Tjenesteydelser - 32061-2020

22/01/2020    S15

Danmark-København: Uddannelse og undervisning

2020/S 015-032061

Sociale og andre specifikke tjenesteydelser – offentlige kontrakter

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Københavns Kommune
CVR-nummer: 64942212
Postadresse: Borups Allé 177
By: København NV
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 2400
Land: Danmark
Kontaktperson: Bente Ryberg
E-mail: i937@kk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://permalink.mercell.com/122012405.aspx
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Allerød Kommune
By: Allerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@alleroed.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.alleroed.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Ballerup Kommune
By: Ballerup
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: borger@balk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://ballerup.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Dragør Kommune
By: Dragør
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: dragoer@dragoer.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://dragoer.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Egedal Kommune
By: Ølstykke
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommune@egekom.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.egedalkommune.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fredensborg Kommune
By: Kokkedal
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: fredensborg@fredensborg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.fredensborg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Frederiksberg Kommune
By: Frederiksberg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: raadhuset@frederiksberg.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.frederiksberg.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Furesø Kommune
By: Værløse
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunikation@furesoe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.furesoe.dk/borger/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gentofte Kommune
By: Charlottenlund
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: gentofte@gentofte.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.gentofte.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Gladsaxe Kommune
By: Søborg
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@gladsaxe.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://gladsaxe.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Helsingør Kommune
By: Helsingør
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: mail@helsingor.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.helsingor.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Herlev Kommune
By: Herlev
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: herlev@herlev.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://herlev.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hillerød Kommune
By: Hillerød
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: hillerod@hillerod.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.hillerod.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hvidovre Kommune
By: Hvidovre
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: hvidovre@hvidovre.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.hvidovre.dk/Borger
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Hørsholm Kommune
By: Hørsholm
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: kommunen@horsholm.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.horsholm.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Lyngby-Taarbæk Kommune
By: Kgs. Lyngby
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: lyngby@ltk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ltk.dk
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rudersdal Kommune
By: Holte
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: rudersdal@rudersdal.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rudersdal.dk/
I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Rødovre Kommune
By: Rødovre
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
E-mail: rk@rk.dk
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.rk.dk/forside/
I.2)Information om fælles indkøb
Kontrakten omfatter fælles udbud
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://permalink.mercell.com/122012405.aspx
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://permalink.mercell.com/122012405.aspx
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af dagbehandling

II.1.2)Hoved-CPV-kode
80000000 Uddannelse og undervisning
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

Dagbehandling er et helhedstilbud til udsatte børn og unge med særlige behov eller handicap, som bedst imødekommes ved en integreret behandlings- og undervisningsmæssig indsats.

For at sikre, at Kommunerne – i overensstemmelse med nærhedsprincippet - kan gøre brug af de tilbudte dagbehandlingstilbud, kan tilbudsgivere alene byde ind med dagbehandlingstilbud, som senest på tidspunktet for aftalestart enten (i) er fysisk placeret i en Kommune, eller (ii) er placeret inden for rammeaftalens geografiske område, jf. bilag A7.

Den udbudte opgave omfatter dagbehandlingstilbud til børn og unge i Kommunerne. Den udbudte rammeaftale er opdelt i 19 geografiske områder, som hver i sær omfatter kategori 1, 2 og 3, jf. kravspecifikationen.

Tryk her https://permalink.mercell.com/122012405.aspx

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 4 776 720 333.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Allerød Kommune

Delkontraktnr.: 1 - Allerød Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Allerød Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 54 028 716.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Ballerup Kommune

Delkontraktnr.: 2 - Ballerup Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Ballerup Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 143 849 790.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Dragør Kommune

Delkontraktnr.: 3 - Dragør Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Dragør Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 985 779.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Egedal Kommune

Delkontraktnr.: 4 - Egedal Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Egedal Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 143 190 579.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Fredensborg Kommune

Delkontraktnr.: 5 - Fredensborg Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Fredensborg Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 117 570 495.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Frederiksberg Kommune

Delkontraktnr.: 6 - Frederiksberg Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Frederiksberg Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 287 426 979.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Furesø Kommune

Delkontraktnr.: 7 - Furesø Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Furesø Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 112 068 558.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gentofte Kommune

Delkontraktnr.: 8 - Gentofte Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Gentofte Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 233 032 800.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Gladsaxe Kommune

Delkontraktnr.: 9 - Gladsaxe Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Gladsaxe Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 143 648 211.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Helsingør Kommune

Delkontraktnr.: 10 - Helsingør Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Helsingør Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 45 847 179.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Herlev Kommune

Delkontraktnr.: 11 - Herlev Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Herlev Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 70 148 379.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hillerød Kommune

Delkontraktnr.: 12 - Hillerød Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Hillerød Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 119 783 958.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hvidovre Kommune

Delkontraktnr.: 13 - Hvidovre Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Hvidovre Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 72 827 979.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Hørsholm Kommune

Delkontraktnr.: 14 - Hørsholm Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Hørsholm Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 94 865 379.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Københavns Kommune

Delkontraktnr.: 15 - Københavns Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Københavns Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 992 516 120.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Lyngby-Taarbæk Kommune

Delkontraktnr.: 16 - Lyngby-Taarbæk Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Lyngby-Taarbæk Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 157 638 537.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rudersdal Kommune

Delkontraktnr.: 17 - Rudersdal Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Rudersdal Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 83 151 495.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Rødovre Kommune

Delkontraktnr.: 18 - Rødovre Kommune
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Rødovre Kommune, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 73 319 400.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Yderområde

Delkontraktnr.: 19 - Yderområde
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
80000000 Uddannelse og undervisning
85000000 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger
85310000 Sociale foranstaltninger
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Rammeaftalerne omfatter følgende 3 kategorier beliggende i Yderområdet, jf. kravspecifikationen:

— Kategori 1,

— Kategori 2,

— Kategori 3.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

Kommunerne indgår i fællesskab rammeaftaler med leverandører om dagbehandlingstilbud beliggende i Yderområdet.

II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 785 820 000.00 DKK
II.2.7)Kontraktens eller rammeaftalens varighed
Varighed i måneder: 60
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.4)Objektive regler og kriterier for deltagelse
Liste over og kort beskrivelse af regler og kriterier:

Tilbudsgivere, der befinder sig i en obligatorisk udelukkelsesgrund, jf. udbudslovens § § 135-136, vil blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte aftale, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138. Tilsvarende vil tilbudsgivere, som befinder sig i en af de frivillige udelukkelsesgrunde nævnt i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. (1)-(6) blive udelukket fra deltagelse og vil ikke komme i betragtning til den udbudte aftale, medmindre tilbudsgiver fremlægger dokumentation for, at tilbudsgiver er pålidelig, jf. udbudslovens § 138.

Tilbudsgiver skal som del af tilbuddet udfylde tilbudsskema A4. Beliggenhedskommunen forbeholder sig at indhente serviceattest som dokumentation for, at erklæringen er retvisende.

Der henvises til udbudsbetingelsernes afsnit 5.2 og 5.3 samt udbudsbekendtgørelsens pkt. VI. 3. for så vidt angår økonomisk- og teknisk formåen.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Rammeaftalen stiller krav til forsikring og sikkerhedsstillelse. Rammeaftalen indeholder endvidere en arbejdsklausul samt CSR-bilag. Disse er bodsbelagt.

Hver rammeaftale indgås for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Procedureform
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.10)Angivelse af de nationale regler, der er gældende for udbuddet:
IV.1.11)Tildelingsprocedurens hovedtræk:
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2019/S 245-603047
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse / Frist for modtagelse af interessetilkendegivelser
Dato: 06/03/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
Der vil blive anvendt elektronisk betaling
VI.3)Yderligere oplysninger:

Kommunerne har valgt ikke at stille mindstekrav til tilbudsgivernes økonomiske og finansielle formåen.

Det er dog vigtigt for Kommunerne ar sikre, at de tilbudsgivere, som byder ind, har den fornødne økonomiske robusthed til at varetage de udbudte opgaver.

Tilbudsgiver skal i tilbudsskema A4 give oplysning om (i) tilbudsgivers omsætning og (ii) egenkapital i de seneste 3 afsluttede regnskabsår, (iii) forventet belægningsprocent for det kommende år, samt (iv) forventet antal kunder ud over Kommunerne.

Det er vigtigt for Kommunerne at sikre, at de tilbudsgivere, som byder ind, har den fornødne tekniske robusthed til at varetage de udbudte opgaver.

Tilbudsgiverne skal derfor som en del af tilbuddet (Tilbudsskema A4) fremsende følgende:

Referenceliste som indeholder en beskrivelse af de lignende opgaver, som tilbudsgiver har leveret inden for de seneste 3 år. Referencerne bør indeholde: Tidspunkt for levering, beskrivelse af det leverede, navn og kontaktdetaljer på modtager.

Såfremt tilbudsgiver er en nystartet virksomhed, kan dokumentation fra ledende medarbejdere og ansattes tidligere arbejde tjene som reference. Det er i den forbindelse beliggenhedskommunen der vurderer, om de oplyste referencer vil være tilstrækkelige til at kunne dokumentere, at tilbudsgiver har den fornødne tekniske formåen.

Rammeaftalerne er ikke eksklusive, idet Kommunerne forbeholder sig at visitere uden for rammeaftalerne, herunder hvis den enkelte unges elevprofile[r], evner og ønsker ikke passer ind i de tilgængelige tilbud under de udbudte rammeaftaler. En leverandør er derfor ikke garanteret en omsætning under rammeaftalen, ligesom Kommunerne ikke med sikkerhed kan forudsige, hvordan fordelingen af børn vil være inden for rammeaftalernes geografiske område.

For godordens skyld bemærkes, at den værdi, som er oplyst i udbudsbekendtgørelse, alene er en anslået værdi baseret på Kommunernes historiske pladsbehov samt det højeste, oplyste prisinterval for hver kategori. Den oplyste værdi for rammeaftalen er derved udtryk for Kommunernes bedste skøn, men afspejler ingen forpligtelse for Kommunerne til at aftage ydelser svarende til den oplyste værdi. Beløbet er opgjort over 7 år.

Hver rammeaftale indgås for en periode på 5 år med mulighed for forlængelse i 2 x 1 år.

Kommunerne forbeholder sig at indlede forhandlinger. Såfremt en Beliggenhedskommune/Yderområdet benytter denne mulighed for forhandling, orienteres alle tilbudsgiverne herom, ligesom rammerne for en sådan forhandling i denne forbindelse beskrives.

Tilbudsgiver kan vælge at byde på en, begge eller alle kategorier, og tilbud i kategorierne evalueres hver for sig. Beliggenhedskommunen indgår rammeaftalerne med de vindende tilbudsgivere om de lokalt placerede dagbehandlingstilbud og varetager det kontraktuelle tilsyn med disse på vegne af alle Kommuner. Inden for hver Beliggenhedskommune udbydes altså 3 delkontrakter (rammeaftaler) svarende til hver af de 3 kategorier. Inden for hver kategori kan der indgås aftale med en eller flere leverandører, se bilag A2.

For dagbehandlingstilbud, som ikke er beliggende i en Kommune, men inden for rammeaftalernes geografiske område (herefter betegnet "Yderområdet") gælder, at Kommunerne i fællesskab indgår rammeaftale med de vindende leverandører.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Nævnenes Hus
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Fax: +45 33307799
Internetadresse: http://www.naevneneshus.dk
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Fax: +45 41715100
Internetadresse: http://www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
20/01/2020