Teenused - 31823-2018

24/01/2018    S16

Luksemburg-Luxembourg: Mitmekordsed raamlepingud kolmandates riikides ja ELis ürituste korraldamiseks, teabevahetuskampaaniateks ja turgu käsitlevaks teabeks

2018/S 016-031823

Hankelepingu sõlmimise teade

Hankemenetluse tulemused

Teenused

Õiguslik alus:
Direktiiv 2014/24/EL

I osa: Hankija

I.1)Nimi ja aadressid
Ametlik nimetus: Chafea
Postiaadress: Drosbach building A03/41
Linn: Luxembourg
NUTS kood: LU000 Luxembourg (Grand-Duché)
Sihtnumber: L-2920
Riik: Luksemburg
Kontaktisik: Ralitsa Yovcheva-Hahn
E-post: Chafea-Agri-Calls@ec.europa.eu
Internetiaadress(id):
Üldaadress: http://ec.europa.eu/chafea/agri/
I.4)Hankija liik
Euroopa Liidu institutsioon/amet või rahvusvaheline organisatsioon
I.5)Põhitegevus
Üldised avalikud teenused

II osa: Ese

II.1)Hanke kogus või ulatus
II.1.1)Nimetus:

Mitmekordsed raamlepingud kolmandates riikides ja ELis ürituste korraldamiseks, teabevahetuskampaaniateks ja turgu käsitlevaks teabeks

II.1.2)CPV põhikood
79416000 Suhtekorraldusteenused
II.1.3)Lepingu liik
Teenused
II.1.4)Lühikirjeldus:

Pakkumiskutse käsitleb kolmandates riikides ja ELis ürituste korraldamist, teabevahetuskampaaniaid ja turgu käsitlevat teavet. Lepingute peamine eesmärk on tagada teenuseid teabe andmise ja ELi põllumajandustoodetega seotud meetmete edendamise kontekstis. Nimetatud meetmete rakendamist haldab Tarbija-, Tervise-, Põllumajandus- ja Toiduküsimuste Rakendusameti (Chafea) põllumajandustoodete üksus. Kuid raamlepingutest on huvitatud ka põllumajanduse ja maaelu arengu peadirektoraat ja Chafea muud üksused. Seetõttu on kõnealuse raamlepingu teisene eesmärk tagada edendamis- ja teabevahetusteenuseid ühise põllumajanduspoliitika, rahvatervise, tarbijapoliitika ja toiduohutuse valdkonnas.

II.1.6)Teave osade kohta
Hankeleping on jaotatud osadeks: jah
II.2)Kirjeldus
II.2.1)Nimetus:

Ürituste korraldamine ja ELi paviljonide / stendide organiseerimine kolmandates riikides

Osa nr: 1
II.2.2)CPV lisakood(id)
79950000 Näituste, messide ja kongresside organiseerimisteenused
15000000 Toiduained, joogid ja tubakas ja seonduvad tooted
79416000 Suhtekorraldusteenused
II.2.3)Täitmise koht
NUTS kood: 00 Not specified
Põhiline teostamise koht:

kolmandad riigid väljaspool ELi.

II.2.4)Hanke kirjeldus:

Kõnealuse osa eesmärk on pakkuda teenuseid ürituste korraldamiseks ja ELi paviljonide / stendide organiseerimiseks kolmandates riikides. Kõnealuse osa raames elluviidavad peamised tegevused on järgmised: kõrgetasemelised kaubandusdelegatsioonid, seminarid, õpikojad ja muud üritused, ELi paviljonid / stendid kolmandate riikide kaubandusmessidel. Edasisi üksikasju vt tehnilisest kirjeldusest.

II.2.5)Hindamiskriteeriumid
Kvaliteedikriteerium - Nimi: Hind ei ole lepingu sõlmimise ainus kriteerium ning kõik kriteeriumid on esitatud hankedokumentides / Osakaal: 60
Hind - Osakaal: 40
II.2.11)Teave täiendavate hankevõimaluste kohta
Täiendavad hankevõimalused: ei
II.2.13)Teave Euroopa Liidu vahendite kohta
Hange on seotud Euroopa Liidu vahenditest rahastatava projekti ja/või programmiga: jah
Projekti number või viide: ELi põllumajandustoodete edendamine; algatus „Parem koolitus ohutuma toidu nimel” (Better Training for Safer Food (BTSF)).
II.2.14)Lisateave

1. osa teenuseid tellitakse astmelise süsteemi kaudu (konkursi taasalgatamiseta). Avaliku sektori hankija koostab paremusjärjestuse maksimaalselt 3 töövõtja kohta, kes said raamlepingute sõlmimisel enim punkte.

IV osa: Hankemenetlus

IV.1)Kirjeldus
IV.1.1)Hankemenetluse liik
Avatud menetlus
IV.1.3)Teave raamlepingu või dünaamilise hankesüsteemi kohta
Hankega kaasneb raamlepingu sõlmimine
IV.1.8)Teave Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepingu (GPA) kohta
Hange on hõlmatud Maailma Kaubandusorganisatsiooni hankelepinguga: jah
IV.2)Haldusalane teave
IV.2.1)Käesoleva menetluse kohta varem avaldatud teade
Teate number ELTs: 2017/S 102-203727
IV.2.8)Teave dünaamilise hankesüsteemi lõpetamise kohta
IV.2.9)Teave eelteadet kasutades välja kuulutatud hanke lõpetamise kohta

V osa: Hankelepingu sõlmimine

Osa nr: 1
Nimetus:

Ürituste korraldamine ja ELi paviljonide / stendide organiseerimine kolmandates riikides

Sõlmitakse leping/osa kohta sõlmitakse leping: ei
V.1)Teave mittetäieliku menetluse kohta
Lepingut ei sõlmitud
Ühtegi pakkumist või osalemistaotlust ei laekunud või lükati kõik tagasi

VI osa: Lisateave

VI.3)Lisateave:

Vastuvõetavaid pakkumisi ei esitatud. Avaliku sektori hankija kavatseb kuulutada avatud hankemenetluse raames välja uue pakkumiskutse 1. osale.

VI.4)Läbivaatamise kord
VI.4.1)Läbivaatamise eest vastutav organ
Ametlik nimetus: Euroopa Liidu Kohus
Postiaadress: Boulevard Konrad Adenauer Kirchberg
Linn: Luxembourg
Sihtnumber: L-2925
Riik: Luksemburg
Internetiaadress: http://curia.europa.eu/
VI.5)Käesoleva teate lähetamise kuupäev:
17/01/2018