Varer - 32847-2020

23/01/2020    S16

Danmark-Aalborg: Medicinsk udstyr

2020/S 016-032847

Forhåndsmeddelelse

Denne bekendtgørelse er kun vejledende

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Region Nordjylland
CVR-nummer: 29190941
Postadresse: Niels Bohrs Vej 30
By: Aalborg Ø
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
Postnummer: 9220
Land: Danmark
Kontaktperson: Mia Jørgensen
E-mail: mia.joergensen@rn.dk
Telefon: +45 21581567
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://rn.dk/om-region-nordjylland/licitationer-og-udbud
Internetadresse for køberprofilen: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/252785
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=261566&B=REGIONNORD
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
I.4)Type ordregivende myndighed
Regional eller lokal myndighed
I.5)Hovedaktivitet
Sundhed

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Anti-emboli- og kompressionsstrømper

Sagsnr.: U050109mcj19
II.1.2)Hoved-CPV-kode
33100000 Medicinsk udstyr
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

Region Nordjylland påtænker at genudbyde anti-emboli- og kompressionsstrømper.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, der består af en rammeaftale. Høringsmaterialet indeholder følgende delkontrakter:

— Delkontrakt 1: Anti-embolistrømper,

— Delkontrakt 2: Kompressionsstrømper,

— Delkontrakt 3: Kompressionsstrømper (DVT/høj stivhed – Klasse 2 & 3).

II.1.5)Anslået samlet værdi
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: ja
II.2)Beskrivelse
II.2.1)Betegnelse:

Anti-emboli- og Kompressionsstrømper

Delkontraktnr.: 1
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
33000000 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje
33190000 Diverse medicinske apparater og produkter
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK050 Nordjylland
NUTS-kode: DK DANMARK
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Region Nordjylland påtænker at genudbyde anti-emboli- og kompressionsstrømper.

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud, der består af en rammeaftale.

Høringsmaterialet indeholder følgende delkontrakter:

— Delkontrakt 1: Anti-embolistrømper,

— Delkontrakt 2: Kompressionsstrømper,

— Delkontrakt 3: Kompressionsstrømper (DVT/høj stivhed – Klasse 2 & 3).

For at sikre, at der ikke udelukkes gode tilbud pga. uhensigtsmæssige krav, har Region Nordjylland valgt at lave en høring af det foreløbige udarbejdede udbudsmateriale.

Vi indbyder alle potentielle tilbudsgivere til at gennemgå det vedlagte materiale, og fremsende høringssvar med kommentarer om fundne uhensigtsmæssigheder samt forslag til forbedringer.

Høringsmaterialet består af:

— Kontraktbilag 2, Kravspecifikation,

— Kontraktbilag 3, Tilbudsliste.

I bedes fremsende høringssvar i et Word-dokument, med angivelse af hvilke delkontrakter/krav mv., der henvises til, i stedet for at skrive svarerne i kontraktbilag 2 eller 3. Derudover ønskes særligt nedenstående spørgsmål besvaret:

— Vedr. delaftale 3, er det for tilbudsgivere muligt at byde ind med samme produkter, som på delaftale 2?

Det er væsentligt for os, at få en tilkendegivelse omkring, hvilke produkter I ikke kan tilbyde, eller hvilke mindstekrav, der ikke kan opfyldes. Dette påføres høringsarket. Vær også opmærksom på størrelser ol.

Høringssvar behandles som fortroligt materiale, dog med respekt for aktindsigtsreglerne. Høringssvar vil ikke blive offentliggjort. Høringsparterne skal ikke forvente at få svar på evt. spørgsmål, hverken under eller efter høringen.

II.2.14)Yderligere oplysninger
II.3)Foreløbig dato for offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse:
25/02/2020

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
21/01/2020