Tjenesteydelser - 31260-2019

22/01/2019    S15    Tjenesteydelser - Forhåndsmeddelelse uden indkaldelse af tilbud - Finder ikke anvendelse 

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2019/S 015-031260

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Moderniseringsstyrelsen
Postadresse: Landgreven 4
By: København
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Kamilla Mygind Jensen
E-mail: kmyje@modst.dk

Internetadresse(r):

Overordnet internetadresse: https://modst.dk/

I.2)Information om fælles indkøb
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://modst.dk/modernisering/systemstrategi/genudbud-af-statens-loenloesning/markedsdialog/
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Økonomiske og finansielle anliggender

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog vedrørende genudbud af Statens Lønløsning

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Moderniseringsstyrelsen skal i 2019 gennemføre et genudbud af Statens Lønløsning.

Genudbuddet omfatter drift, vedligehold, udvikling og rådgivning ifm. udvikling.

I denne forbindelse inviteres til fælles markedsdialogmøde: Torsdag d. 7.2.2019 kl. 10:00 – 12:00 hos Moderniseringsstyrelsen, Landgreven 4, 1301 København K.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 320 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72600000 Support- og konsulentvirksomhed i forbindelse med edb
72243000 Programmeringstjenester
72300000 Datatjenester
72250000 System- og supporttjenester
72230000 Udvikling af kundespecificeret programmel
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK01 Hovedstaden
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Statens Lønløsning har eksisteret i sin nuværende udformning siden 2003 og ejes og forvaltes af Moderniseringsstyrelsen. Statens Lønløsning beregner og anviser løn til ca. 330 000 statslige ansatte og ansatte i selvejersektoren, samt pension til ca. 170 000 tjenestemandspensionister.

Statens Lønløsning omfatter SLS, SLS Guide, HR-Løn og SP. I dag driftsafvikles SLS og HR-Løn af henholdsvis DXC og Statens IT. Ved genudbuddet foretages en konsolidering af den samlede lønløsning på én kontrakt.

Udbudsmaterialet forventes offentliggjort d. 31.5.2019.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
21/01/2019

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Markedsdialogmødet vil berøre følgende emner:

1) Introduktion til Moderniseringsstyrelsen og Center for Systemer;

2) Introduktion til Statens Lønløsning;

3) Baggrund, formål og perspektiver for det kommende udbud, herunder:

3.1 Udbudsform,

3.2 Tildelingskriterier,

3.3 Grundlag for tilbud (bl.a. dokumentation).

4) Tidsplan for det kommende udbud.

5) Kontraktmodel, herunder:

5.1 Kombineret drift, vedligehold, udvikling og rådgivning ifm. udvikling,

5.2 Økonomi og prismodel,

5.3 Governance,

5.4 Varighed af aftalen, herunder mulighed for forlængelse,

5.5 Partnerskaber / konsortiesammensætning ift. kontrakten.

Tilmelding til markedsdialogen:

Som led i de indledende sonderinger før det kommende genudbud af Statens Lønløsning inviteres interesserede leverandører til et fælles markedsdialogmøde.

Af praktiske årsager bedes de interesserede leverandører, som ønsker at deltage i markedsdialogmødet, venligst meddele dette samt antal deltagere (max 2 pr. leverandør) senest den 1.2.2019 til Kamilla Mygind Jensen på denne mailadresse: kmyje@modst.dk

Efter det fælles markedsdialogmøde vil Moderniseringsstyrelsen gennemføre individuelle dialogmøder med de leverandører, som tilkendegiver interesse herfor. De individuelle dialogmøder forventes gennemført i løbet af februar 2019. De interesserede leverandører bedes venligst meddele dette senest den 1.2.2019 til Kamilla Mygind Jensen på denne mailadresse: kmyje@modst.dk

Yderligere information kan findes på: https://modst.dk/modernisering/systemstrategi/genudbud-af-statens-loenloesning/markedsdialog/

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
18/01/2019