datum odeslání výzvy v k podání nabídek nebo účasti vybraným zájemcům
IV.2.4)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast:
Angličtina, Bulharština, Dánština, Němčina, Řečtina, Estonština, Finština, Francouzština, Irština, Chorvatština, Madarština, Italština, Lotyština, Litevština, Maltština, Nizozemština, Polština, Portugalština, Rumunština, Slovenština, Slovinština, Španelština, Švédština, Ceština
IV.2.6)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán
Doba trvání v měsících: 9 (od uplynutí lhůty pro podání nabídek)
IV.2.7)Podmínky pro otevírání nabídek
Datum: 08/03/2022
Místní čas: 11:00
Místo:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

Oddíl VI: Doplňující informace

VI.1)Informace o opakování zakázek
Jde o opakovanou zakázku: ano
VI.3)Další informace:
VI.4)Přezkumná řízení
VI.4.1)Orgán příslušný k přezkumu
Úřední název: Tribunál
Poštovní adresa: Rue du Fort Niedergrunewald
Obec: Luxembourg
PSČ: L-2925
Země: Lucembursko
Internetová adresa: http://www.curia.europa.eu
VI.4.3)Přezkumné řízení
Přesné informace o lhůtách pro přezkumná řízení:

Viz internetová adresa uvedená v oddíle I.3).

VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:
13/01/2022