Servizzi - 31115-2022

21/01/2022    S15

Malta-Valletta: Servizzi ta’ Senserija tal-Assigurazzjoni għall-EASO

2022/S 015-031115

Tiswija

Avviż għal tibdiliet jew informazzjoni addizzjonali

Servizzi

(Suppliment ta’ Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, 2021/S 251-665504)

Il-bażi ġuridika:
Regolament (UE, Euratom) Nru 2018/1046

Taqsima I: Awtorità/entità kontraenti

I.1)Isem u indirizzi
Isem uffiċjali: L-Uffiċċju Ewropew ta' Appoġġ fil-qasam tal-Asil (EASO)
Indirizz postali: Winemakers Wharf, Grand Harbour
Belt: Valletta
Kodiċi NUTS: MT Malta
Kodiċi postali: MRS 1917
Pajjiż: Malta
Posta elettronika: contracts@easo.europa.eu
Indirizz(i) tal-Internet:
Indirizz ewlieni: https://www.easo.europa.eu
Indirizz tal-profil tax-xerrej: https://www.easo.europa.eu/about-us/procurement

Taqsima II: L-għan

II.1)L-għan tal-ksib
II.1.1)Titlu:

Servizzi ta’ Senserija tal-Assigurazzjoni għall-EASO

Numru ta' referenza: EASO/2021/942
II.1.2)Kodiċi ewlieni CPV
66518100 Servizzi ta' senserija ta' l-assigurazzjoni
II.1.3)It-tip ta’ kuntratt
Servizzi
II.1.4)Deskrizzjoni qasira:

L-EASO jixtieq iwaqqaf Qafas ta’ Kuntratt singolu (minn issa ’l quddiem imsejjaħ “QtK”) għall-provvista ta’ servizzi indipendenti ta’ senserija tal-assigurazzjoni professjonali għal poloz b’kopertura f’postijiet differenti.

Taqsima VI: Informazzjoni kumplimentari

VI.5)Data ta' meta ntbagħat dan l-avviż:
18/01/2022
VI.6)Referenza għall-avviż oriġinali
Numru tal-avviż fil-ĠU S: 2021/S 251-665504

Taqsima VII: Tibdiliet

VII.1)L-informazzjoni li se tinbidel jew tiżdied
VII.1.2)It-test li jrid jitranġa fl-avviż oriġinali
In-numru tat-taqsima: IV.2.2)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Limitu ta' żmien għall-wasla tal-offerti jew it-talbiet għall-parteċipazzjoni
Minflok:
Data: 25/01/2022
Ħin lokali: 23:59
Aqra:
Data: 08/02/2022
Ħin lokali: 16:00
In-numru tat-taqsima: IV.2.7)
Il-post fejn irid jitranġa t-test: Kundizzjonijiet għall-ftuħ tal-offerti
Minflok:
Data: 26/01/2022
Ħin lokali: 11:00
Aqra:
Data: 09/02/2022
Ħin lokali: 11:00
VII.2)Informazzjoni addizzjonali oħra: