Se vores særlige side om covid-19 om udbud vedrørende medicinsk udstyr.

Konferencen om Europas fremtid er din chance for at dele dine idéer og udforme Europas fremtid. Giv din mening til kende!

Varer - 32170-2018

24/01/2018    S16

Danmark-Hjørring: Møbler

2018/S 016-032170

Udbudsbekendtgørelse

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
CVR-nummer: 16287180
Postadresse: Arsenalvej 55
By: Hjørring
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Postnummer: 9800
Land: Danmark
Kontaktperson: Ole Langberg Pedersen
E-mail: fes-kds06@mil.dk
Telefon: +45 72813506
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: www.ejendomsstyrelsen.dk
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: www.ibinder.com
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Forsvar

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af rammeaftaler om levering af skabe til indkvartering, metalskabe til fuld udrustning, samt køjesenge, madrasser og madrasovertræk

Sagsnr.: 2017/007742
II.1.2)Hoved-CPV-kode
39100000 Møbler
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Med nærværende udbydes i begrænset udbud Rammeaftaler om Levering af skabe til indkvartering, metalskabe til fuld udrustning samt køjesenge, madrasser og madrasovertræk til Forsvarets etablissementer i Danmark. Udbuddet er delt op i tre delaftaler, der uddybes nærmere i de følgende afsnit.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 7 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
Der kan afgives bud på alle delaftaler
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af Rammeaftale om Levering af skabe til indkvartering

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39122100 Skabe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Forsvarets etablissementer i Danmark. Nærmere anvises ved den enkelte bestilling iht. aftalen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for levering af skabe til indkvarteringsbrug på Forsvarets kvarterer, herunder især hotellignende kvarterer samt belægningsstuer til værnepligtige. Skabene til belægningsstuer benyttes til opbevaring af tung udrustning, beklædningsgenstande og lignende.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 1 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan vælge at forlænge rammeaftalen 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig meddelelse herom til leverandøren senest en måned inden rammeaftalens udløb, jf. leverancekontraktens pkt. 17.1.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end fem ansøgere lever op til de stillede minimumskrav, jf. pkt. III.1.3, vil der blive foretaget en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af følgende:

Der skal indleveres minimum tre og maksimalt fem referencer pr. delkontrakt. Referencerne skal illustrere de betydeligste sammenlignelige leverancer udført af ansøger.

Referencerne må kun vedrøre opgaver, der er udført i løbet af de sidste tre år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører leverancer, som er afleveret eller fortsat er i gang på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. For så vidt angår leverancer, som fortsat er i gang på ansøgningstidspunktet, vil alene den del, der er afsluttet, blive tillagt vægt i evalueringen.

Hvis der er mere end fem konditionsmæssige ansøgere, evaluerer FES referencerne og giver dem point ud fra, hvor sammenlignelige de er med den konkrete opgave. Med formuleringen "sammenlignelige opgaver" sigtes der primært på:

> håndtering af vareindkøbskontrakter af tilsvarende eller større økonomisk værdi, idet det vægter positivt, hvis ansøger har erfaring med opgaver til en værdi af minimum 300.000 kr. på mere end to af referencerne,

> håndtering af vareindkøbskontrakter af tilsvarende art, idet det vægter positivt, såfremt opgaverne vedrører henholdsvis indkvarterings- og omklædningsfaciliteter,

> udførelse af den styrende og koordinerende rolle for udførelse af vareindkøbskontrakter, idet det vægter positivt, hvis ansøger har optrådt som hovedleverandør på en eller flere af de opgaver, der indleveres referencer for, og.

> udførelse af opgaver for offentlige ordregivere, idet det vægter positivt, hvis ansøger har erfaring med at gennemføre offentlige vareindkøbskontrakter. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den angivne kunde, og det vægter i den forbindelse positivt, hvis ansøger har oplyst en kontaktperson.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalens hovedelement består af levering af skabe til indkvartering, jf. pkt. II.2.4. Disse skabe skal leveres i to forskellige størrelser. Imidlertid indeholder aftalen en option om bestilling af samme type skabe i specialstørrelser, hvor de påkrævede mål angives af ordregiver ved bestilling af den konkrete ordre. Disse specialstørrelser skal prissættes i den vedlagte tilbudsliste.

Derudover indeholder delaftalen optioner om tilkøb af enkeltdele til skabene, såsom kroge, låger o.lign., der skal leveres og monteres af leverandøren ved sådanne tilkøb.

For yderligere oplysninger om optioner henvises til bilag 2 - Tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af Rammeaftale om Levering af metalskabe til fuld udrustning

Delkontraktnr.: 2
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39122100 Skabe
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Forsvarets etablissementer i Danmark. Nærmere anvises ved den enkelte bestilling iht. aftalen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Ordregiver har behov for levering af metalskabe til anvendelse i omklædningsrum, hvor behovet er plads til opbevaring af fuld udrustning og uniformer til soldater. Det forventes, men kræves ikke, at skabene skal specialproduceres iht. kravspecifikationerne, idet skabene skal kunne udstå særdeles hårdfør behandling i vådrumslignende tilstande, samt indrettes i henhold til ordregivers anvisninger. Der skal derudover integreres nøglefri låsemekanismer i skabene.

Kontrakt forventes indgået den 15/4-2018 og den første ordre vil samme dag blive afgivet. Første leverance skal ske senest 8 uger efter denne dato, dvs. 10/6-2018.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 4 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan vælge at forlænge rammeaftalen 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig meddelelse herom til leverandøren senest en måned inden rammeaftalens udløb, jf. leverancekontraktens pkt. 17.1.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end fem ansøgere lever op til de stillede minimumskrav, jf. pkt. III.1.3, vil der blive foretaget en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af følgende:

Der skal indleveres minimum tre og maksimalt fem referencer pr. delkontrakt. Referencerne skal illustrere de betydeligste sammenlignelige leverancer udført af ansøger.

Referencerne må kun vedrøre opgaver, der er udført i løbet af de sidste tre år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører leverancer, som er afleveret eller fortsat er i gang på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. For så vidt angår leverancer, som fortsat er i gang på ansøgningstidspunktet, vil alene den del, der er afsluttet, blive tillagt vægt i evalueringen.

Hvis der er mere end fem konditionsmæssige ansøgere, evaluerer FES referencerne og giver dem point ud fra, hvor sammenlignelige de er med den konkrete opgave. Med formuleringen "sammenlignelige opgaver" sigtes der primært på:

> håndtering af vareindkøbskontrakter af tilsvarende eller større økonomisk værdi, idet det vægter positivt, hvis ansøger har erfaring med opgaver til en værdi af minimum 300.000 kr. på mere end to af referencerne,

> håndtering af vareindkøbskontrakter af tilsvarende art, idet det vægter positivt, såfremt opgaverne vedrører henholdsvis indkvarterings- og omklædningsfaciliteter,

> udførelse af den styrende og koordinerende rolle for udførelse af vareindkøbskontrakter, idet det vægter positivt, hvis ansøger har optrådt som hovedleverandør på en eller flere af de opgaver, der indleveres referencer for, og.

> udførelse af opgaver for offentlige ordregivere, idet det vægter positivt, hvis ansøger har erfaring med at gennemføre offentlige vareindkøbskontrakter. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den angivne kunde, og det vægter i den forbindelse positivt, hvis ansøger har oplyst en kontaktperson.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalens hovedelement består af levering af metalskabe til fuld udrustning, jf. pkt. II.2.4. Disse skabe skal leveres i to forskellige størrelser. Imidlertid indeholder aftalen en option om bestilling af samme type skabe i specialstørrelser, hvor de påkrævede mål angives af ordregiver ved bestilling af den konkrete ordre. Disse specialstørrelser skal prissættes i den vedlagte tilbudsliste.

Derudover indeholder delaftalen optioner om tilkøb af enkeltdele til skabene, såsom kroge, låger o.lign., der skal leveres og monteres af leverandøren ved sådanne tilkøb.

For yderligere oplysninger om optioner henvises til bilag B - Tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Begrænset udbud af Rammeaftale om Levering af køjesenge, madrasser og madrasovertræk

Delkontraktnr.: 3
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
39143120 Soveværelsesmøbler, undtagen senge og sengetøj
39512000 Sengelinned
39143111 Sengebunde
39143100 Soveværelsesmøbler
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK0 DANMARK
Hovedudførelsessted:

Forsvarets etablissementer i Danmark. Nærmere anvises ved den enkelte bestilling iht. aftalen.

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Leverandøren skal forestå levering til Forsvarsministeriet og underliggende myndigheder af køjesenge, madrasser og madrasovertræk, til indkvarteringsbrug på Forsvarets kvarterer, herunder især belægningsstuer til værnepligtige. Køjesengene skal kunne leveres i flere størrelser, samt som enkeltseng. Derudover indeholder delaftalen indkøb af madrasser til sengene samt madrasovertræk.

II.2.5)Tildelingskriterier
Prisen er ikke det eneste tildelingskriterium og alle kriterier er udelukkende anført i udbudsdokumenterne
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 2 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 24
Denne kontrakt kan forlænges: ja
Beskrivelse af forlængelser:

Ordregiver kan vælge at forlænge rammeaftalen 3 gange af op til 12 måneder, dog maksimalt 24 måneder i alt, ved skriftlig meddelelse herom til leverandøren senest en måned inden rammeaftalens udløb, jf. leverancekontraktens pkt. 17.1.

II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 5
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Såfremt flere end fem ansøgere lever op til de stillede minimumskrav, jf. pkt. III.1.3, vil der blive foretaget en begrænsning af antallet af ansøgere, som opfordres til at afgive tilbud, på baggrund af følgende:

Der skal indleveres minimum tre og maksimalt fem referencer pr. delkontrakt. Referencerne skal illustrere de betydeligste sammenlignelige leverancer udført af ansøger.

Referencerne må kun vedrøre opgaver, der er udført i løbet af de sidste tre år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører leverancer, som er afleveret eller fortsat er i gang på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning ved vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer. For så vidt angår leverancer, som fortsat er i gang på ansøgningstidspunktet, vil alene den del, der er afsluttet, blive tillagt vægt i evalueringen.

Hvis der er mere end fem konditionsmæssige ansøgere, evaluerer FES referencerne og giver dem point ud fra, hvor sammenlignelige de er med den konkrete opgave. Med formuleringen "sammenlignelige opgaver" sigtes der primært på:

> håndtering af vareindkøbskontrakter af tilsvarende eller større økonomisk værdi, idet det vægter positivt, hvis ansøger har erfaring med opgaver til en værdi af minimum 300.000 kr. på mere end to af referencerne,

> håndtering af vareindkøbskontrakter af tilsvarende art, idet det vægter positivt, såfremt opgaverne vedrører henholdsvis indkvarterings- og omklædningsfaciliteter,

> udførelse af den styrende og koordinerende rolle for udførelse af vareindkøbskontrakter, idet det vægter positivt, hvis ansøger har optrådt som hovedleverandør på en eller flere af de opgaver, der indleveres referencer for, og.

> udførelse af opgaver for offentlige ordregivere, idet det vægter positivt, hvis ansøger har erfaring med at gennemføre offentlige vareindkøbskontrakter. Ordregiver forbeholder sig retten til at kontakte den angivne kunde, og det vægter i den forbindelse positivt, hvis ansøger har oplyst en kontaktperson.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Delaftalens hovedelement består af levering af senge, madrasser og madrasovertræk, jf. pkt. II.2.4. Disse skal leveres i flere forskellige standardstørrelser. Derudover indeholder delaftalen optioner om tilkøb af enkeltdele til sengene, såsom sengehest, stige, mv., der skal leveres og monteres af leverandøren ved sådanne tilkøb.

For yderligere oplysninger om optioner henvises til bilag III - Tilbudsliste.

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal udfylde del IV, afsnit B i ESPD’et vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. pkt. 2.3 i de vedlagte udbudsbetingelser.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Ansøger skal angive:

1. sin årlige omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår idet det for deltagelse i udbud af:

> Delaftale 1: Skabe til indkvartering, kræves, at ansøger har en gennemsnitlig omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår på minimum kr. 1.000.000,

> Delaftale 2: Metalskabe til fuld udrustning, kræves, at ansøger har en gennemsnitlig omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår på minimum kr. 2.500.000,

> Delaftale 3: Køjesenge, kræves, at ansøger har en gennemsnitlig omsætning for de seneste tre disponible regnskabsår på minimum kr. 1.000.000,

2. sin egenkapital for det seneste disponible regnskabsår, idet det for deltagelse i udbuddet af samtlige delaftaler kræves, at ansøgers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår er positiv.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.

Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

Såfremt ansøgeren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som ansøgerens og disse andre enheders samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i hvert af de tre seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal vedlægge et udfyldt ESPD, afsnit IV.C. med angivelse af følgende oplysninger:

Minimum tre referencer pr. delkontrakt, som ansøgeren søger om prækvalificering til. Referencerne må kun vedrøre opgaver, der er udført i løbet af de sidste tre år inden ansøgningsfristen. Kun referencer, der vedrører leverancer, som er afleveret eller fortsat er i gang på ansøgningstidspunktet, vil blive tillagt betydning. For så vidt angår leverancer, som fortsat er i gang på ansøgningstidspunktet, vil alene den del, der er afsluttet, blive tillagt vægt i evalueringen.

ESPD’et fungerer som et foreløbigt bevis for, at ansøger opfylder mindstekravene til teknisk og faglig formåen samt hvordan ansøger opfylder udvælgelseskriterierne, jf. punkt II.2.9). Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation for teknisk og faglig formåen. Dog forbeholder Ordregiver sig ret til at kontakte ansøger eller den i referencen anførte kunde med henblik på at få bekræftet oplysningerne i referencen.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders formåen uanset den juridiske karakter af forbindelserne mellem virksomheden og disse andre, skal virksomheden i forbindelse med ansøgningen dokumentere at råde over de ressourcer, der er nødvendige til opfyldelse af kontrakten ved at fremlægge en støtteerklæring eller anden dokumentation for, at ansøgeren faktisk råder over den nødvendige tekniske og faglige kapacitet. Ordregiver har udarbejdet en skabelon til støtteerklæring, som ansøger kan benytte.

Hvis ansøger baserer sig på andre enheders faglige erfaringer vedrørende udførelsen af konkrete dele af arbejderne, som kontrakten omfatter, skal de konkrete dele af arbejderne under kontrakten udføres af den enhed, som ansøger baserer sig på.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

Minimum to af de fremsendte referencer pr. delaftale skal illustrere leverancer udført af ansøger til en værdi af minimum 300.000 kr.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN’s Global Compact, og som formuleret i OECD’s retningslinjer for multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang. Der er herunder stillet kontraktmæssigt krav i henhold til ILO-konvention 94 og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter.

Udenlandske virksomheder skal senest samtidig med arbejdets påbegyndelse registreres i Registreret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).

Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 21/02/2018
Tidspunkt: 12:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
Dato: 26/02/2018
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 3 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.3)Yderligere oplysninger:

1. Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via Ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem, iBinder, jf. punkt I.3), hvor der er indsat link dertil. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal ansøger være registreret eller registrere sig som bruger. Det er ansøgers ansvar at holde sig opdateret med eventuelle offentliggørelser på iBinder.

2. Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste oploadede udgave være den gældende.

3. Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem, iBinder.

4. På udbudssiden vil der være en xml-fil til ESPD. Ansøger skal sammen med sit tilbud indgive dette ESPD i udfyldt stand som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt ansøger baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som ansøger baserer sig på. Der henvises til Ordregivers vejledning til ESPD.

5. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrunden anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138. Se nærmere herom i udbudsbetingelsernes afsnit 2.3.1.

6. Ordregiver skal, før der træffes endelig beslutning om tildeling, eller såfremt dette er nødvendigt for at sikre, at proceduren gennemføres korrekt, kræve, at den ansøger, som Ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægger dokumentation for de foreløbige oplysninger, som ansøger har afgivet i ESPD’et, jf. udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153. Ansøger skal have en passende frist til at fremlægge dokumentationen, som bl.a. kan bestå af en serviceattest eller lignende dokumentation. Der gøres i den forbindelse opmærksom på, at det ud af hensyn til overholdelse af tidsplanen er nødvendigt, at der sker indhentelse af denne dokumentation allerede efter prækvalifikationen, og altså før afgivelse af tilbud, jf. udbudslovens § 151, stk. 2. Det forventes at ansøgerne vil blive bedt om at indhente dokumentation samtidig med at denne opfordres til at afgive tilbud, og at denne dokumentation er fremlagt senest den 11. marts 2018.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Nævnenes Hus, Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405708
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til lov om Klagenævnet for udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:

Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.

I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:

1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.

2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.

3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og ansøgere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.

4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Erhvervsstyrelsen
Postadresse: Langelinie Allé 17
By: København Ø
Postnummer: 2100
Land: Danmark
E-mail: erst@erst.dk
Telefon: +45 72200030
Internetadresse: https://erhvervsstyrelsen.dk/klagenaevnet-for-udbud
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
22/01/2018