Paslaugos - 31131-2022

21/01/2022    S15

Belgija-Briuselis: Preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais dėl tyrimų bendros žemės ūkio politikos, kaimo plėtros, maisto gamybos, sveikatos, žuvininkystės, jūrų politikos, vartotojų apsaugos, miškininkystės, civilinės saugos ir turizmo srityse

2022/S 015-031131

Skelbimas apie pirkimą

Paslaugos

Teisinis pagrindas:
Reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 2018/1046

I dalis: Perkančioji organizacija

I.1)Pavadinimas ir adresai
Oficialus pavadinimas: Europos regionų komitetas
Adresas: Rue Belliard 101
Miestas: Brussels
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pašto kodas: 1040
Šalis: Belgija
Asmuo ryšiams: Unit E.4 - Financial Management
El. paštas: cor-marches-publics@cor.europa.eu
Interneto adresas (-ai):
Pagrindinis adresas: http://cor.europa.eu
Pirkėjo profilio adresas: https://cor.europa.eu/en/about/tenders/Pages/calls-for-tender.aspx
I.3)Komunikavimas
Neribota, visapusiška tiesioginė ir nemokama prieiga prie pirkimo dokumentų suteikiama: https://etendering.ted.europa.eu/cft/cft-display.html?cftId=9985
Daugiau informacijos galima gauti pirmiau nurodytu adresu
Pasiūlymai arba prašymai dalyvauti turi būti siunčiami pirmiau nurodytu adresu
I.4)Perkančiosios organizacijos tipas
Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija
I.5)Pagrindinė veikla
Bendros viešosios paslaugos

II dalis: Objektas

II.1)Pirkimo apimtis
II.1.1)Pavadinimas:

Preliminarioji sutartis su keliais tiekėjais dėl tyrimų bendros žemės ūkio politikos, kaimo plėtros, maisto gamybos, sveikatos, žuvininkystės, jūrų politikos, vartotojų apsaugos, miškininkystės, civilinės saugos ir turizmo srityse

Nuorodos numeris: CDR/2022/B1/1/NAT
II.1.2)Pagrindinis BVPŽ kodas
73210000 Mokslinių tyrimų konsultacinės paslaugos
II.1.3)Sutarties tipas
Paslaugos
II.1.4)Trumpas aprašymas:

Šio kvietimo pateikti pasiūlymus tikslas – suteikti RK departamentams galimybę sudaryti preliminariąją sutartį dėl mokslinės, teisinės, dokumentinės ir redakcinės pagalbos paslaugų teikimo RK organams, nariams, pranešėjams ir departamentams. Šis prašymas dėl išorės ekspertams patikėtų paslaugų yra viena iš priemonių, kurių imtasi siekiant teikti nariams geresnes paslaugas siekiant sustiprinti ir pagerinti RK konsultacinį darbą teisėkūros proceso metu.

II.1.5)Numatoma bendra vertė
Vertė be PVM: 400 000.00 EUR
II.1.6)Informacija apie pirkimo dalis
Ši sutartis suskaidyta į pirkimo dalis: ne
II.2)Aprašymas
II.2.3)Įgyvendinimo vieta
NUTS kodas: BE100 Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. Brussel-Hoofdstad
Pagrindinė įgyvendinimo vieta:

Briuselis, Belgija.

II.2.4)Pirkimo aprašymas:

Šiame kvietime pateikti pasiūlymus numatytos veiklos sritys atspindi RK politinius prioritetus vietos ir regionų valdžios institucijų požiūriu. Reikėtų pažymėti, kad šiame kvietime numatyta veikla neturi apsiriboti tik šių temų sritimis (bendra žemės ūkio politika, kaimo plėtra, maisto gamyba, sveikata, žuvininkystė, jūrų politika, vartotojų apsauga, miškininkystė, civilinė sauga ir turizmas) ir turėtų apimti visus kitus sektorius, susijusius su šiomis politikos sritimis, įskaitant kompleksines temas, susijusias su atsigavimu po COVID-19 sveikatos krizės ir santykiais bei bendradarbiavimu su atitinkamomis trečiosiomis šalimis šiose srityse.

II.2.5)Sutarties skyrimo kriterijai
Kaina nėra vienintelis sutarties sudarymo kriterijus, visi kriterijai nurodyti tik pirkimo dokumentuose
II.2.6)Numatoma vertė
Vertė be PVM: 400 000.00 EUR
II.2.7)Sutarties, preliminariosios sutarties ar dinaminės pirkimo sistemos taikymo trukmė
Trukmė mėnesiais: 12
Ši sutartis gali būti pratęsta: taip
Pratęsimų aprašymas:

Preliminarioji sutartis atnaujinama automatiškai iki trijų kartų dvylikai mėnesių, nebent viena iš šalių gauna formalų pranešimą apie nesutikimą likus bent trims mėnesiams iki tebevykstančio laikotarpio pabaigos. Atnaujinimas nereiškia, kad esami įsipareigojimai bus pakeisti ar atidėti.

II.2.10)Informacija apie alternatyvius pasiūlymus
Leidžiama pateikti alternatyvius pasiūlymus: ne
II.2.11)Informacija apie pasirinkimo galimybes
Pasirinkimo galimybės: ne
II.2.13)Informacija apie Europos Sąjungos fondus
Pirkimas yra susijęs su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos lėšomis: ne
II.2.14)Papildoma informacija

III dalis: Teisinė, ekonominė, finansinė ir techninė informacija

III.1)Dalyvavimo sąlygos
III.1.1)Tinkamumas vykdyti profesinę veiklą, įskaitant reikalavimus, susijusius su įtraukimu į profesinius ar prekybos registrus
Sąlygų sąrašas ir trumpas aprašymas:

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

III.1.2)Ekonominė ir finansinė padėtis
Atrankos kriterijai, nurodyti pirkimo dokumentuose
III.2)Su sutartimi susijusios sąlygos
III.2.2)Sutarties vykdymo sąlygos:

Žr. interneto adresą, nurodytą I.3) dalyje.

IV dalis: Procedūra

IV.1)Aprašymas
IV.1.1)Procedūros tipas
Atviras konkursas
IV.1.3)Informacija apie preliminariąją sutartį arba dinaminę pirkimo sistemą
Viešasis pirkimas susijęs su preliminariosios sutarties sudarymu
Preliminarioji sutartis su keliais veiklos vykdytojais
Numatomas didžiausias preliminariosios sutarties dalyvių skaičius: 3
IV.1.8)Informacija apie Sutartį dėl viešųjų pirkimų (SVP)
Ar pirkimui taikoma Sutartis dėl viešųjų pirkimų?: ne
IV.2)Administracinė informacija
IV.2.2)Pasiūlymų ar prašymų dalyvauti priėmimo terminas
Data: 21/02/2022
Vietos laikas: 17:00
IV.2.3)Kvietimų pateikti pasiūlymus ar dalyvauti pirkimo procedūroje išsiuntimo atrinktiems kandidatams numatyta data
IV.2.4)Kalbos, kuriomis gali būti teikiami pasiūlymai ar prašymai dalyvauti:
Bulgarų kalba, Čekų kalba, Danų kalba, Vokiečių kalba, Graikų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Estų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Airių kalba, Kroatų kalba, Vengrų kalba, Italų kalba, Lietuvių kalba, Latvių kalba, Maltiečių kalba, Olandų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rumunų kalba, Slovakų kalba, Slovėnų kalba, Švedų kalba
IV.2.6)Minimalus laikotarpis, per kurį dalyvis privalo užtikrinti pasiūlymo galiojimą
Trukmė mėnesiais: 9 (nuo nustatytos dienos, kurią priimami pasiūlymai)
IV.2.7)Vokų su pasiūlymais atplėšimo sąlygos
Data: 22/02/2022
Vietos laikas: 14:00
Vieta:

Europos regionų komitetas, Rue Montoyer 92, 1040 Bruxelles/Brussels, BELGIJA.

BVS 0728-0727

Dėl situacijos, susidariusios dėl COVID-19, vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūra gali vykti internetu ar fiziškai, priklausomai nuo to, kiek bus dalyvių.

Informacija apie įgaliotuosius asmenis ir vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrą:

Vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūroje gali dalyvauti daugiausia vienas kiekvieno konkurso dalyvio atstovas. Konkurso dalyvis privalo pateikti atstovų vardus ir pavardes bei tapatybės kortelę arba pasą el. paštu cor-marches-publics@cor.europa.eu bent prieš tris darbo dienas iki vokų su pasiūlymais atplėšimo dienos.

VI dalis: Papildoma informacija

VI.1)Informacija apie periodiškumą
Tai pasikartojantis pirkimas: ne
VI.3)Papildoma informacija:

Jei nėra galimybės naudotis I.3) dalyje nurodytomis elektroninėmis ryšio priemonėmis arba sutrinka jų veikimas per paskutines penkias kalendorines dienas iki IV.2.2) dalyje nurodyto gavimo termino, perkančioji organizacija pasilieka teisę pratęsti šį terminą ir paskelbti pratęsimą I.3) dalyje nurodytu interneto adresu, prieš tai nepublikuodama šio skelbimo klaidų ištaisymo.

Ekonominės veiklos vykdytojai, suinteresuoti šiuo pirkimu, kviečiami pasirašyti kvietimą pateikti pasiūlymus I.3) dalyje nurodytu adresu, kad gautų informaciją, kai bus paskelbta nauja informacija ar dokumentai.

VI.4)Peržiūros procedūros
VI.4.1)Peržiūros institucija
Oficialus pavadinimas: Bendrasis Teismas
Adresas: Rue du Fort Niedergrünewald
Miestas: Luxembourg
Pašto kodas: L-2925
Šalis: Liuksemburgas
Interneto adresas: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/index.html
VI.5)Šio skelbimo išsiuntimo data:
14/01/2022