Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Tjänster - 32626-2018

Submission deadline has been amended by:  604562-2022
24/01/2018    S16

Sverige-Luleå: Brandkårstjänster

2018/S 016-032626

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Nationellt registreringsnummer: 202100-2478
Postadress: i.u.
Ort: Luleå
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
Postnummer: 97186
Land: Sverige
Kontaktperson: Niklas Olsson
E-post: niklas.olsson@lansstyrelsen.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.bd.lst.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcgvybhzd&GoTo=Docs
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas elektroniskt via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afcgvybhzd&GoTo=Tender
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Samhällsskydd och rättsskipning

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt inköpssystem för naturvårdsbränning och efterbevakning

Referensnummer: 512-513-2018
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
75251000 Brandkårstjänster
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Länsstyrelsen Norrbotten genomför årligen planerade naturvårdsbränningar i skyddade områden i hela länet. Inom ramarna för ett dymaniskt inköpssystem välkomnar vi nu entreprenörer som kan hjälpa oss med naturvårdsbränning och efterbevakning.

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
77200000 Skogstjänster
77211000 Tjänster i samband med skogsavverkning
77231000 Skogsskötsel
92533000 Tjänster i naturreservat
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE332 Norrbottens län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Länsstyrelsen Norrbotten genomför årligen planerade naturvårdsbränningar i skyddade områden i hela länet. Inom ramarna för ett dymaniskt inköpssystem välkomnar vi nu entreprenörer som kan hjälpa oss med naturvårdsbränning och efterbevakning.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Slut: 31/01/2022
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 14/01/2028
Lokal tid: 00:00
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 15/01/2028

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Luleå
Ort: Luleå
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/01/2018