Tjenesteydelser - 31315-2023

17/01/2023    S12

Danmark-København: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support

2023/S 012-031315

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Økonomistyrelsen
CVR-nummer: 10213231
Postadresse: Landgreven 4
By: København K
NUTS-kode: DK Danmark
Postnummer: 1301
Land: Danmark
Kontaktperson: Per Brogaard
E-mail: peb@oes.dk
Telefon: +45 40779198
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/415bca65-009e-4ba8-beae-e5b954348f2d/homepage
I.3)Kommunikation
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/415bca65-009e-4ba8-beae-e5b954348f2d/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Markedsdialog angående indkøb af rekrutteringsløsning til staten

II.1.2)Hoved-CPV-kode
72000000 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Økonomistyrelsen ønsker at undersøge markedet i forhold til en ny løsning, der kan understøtte rekrutteringsprocessen i staten og dermed potentielt erstatte Økonomistyrelsens nuværende løsning, Statens eRekruttering. Løsningen skal indgå som en del af Økonomistyrelsens systemportefølje.

Strategien og planen for et kommende udbud og implementering af it-løsningen er p.t. under udarbejdelse, og Økonomistyrelsen ønsker i denne forbindelse at opnå bedre indsigt i mulige it-løsninger og leverandører på området.

Økonomistyrelsen inviterer derfor til en dialog med markedet for rekrutterings-løsninger.

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
72200000 Programmering af software og konsulentvirksomhed
72243000 Programmeringstjenester
48000000 Programpakker og informationssystemer
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK Danmark
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Der henvises til pkt. II.1.4)

II.2.14)Yderligere oplysninger

Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt at anslå en værdien, men løsningen anvendes obligatorisk af de fleste statslige myndigheder, jf. bekendtgørelse nr. 70 af 27.1.2011 om statens regnskabsvæsen m.v. Desuden kan løsningen som udgangspunkt anvendes af en række selvejende institutioner.

II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
11/04/2023

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:

Afhængigt af tilbagemeldingerne fra markedet, vil Økonomistyrelsen invitere 3 - 6 leverandører til møder, på følgende datoer:

Mandag den 20. februar 2023, kl. 9-12

Mandag den 20. februar 2023, kl. 13-16

Onsdag den 22. februar 2023, kl. 9-12

Fredag den 24. februar 2023, kl. 9-12 (reserve)

Fredag den 24. februar 2023, kl. 13-16 (reserve)

Økonomistyrelsen vil inden møderne udsende en spørgeramme i forbindelse med invitationen til deltagelse i markedsdialogen. Møderne vil blive tilrettelagt på en sådan måde, at alle deltagere får de samme oplysninger, og spørgsmålene stilles ud fra spørgerammen. For så vidt angå de potentielle leverandører som ikke deltager i de fysiske møder, er de velkomne til at besvare spørgerammen skriftligt og Økonomistyrelsen vil evt. følge op pr. telefon eller et virtuelt møde. Møderne vil blive afholdt på dansk, ligesom alle dokumenter (spørgeramme, baggrundsmateriale, notater) kun vil blive udfærdiget på dansk. Økonomistyrelsen udvælger deltagerne til møderne med henblik på at opnå et bredt kendskab til markedet og mulige løsninger.

I sin anmodning om deltagelse i markedsdialogen, bedes leverandøren kort angive én eller to reference implementeringer med en løsning med relevans for Økonomistyrelsen. Det forventes af leverandøren, at præsentationen på selve mødet tager udgangspunkt i en gennemgang af spørgerammen, suppleret med en demonstration af referenceløsningen på max. 30 minutter.

Ønsker man således få mulighed for at bliver udvalgt til markedsdialogmøder, skal der således afleveres følgende oplysninger/dokumenter i Ethics senest d. 10.02.2023, kl. 12.00:

• Kort præsentation af virksomheden

• Oplysninger om kontaktperson og kontaktoplysninger

• Oplysninger om ønskede mødetidspunkter og hvorvidt der anmodes om at deltage i fysisk møde eller alene at modtage spørgerammen

• Èn til to referencer på referenceløsninger med relevans for Økonomistyrelsen (maks 1 A4-side pr. reference)

Ethics kan tilgås via linket i denne bekendtgørelses Del I, hvor ansøger skal gå ind i modulet "Markedsundersøgelse" og indsende anmodningen.

VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/01/2023