Nu finns en särskild covid-19-sida med upphandlingar av medicinsk utrustning.

Konferensen om Europas framtid är din chans att dela med dig av dina idéer och forma vårt framtida EU. Gör din röst hörd!

Tjänster - 32689-2018

24/01/2018    S16

Sverige-Kalmar: Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar

2018/S 016-032689

Meddelande om upphandling

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Kalmar läns landsting
Nationellt registreringsnummer: 232100-0073
Ort: Kalmar
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
Land: Sverige
Kontaktperson: Ylva Westbergh
E-post: ylva.westbergh@ltkalmar.se
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ltkalmar.se
I.3)Kommunikation
Upphandlingsdokumenten finns tillgängliga för obegränsad, fullständig och direkt tillgång kostnadsfritt på: https://ext.ltkalmar.se/Avantra/Customer/Kalmar/Modules/Purchase/Published/Selected.aspx?pid=4517
Ytterligare upplysningar kan erhållas från ovannämnda adress
Anbud eller anbudsansökningar ska skickas till följande adress:
Officiellt namn: Landstinget i Kalmar län
Ort: Kalmar
Land: Sverige
E-post: ylva.westbergh@ltkalmar.se
Nuts-kod: SE1 ÖSTRA SVERIGE
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.ltkalmar.se
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Regional eller lokal myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Hälso- och sjukvård

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Dynamiskt Inköps System - Konstkonsult

Referensnummer: 18/15
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
92310000 Konstnärligt och litterärt skapande samt tolkningar
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Landstinget bygger nytt och renoverar på flera ställen i länet. Landstinget tillämpar enprocentregeln för konst i offentliga lokaler och utlyser därmed flera konstuppdrag med varierande budget. För styrning av dessa söker Landstinget ett antal konstkonsulter med projektansvar. Detta görs genom ett dynamiskt inköpssystem där konstkonsulter har möjlighet att fortlöpande ansluta sig.

Dokument för ansökan hämtas från:

https://ext.ltkalmar.se/Avantra/Customer/Kalmar/Modules/Purchase/Published/Selected.aspx?pid=4517

II.1.5)Uppskattat totalt värde
II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
72224000 Konsulttjänster för projektledning
79419000 Utvärderingskonsulttjänster
92500000 Biblioteks-, arkiverings-, musei- och övriga kulturtjänster
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE213 Kalmar län
II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Landstinget bygger nytt och renoverar på flera ställen i länet. Landstinget tillämpar enprocentregeln för konst i offentliga lokaler och utlyser därmed flera konstuppdrag med varierande budget. För styrning av dessa söker Landstinget ett antal konstkonsulter med projektansvar. Detta görs genom ett dynamiskt inköpssystem där konstkonsulter har möjlighet att fortlöpande ansluta sig.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Pris är inte det enda upphandlingskriteriet och alla kriterier anges endast i upphandlingsdokumenten
II.2.6)Uppskattat värde
II.2.7)Kontraktets, ramavtalets eller det dynamiska inköpssystemets löptid
Antal månader: 120
Detta kontrakt kan förlängas: nej
II.2.10)Information om alternativa anbud
Alternativa anbud accepteras: nej
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Selektivt förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
Upphandlingen omfattar inrättandet av ett dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.2)Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Datum: 10/01/2028
Lokal tid: 23:59
IV.2.3)Uppskattat datum för avsändande av inbjudan till utvalda kandidater att lämna anbud eller delta
IV.2.4)Språk som får användas i anbud eller anbudsansökningar:
Svenska
IV.2.6)Minimiperiod under vilken anbudsgivaren är bunden av sitt anbud
Anbud ska vara giltigt till: 31/01/2028

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.1)Är detta en återkommande upphandling
Detta är en återkommande upphandling: nej
VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten
Ort: Växjö
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
22/01/2018